Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608618
POHÁR VEDY BEPPO 2019

Aj tento rok sa tímy z našej TROJKY pokúšali získať vzácny Pohár vedy. Už 8. ročník tejto medzinárodnej súťaže mal názov BEPPO. Je to meno žabiaka, ktorý sa skrýva v znaku mladých debrujárov po celom svete. Plnili sme úlohy v 4 korešpondenčných kolách, pričom sa každé kolo delilo na 3 časti – KREATIVITA, TEÓRIA a VÝSKUM, PRAX a PROJEKT. Každé kolo bolo plné zadaní, fyzikálne, či chemické experimenty sa vypĺňali náš voľný čas počas štyroch mesiacov.

Aj táto súťaž je rozdelená do kategórií podľa veku. Žiaci našej školy podľa veku spadajú do 2. a 3. kategórie. 

Po mesiacoch úsilia sme zožali prvé úspechy. Získaním plného počtu bodov sa dva naše tímy dostali na prvé priečky nielen na Slovensku, ale i v celkovom hodnotení. Tím Creators (Betka Šimšáleková, Hanka Makovníková, Ondrej Nôta a Tomáš Slašťan, všetci z V.A) a tím Einstein Inteligents (Terezka Božíková, Adamko Šimšálek, Maťko Makovník a Miško Nôta, všetci III.A) sa zúčastnia Medzinárodného finále v českom Nymburku. Tam predvedú svoj finálový pokus pred asi 200 divákmi a budú obhajovať svoju štvormesačnú prácu pred porotcami z Česka, Slovenska i Turecka. Budú reprezentovať nielen našu školu, ale zároveň Slovenskú republiku.

Všetci im držíme palce :) 

Ako sme sa umiestnili? Všetky tímy našej školy urobili množstvo experimentov a výskumov a dostali sa na popredné priečky v hodnotení. Sme na nich pyšní. 

Kategória

(počet súťažných tímov v ČR a SR spolu)

 

Názov tímu

 

Trieda

 

Vedúca tímu

 

Body

(max 400)

 

Umiestnenie

SR

celkové

 1. stupeň ZŠ

 

(1. – 5. ročník)

(44 tímov )

Creators

V. A

Mgr. Martina 

Mazúchová

400

1. - 2. miesto

3. miesto

Einstein Inteligents

III. A

Mgr. Martina 

Mazúchová

400

1. - 2. miesto

2. miesto

Hen tí štyria

V. C,A

Mgr. Martina 

Mazúchová

387

5. miesto

10. miesto

2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG

(85 tímov)

RECY - ŽIACI

VII.C

Mgr. Darina 

Klementová

 

393

 

2. miesto

 

5. miesto


<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2