Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Robot
EMIL

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2021


Konverzačná inteligencia 
má rozmer MY. 
Existuje ako spoločné úsilie 
a zvyšuje mieru medziľudských vzťahov 
(schopnosť nadviazať kontakt, 
rozvíjať ho, kultivovať...).

Výchovná úloha: 
Realizácia cieľov z plánu adaptačného obdobia (námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie, práca s emóciami, spolupráca, výstupy variabilných triednych aktivít). Tvorba atmosféry prijatia, bezpečia, tvorivosti. Pohybové, bezkontaktné aktivity.

Vestibulová prezentácia: POD LAMPOU. Ôsmaci hodnotia prečítané knihy

3.-10.5.21 - Prijímacie pohovory na SŠ

5.5.21, 7:45 Adaptačné programy s OZ CPPPaP - výber detí zo VII. A (spomaľovňa)

5.5.21, 10:40 - Adaptačné programy s OZ CPPPaP - VI. C

6.5.21, 10:30 - Tvorivé dielne so SEEDsSlovensko ako ho nepoznáme (8. ročník) 5 mýtov o Afrike (6. ročník)

6.5.21 - Hviezdoslavov Kubín (školské kolo 2. - 4. ročník ZŠ)

12.5.21, 7:45 - Školy za demokraciu (seminár)

13.-14.5.21 - Zber papiera, cirkulačná ekonomika (participácia ŽŠR)

17.-18.5.21 - Testovanie profesionálnej orientácie žiakov 8. ročníka ZŠ

19.5.21 - FLL, online regionálne kolo robotickej súťaže (tímová spolupráca žiakov)

20.5.21Z húsenice motýľom, akreditovaný VP pre dievčatá (4. ročník)

24.5.21, 14:00 - Školenie zamestnancov z BOZP. Ročná prehliadka školy (ABT)

26.5.21, 16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ (Program zameraný na aktuálne procesy edukácie a výchovy, organizáciu MDD, starostlivosť o inventár, hodnotenie spolupráce, analýzu ŠkVP, aktivity triednych kolektívov, prevenciu rizikového správania a i. Zisťovanie záujmu ETV/NAV, ŠKD, obedy v VŠJ v šk. roku 2021/2022.)

24.-28.5.21 - Klub v pohybe. Škola- deti – rodina. Outdoorové aktivity.

31.5.21 - Obhajoba/prezentácia ročníkových prác v triedach APROGEN (žiaci s VIN v II.C, III.C, IV.C)


Poznámky
1) Maľujeme na textil – úžitkové predmety. Tvorivé dielne s POS.

2) Triedne aktivity s názvom Srdce pre mamu v 1. - 4. ročníku ZŠ (tvorba darčekov, básní...)

Štatistiky

Návštevníkov: 4747797
Mesiac APRÍL 2021- mesiac lesov v ŠKD
Do lesa ja chodím rád,
lebo som s ním kamarát. 
Vôňa stromov, ihličia, 
ticho, pokoj, čistota!

Celý článok...
 
NÁVRAT DO ŠKOLY 10.05.2021
baner
Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11979:1-A1810 bolo postupne obnovené školské vyučovanie pre žiakov 1. - 9. ročníka. Škola dodržiava všetky pokyny a usmernenia tak, aby zaistila bezpečné prostredie pre všetkých, postupnú adaptáciu žiakov na výchovno-vzdelávací proces. Rešpektuje všetky odporúčané hygienické opatrenia (www.minedu.sk). Cieľom poadaptačného obdobia je i naďalej poskytovať žiakom a pedagógom podmienky k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie, realizovať outdoorové vyučovanie v najvyššej možnej miere.

Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6,30 -16,00 hod.
V platnosti zostávajú všetky aktuálne hygienické opatrenia, predovšetkým R-O-R, ranný filter pri príchode do budovy školy, denne 2 ks rúšok/respirátorov a aktualizované Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré predkladá zákonný zástupca len pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

Organizačné pokyny, vrátane nástupu detí do školy a platný rozvrh vyučovania sú zverejnené rodičom EduPage i na webovom sídle školy/triedy. 

Nástup do školy (okrem detí navštevujúcich ŠKD s možným nástupom už od 6,30 h):

žiaci

čas nástupu

vchod

1. a 2. ročníka

od 7,15 do 7,30 h

bočný zo školského dvora

3. a 4. ročníka

od 7,15 do 7,30 h

hlavný

5. - 7. ročníka

od 7,30 do 7,45 h

hlavný

8. a 9. ročníka

od 7,30 do 7,45 h

hlavný


Každý rodič individuálne prihlasuje svoje dieťa na obed (tel. číslo 0911 390 138, individuálny elektronický prístup).

Na recepcii/pri informátorke sú nevyplnené Čestné vyhlásenia pre všetkých rodičov, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si dokument.
So želaním zdravých nasledujúcich dní 

Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy

 
Zvolenských školákov otestovali na covid zo slín - SME | MY Zvolen
Testovanie zo slín - 8.4.2021
 
2 % z Vašich daní naozaj pomáhajú
sovičky
Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli na podporu skvalitnenia edukačného procesu v predchádzajúcom roku 2% z dane Rodičovskému združeniu pri III. Základnej škole vo Zvolene. V prípade, že ste sa rozhodli darovať nám Vaše 2% (3%) z dane aj za rok 2020 použite predvyplnené vyhlásenie:

 VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 (3 %) zaplatenej dane za rok 2020 (.PDF - predvyplnené, stačí dopísať potrebné údaje a vytlačiť)

Ďakujeme.
 
Knižné novinky mesiaca
Milí žiaci, 
využite ponuku vypožičania si kníh zo školskej knižnice. Nájdete tu stovky titulov i novú ponuku.
Stretnutie k vypožičaniu kníh je potrebné si dohodnúť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Deti, ktoré sú na prezenčnom vyučovaní, si knihy vypožičiavajú v čase prevádzky ŠKD.

Madeleine Féret-Fleury, Elijah Ty rozhodneš, ako ďalej     vek: 12+
O knihe: Na Zemi ožíva tajomný mimozemský vírus, ktorý prebúdza mŕtvych. Kniha obsahuje 57 možností, ako sa bude ďalej vyvíjať dej - o tom, ktorá z možností to bude, rozhodne samotný čitateľ. Prvá kniha z tejto série sa volá Elijah a hlavný hrdina sa púšťa do boja s neznámou nákazou.
Celý článok...