Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2020 


Výchovné zameranie aktivít:
• Efektívne vedenie triedy vytváraním zmysluplných hraníc. 
• Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania, pravidlá správania a životné zručnosti.

Vestibulová prezentácia: 
KARNEVAL - zážitkové učenie.

3.2.20 - Polročné prázdniny žiakov školy; Prázdninový vláčik ŠKD - tvorivá dielňa v Bábkovom divadle 
na Rázcestí v B. Bystrici; Aktualizačné štúdium PZ a OZ Rešpektujem seba a okolie

4.2.20,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-7.2.20 - LVVK 7. ročníka, Krahule

7.2.20 - Kurz správania a spoločenského tanca žiakov 8. ročníka

8.2.20sobota - Účasť žiakov 9. ročníka na medzinárodnej súťaži FLL v Žiline

11.2.20,8:30 - Ekotopfilm, festival filmov o prírode (žiaci III.C, IV.C)

12.2.20 - Z húsenice motýľom, akreditovaný program VMR pre žiakov 4. ročníka 

14.2.20,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery vysielanie rádia Slobodná Trojka

19.2.20 - Dospievam alebo život plný zmien - akreditovaný vzdelávací program VMR pre dievčatá 7. ročníka

19.2.20 - Ja a moje JA II., akreditovaný program VMR pre žiakov 8. ročníka ZŠ

19.2.20,10:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

24.-28.2.20 - Jarné prázdniny detí

24.2.20 - Prázdninový vláčik: Historická prechádzka Fiľakovomnávšteva Mestského vlastivedného múzea a Fiľakovského hradu.

25.2.20 - Prázdninový vláčik: Špunti v galériizážitkový program v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

29.2.20 - sobota - Voľby do NR SR (v škole tri volebné okrsky)

Poznámky:
1/ Športové súťaže okresného a regionálneho charakteru prebiehajú podľa schváleného kalendára.
2/ Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2020 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.
3/ Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO.
4/ Vizuálna kontrola tried (poriadok po skončení vyučovania, uteráky, telocvičné úbory) sa uskutoční
21.02.2020.
5/ EURÓPA v ŠKOLE, zaslať organizátorom žiacke projekty výtvarného a literárneho zamerania.
6/ Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.

Štatistiky

Návštevníkov: 3947959
Škola v prírode Repište

Pestré aktivity, zábava, radosť, bádanie, hľadanie, spontánnosť, letné radovánky – to sú slová, ktoré najlepšie vystihujú našu ŠvP na chate u Daniela v Repišti. Bolo nám fantasticky. Hneď po príchode nás privítali usmiati animátori Veľký brat a Malý brat. Ubytovanie sme mali v chate, ktorú obkolesovali listnaté a ihličnaté lesy, jazierko s kaprami, trávnaté ihrisko, ale aj ihrisko s umelým trávnikom. Počasie sme mali nepriaznivé, no napriek tomu sme sa vyšantili nielen v prírode, ale aj v chate. Prežili sme nevšedný týždeň plný zážitkov, našli sme si nových kamarátov a domov sme sa vracali s pocitom spokojnosti a radosti.   

Na záver niekoľko zážitkov očami detí.
Prvý deň sme boli na túre v Sklených Tepliciach a večer sme mali večernú diskotéku. Bola sranda.  

Páčila sa mi nočná hra, ktorá bola pre dážď dnu. Museli sme nakresliť na papier zviera a potom sme išli k Veľkému bratovi ukázať obrázky. Išli sme na prvé poschodie, kde boli lebky, stolček a pod ním baterka. Bolo to hrozné ale nebál som sa.

Mne sa najviac páčilo keď sme sa hrali hru na Agenta. Pýtalili sme sa ľudí na otázky. Bolo to super. V škole v prírode bolo veľmi dobre. 

V stredu sme boli na hrade Marcus, chodili sme po miernych kopčekoch a k hradu sme prišli unavení, ale šťastní. Trošku sme aj zmokli, ale bolo super!

Najviac sa mi páčila hra, keď sme si museli vytvoriť akože svoje vlastné salóny. Naša izba mala masérsky salón a druhá izba mala tetovací salón. Dievčatá si vytvorili kaderníctvo. Páčilo sa mi, ako sme zarábali a zbierali peniaze. 

Každé ráno sme mali rozcvičku. Hrali sme sa rôzne hry Markety, Agent007, Salóny, Nočná hra – Galéria...