Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608596
Škola v prírode Repište

Pestré aktivity, zábava, radosť, bádanie, hľadanie, spontánnosť, letné radovánky – to sú slová, ktoré najlepšie vystihujú našu ŠvP na chate u Daniela v Repišti. Bolo nám fantasticky. Hneď po príchode nás privítali usmiati animátori Veľký brat a Malý brat. Ubytovanie sme mali v chate, ktorú obkolesovali listnaté a ihličnaté lesy, jazierko s kaprami, trávnaté ihrisko, ale aj ihrisko s umelým trávnikom. Počasie sme mali nepriaznivé, no napriek tomu sme sa vyšantili nielen v prírode, ale aj v chate. Prežili sme nevšedný týždeň plný zážitkov, našli sme si nových kamarátov a domov sme sa vracali s pocitom spokojnosti a radosti.   

Na záver niekoľko zážitkov očami detí.
Prvý deň sme boli na túre v Sklených Tepliciach a večer sme mali večernú diskotéku. Bola sranda.  

Páčila sa mi nočná hra, ktorá bola pre dážď dnu. Museli sme nakresliť na papier zviera a potom sme išli k Veľkému bratovi ukázať obrázky. Išli sme na prvé poschodie, kde boli lebky, stolček a pod ním baterka. Bolo to hrozné ale nebál som sa.

Mne sa najviac páčilo keď sme sa hrali hru na Agenta. Pýtalili sme sa ľudí na otázky. Bolo to super. V škole v prírode bolo veľmi dobre. 

V stredu sme boli na hrade Marcus, chodili sme po miernych kopčekoch a k hradu sme prišli unavení, ale šťastní. Trošku sme aj zmokli, ale bolo super!

Najviac sa mi páčila hra, keď sme si museli vytvoriť akože svoje vlastné salóny. Naša izba mala masérsky salón a druhá izba mala tetovací salón. Dievčatá si vytvorili kaderníctvo. Páčilo sa mi, ako sme zarábali a zbierali peniaze. 

Každé ráno sme mali rozcvičku. Hrali sme sa rôzne hry Markety, Agent007, Salóny, Nočná hra – Galéria...