Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697840
POHÁR VEDY BEPPO 2019

Aj tento rok sa tímy z našej TROJKY pokúšali získať vzácny Pohár vedy. Už 8. ročník tejto medzinárodnej súťaže mal názov BEPPO. Je to meno žabiaka, ktorý sa skrýva v znaku mladých debrujárov po celom svete. Plnili sme úlohy v 4 korešpondenčných kolách, pričom sa každé kolo delilo na 3 časti – KREATIVITA, TEÓRIA a VÝSKUM, PRAX a PROJEKT. Každé kolo bolo plné zadaní, fyzikálne, či chemické experimenty sa vypĺňali náš voľný čas počas štyroch mesiacov.

Aj táto súťaž je rozdelená do kategórií podľa veku. Žiaci našej školy podľa veku spadajú do 2. a 3. kategórie. 

Po mesiacoch úsilia sme zožali prvé úspechy. Získaním plného počtu bodov sa dva naše tímy dostali na prvé priečky nielen na Slovensku, ale i v celkovom hodnotení. Tím Creators (Betka Šimšáleková, Hanka Makovníková, Ondrej Nôta a Tomáš Slašťan, všetci z V.A) a tím Einstein Inteligents (Terezka Božíková, Adamko Šimšálek, Maťko Makovník a Miško Nôta, všetci III.A) sa zúčastnia Medzinárodného finále v českom Nymburku. Tam predvedú svoj finálový pokus pred asi 200 divákmi a budú obhajovať svoju štvormesačnú prácu pred porotcami z Česka, Slovenska i Turecka. Budú reprezentovať nielen našu školu, ale zároveň Slovenskú republiku.

Všetci im držíme palce :) 

Ako sme sa umiestnili? Všetky tímy našej školy urobili množstvo experimentov a výskumov a dostali sa na popredné priečky v hodnotení. Sme na nich pyšní. 

Kategória

(počet súťažných tímov v ČR a SR spolu)

 

Názov tímu

 

Trieda

 

Vedúca tímu

 

Body

(max 400)

 

Umiestnenie

SR

celkové

 1. stupeň ZŠ

 

(1. – 5. ročník)

(44 tímov )

Creators

V. A

Mgr. Martina 

Mazúchová

400

1. - 2. miesto

3. miesto

Einstein Inteligents

III. A

Mgr. Martina 

Mazúchová

400

1. - 2. miesto

2. miesto

Hen tí štyria

V. C,A

Mgr. Martina 

Mazúchová

387

5. miesto

10. miesto

2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG

(85 tímov)

RECY - ŽIACI

VII.C

Mgr. Darina 

Klementová

 

393

 

2. miesto

 

5. miesto


<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2