Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.
Hurá do čítania
Dňa 29. septembra 2017 sa žiaci III. A zúčastnili v KKĽŠ ďalšej zo série podujatí z projektu Deti, hurá do čítania! Bolo to stretnutie žiakov základných škôl s ilustrátorom detskej literatúry pánom Jurajom Martišom. Beseda sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. Autor porozprával žiakom  o svojej tvorbe pre deti a žiaci sa v tvorivej dielni zahrali na ilustrátorov a urobili svoje vlastné ilustrácie k obľúbeným hrdinom z literárnej tvorby, z ktorých pracovníčky knižnice vytvorili výstavu pre širokú verejnosť.

Tento projekt žiakov natoľko upútal, že sa do KKĽŠ vrátili aj 6. októbra, tentokrát sa stretli s manželmi Liptákovcami. Slávka Liptáková píše literatúru pre deti a jej manžel František Lipták ilustruje jej knihy. 

Cieľom týchto aktivít bolo zvýšiť záujem detí o čítanie, spoznávanie slovenských autorov v autorskom čítaní, ktoré žiakov upútalo. Dozvedeli sa, čo autorku viedlo k napísaniu konkrétnych kníh, aké pocity a podnety ju k tomu viedli. Od ilustrátora sa dozvedeli čo je pre neho námetom pre vznik ilustrácii, dokonca im predviedol spôsob vzniku ilustrácii.

Detské hodnotenia:

Páčilo sa mi, že sme kreslili. Ujo ilustrátor nám rozdával podpísané záložky. Návšteva knižnice bola pekná.
LP V knižnici bolo veľa detí. Obľúbila som si knižku, ktorá sa volá Čarohľadačky.
Páčili sa mi ilustrácie Juraja Martišku. Bolo tam veľa kníh a ujo zaujímavo rozprával.
LI V knižnici bol ujo ilustrátor, zaujímavo rozprával a pomáhal nám s kreslením. Ja som kreslila draka z rozprávky Byť drakom je úžasné.
Zaujalo ma, že dcéra pána ilustrátora spravila už knižku. Páčilo sa mi, že som mohol kresliť. Na konci nám ujo daroval podpísané záložky.
MM V knižnici sme kreslili obľúbeného hrdinu. Potom naše obrázky dali na výstavu. Pri odchode sme dostali podpísané záložky.
SJ Na stretnutí sa mi najviac páčilo kreslenie. Nakreslil som Guľka Bombuľka, je to klbko, ktoré vie rozprávať.
EB Maľovali sme obrázky. Prišiel pán ilustrátor a rozprával nám, ktoré knihy ilustroval, ilustroval aj so svojou dcérou. 
DB Naučila som sa pekne kresliť. Ujo bol veľmi milý a on aj jeho dcéra pekne kreslia. 
TB V piatok sme navštívili knižnicu. Stretli sme sa s ujom ilustrátorom knižiek pre deti. Spolu sme kreslili našich obľúbených hrdinov.
BL Podujatie bolo skvelé. Najlepšie bolo ako sme kreslili obľúbených hrdinov.
MK V knižnici sme kreslili. Kreslil som macka Pu. Bolo tam veľa kníh a naše výkresy vystavili na výstavke.
HB  Stretli sme sa s pánom Jurajom Martiškom je ilustrátor detských kníh. Mali sme nakresliť obľúbenú rozprávkovú bytosť. Vybrala som si Hermionu, Harryho a Rona, lebo práve čítam prvý diel.
LM  Spoznali sme zaujímavého pána - ilustrátora detských knižiek. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >