Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Hurá do čítania
Dňa 29. septembra 2017 sa žiaci III. A zúčastnili v KKĽŠ ďalšej zo série podujatí z projektu Deti, hurá do čítania! Bolo to stretnutie žiakov základných škôl s ilustrátorom detskej literatúry pánom Jurajom Martišom. Beseda sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. Autor porozprával žiakom  o svojej tvorbe pre deti a žiaci sa v tvorivej dielni zahrali na ilustrátorov a urobili svoje vlastné ilustrácie k obľúbeným hrdinom z literárnej tvorby, z ktorých pracovníčky knižnice vytvorili výstavu pre širokú verejnosť.

Tento projekt žiakov natoľko upútal, že sa do KKĽŠ vrátili aj 6. októbra, tentokrát sa stretli s manželmi Liptákovcami. Slávka Liptáková píše literatúru pre deti a jej manžel František Lipták ilustruje jej knihy. 

Cieľom týchto aktivít bolo zvýšiť záujem detí o čítanie, spoznávanie slovenských autorov v autorskom čítaní, ktoré žiakov upútalo. Dozvedeli sa, čo autorku viedlo k napísaniu konkrétnych kníh, aké pocity a podnety ju k tomu viedli. Od ilustrátora sa dozvedeli čo je pre neho námetom pre vznik ilustrácii, dokonca im predviedol spôsob vzniku ilustrácii.

Detské hodnotenia:

Páčilo sa mi, že sme kreslili. Ujo ilustrátor nám rozdával podpísané záložky. Návšteva knižnice bola pekná.
LP V knižnici bolo veľa detí. Obľúbila som si knižku, ktorá sa volá Čarohľadačky.
Páčili sa mi ilustrácie Juraja Martišku. Bolo tam veľa kníh a ujo zaujímavo rozprával.
LI V knižnici bol ujo ilustrátor, zaujímavo rozprával a pomáhal nám s kreslením. Ja som kreslila draka z rozprávky Byť drakom je úžasné.
Zaujalo ma, že dcéra pána ilustrátora spravila už knižku. Páčilo sa mi, že som mohol kresliť. Na konci nám ujo daroval podpísané záložky.
MM V knižnici sme kreslili obľúbeného hrdinu. Potom naše obrázky dali na výstavu. Pri odchode sme dostali podpísané záložky.
SJ Na stretnutí sa mi najviac páčilo kreslenie. Nakreslil som Guľka Bombuľka, je to klbko, ktoré vie rozprávať.
EB Maľovali sme obrázky. Prišiel pán ilustrátor a rozprával nám, ktoré knihy ilustroval, ilustroval aj so svojou dcérou. 
DB Naučila som sa pekne kresliť. Ujo bol veľmi milý a on aj jeho dcéra pekne kreslia. 
TB V piatok sme navštívili knižnicu. Stretli sme sa s ujom ilustrátorom knižiek pre deti. Spolu sme kreslili našich obľúbených hrdinov.
BL Podujatie bolo skvelé. Najlepšie bolo ako sme kreslili obľúbených hrdinov.
MK V knižnici sme kreslili. Kreslil som macka Pu. Bolo tam veľa kníh a naše výkresy vystavili na výstavke.
HB  Stretli sme sa s pánom Jurajom Martiškom je ilustrátor detských kníh. Mali sme nakresliť obľúbenú rozprávkovú bytosť. Vybrala som si Hermionu, Harryho a Rona, lebo práve čítam prvý diel.
LM  Spoznali sme zaujímavého pána - ilustrátora detských knižiek. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >