Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú

Štatistiky

Návštevníkov: 3766642
POHÁR VEDY BEPPO 2019

Aj tento rok sa tímy z našej TROJKY pokúšali získať vzácny Pohár vedy. Už 8. ročník tejto medzinárodnej súťaže mal názov BEPPO. Je to meno žabiaka, ktorý sa skrýva v znaku mladých debrujárov po celom svete. Plnili sme úlohy v 4 korešpondenčných kolách, pričom sa každé kolo delilo na 3 časti – KREATIVITA, TEÓRIA a VÝSKUM, PRAX a PROJEKT. Každé kolo bolo plné zadaní, fyzikálne, či chemické experimenty sa vypĺňali náš voľný čas počas štyroch mesiacov.

Aj táto súťaž je rozdelená do kategórií podľa veku. Žiaci našej školy podľa veku spadajú do 2. a 3. kategórie. 

Po mesiacoch úsilia sme zožali prvé úspechy. Získaním plného počtu bodov sa dva naše tímy dostali na prvé priečky nielen na Slovensku, ale i v celkovom hodnotení. Tím Creators (Betka Šimšáleková, Hanka Makovníková, Ondrej Nôta a Tomáš Slašťan, všetci z V.A) a tím Einstein Inteligents (Terezka Božíková, Adamko Šimšálek, Maťko Makovník a Miško Nôta, všetci III.A) sa zúčastnia Medzinárodného finále v českom Nymburku. Tam predvedú svoj finálový pokus pred asi 200 divákmi a budú obhajovať svoju štvormesačnú prácu pred porotcami z Česka, Slovenska i Turecka. Budú reprezentovať nielen našu školu, ale zároveň Slovenskú republiku.

Všetci im držíme palce :) 

Ako sme sa umiestnili? Všetky tímy našej školy urobili množstvo experimentov a výskumov a dostali sa na popredné priečky v hodnotení. Sme na nich pyšní. 

Kategória

(počet súťažných tímov v ČR a SR spolu)

 

Názov tímu

 

Trieda

 

Vedúca tímu

 

Body

(max 400)

 

Umiestnenie

SR

celkové

 1. stupeň ZŠ

 

(1. – 5. ročník)

(44 tímov )

Creators

V. A

Mgr. Martina 

Mazúchová

400

1. - 2. miesto

3. miesto

Einstein Inteligents

III. A

Mgr. Martina 

Mazúchová

400

1. - 2. miesto

2. miesto

Hen tí štyria

V. C,A

Mgr. Martina 

Mazúchová

387

5. miesto

10. miesto

2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG

(85 tímov)

RECY - ŽIACI

VII.C

Mgr. Darina 

Klementová

 

393

 

2. miesto

 

5. miesto


<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2