Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3874632
Projekt Čerstvé hlavičky
 
Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. 
Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde!
V OD Kaufland veria, že rozhodujú činy. 
Snažia sa pomáhať všade tam, kde je to potrebné. 
Zabezpečiť pravidelný prísun ovocia a zeleniny pre svoje dieťa však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. 

Bolo že to radosti, keď sme sa v júni dozvedeli, že sme vyhrali súťaž Čerstvé hlavičky. Do projektu sa prihlásilo 248 základných škôl z celého Slovenska, ktoré zabojovali o zdravý balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2019/2020. Jeden takýto balíček obsahuje 200 gramov čerstvého ovocia a zeleniny a na žiakov čaká raz týždenne (u nás každý utorok) priamo v škole. 

Poďakovali sme všetkým (žiakom, učiteľom, zamestnancom, priateľom školy, rodičom, starým rodičom..), ktorí nás podporili. 

Už 3.septembra sme slávnostne za prítomnosti p. riaditeľa OD Kaufland Zvolen a p. riaditeľky našej školy Bielikovej zahájili týždenné rozdávanie zdravého ovocia a zeleniny. Naozaj pre každého žiaka. 

Ovocie (doteraz boli jablká, hrozno, hrušky, banány, mandarínky, slivky) a zelenina (doteraz mrkva), v budúcnosti je plánovaný aj kaleráb, pomaranče, kaki, nektárinky, marhule, broskyne, kivi – majú už svojich spotrebiteľov. Pri dovoze viac ako 90 kg ovocia pomáha pán školník a pri triedení a rozdávaní do jednotlivých tried úspešne a zodpovedne asistujú zástupcovia žiackej školskej rady. 

V decembri plánujú pedagogickí zamestnanci, rodičia a zamestnanci OD Kaufland zorganizovať vzdelávacie zábavno - športové dopoludnie pre deti školy. Veď to poznáte, v zdravom tele zdravý duch.