Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697820
Škola v prírode Repište

Pestré aktivity, zábava, radosť, bádanie, hľadanie, spontánnosť, letné radovánky – to sú slová, ktoré najlepšie vystihujú našu ŠvP na chate u Daniela v Repišti. Bolo nám fantasticky. Hneď po príchode nás privítali usmiati animátori Veľký brat a Malý brat. Ubytovanie sme mali v chate, ktorú obkolesovali listnaté a ihličnaté lesy, jazierko s kaprami, trávnaté ihrisko, ale aj ihrisko s umelým trávnikom. Počasie sme mali nepriaznivé, no napriek tomu sme sa vyšantili nielen v prírode, ale aj v chate. Prežili sme nevšedný týždeň plný zážitkov, našli sme si nových kamarátov a domov sme sa vracali s pocitom spokojnosti a radosti.   

Na záver niekoľko zážitkov očami detí.
Prvý deň sme boli na túre v Sklených Tepliciach a večer sme mali večernú diskotéku. Bola sranda.  

Páčila sa mi nočná hra, ktorá bola pre dážď dnu. Museli sme nakresliť na papier zviera a potom sme išli k Veľkému bratovi ukázať obrázky. Išli sme na prvé poschodie, kde boli lebky, stolček a pod ním baterka. Bolo to hrozné ale nebál som sa.

Mne sa najviac páčilo keď sme sa hrali hru na Agenta. Pýtalili sme sa ľudí na otázky. Bolo to super. V škole v prírode bolo veľmi dobre. 

V stredu sme boli na hrade Marcus, chodili sme po miernych kopčekoch a k hradu sme prišli unavení, ale šťastní. Trošku sme aj zmokli, ale bolo super!

Najviac sa mi páčila hra, keď sme si museli vytvoriť akože svoje vlastné salóny. Naša izba mala masérsky salón a druhá izba mala tetovací salón. Dievčatá si vytvorili kaderníctvo. Páčilo sa mi, ako sme zarábali a zbierali peniaze. 

Každé ráno sme mali rozcvičku. Hrali sme sa rôzne hry Markety, Agent007, Salóny, Nočná hra – Galéria...