Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3695875
Jožko Mrkvička a popolarizácia čítania

Koncom apríla znovu zavítal medzi deti Jožko Mrkvička. Prišiel autobusom z hlavného mesta a mal so sebou batoh plný zaujímavých kníh. Postupne čítal všetkým deťom prvého stupňa, pričom pre každý ročník mal pripravené iné čitateľské ukážky. Deťom prečítal niekoľko neznámych príbehov a knižných úryvkov. Počas čítania komunikoval a vťahoval do deja všetkých prítomných. Na záver predstavil vhodnú, pútavú literatúru pre detskú vekovú kategóriu. Čitateľské podujatie bolo veľmi milé, vtipné a zábavné. Deti prejavili o čítanie záujem, čo bolo cieľom tohto podujatia.

DP: Bolo to zábavné a vtipné. Najviac sa mi páčila kniha o tom, ako si zabudla Alicka desiatu. Tak isto sa mi páčila rozprávka o Maxovi a divočinách. Dúfam, že čoskoro prídete a budete nám čítať ďalšie knihy (odkaz pre J. Mrkvičku).

TĎ: Čítanie s pánom Mrkvičkom sa mi veľmi páčilo. Cítila som sa s ním ako v krásnej rozprávke. Tie Najviac sa mi páčil Max a divočiny, Kvetko Neposedko na prechádzke a Malé biele chlpaté. Jožko Mrkvička má žiarivý úsmev.

TP: Prvá rozprávka bola o milej babičke, ktorá dobre varila a mala vnuka, ktorý mal za kamaráta kura. Spolu s kuraťom vyriešil problém medzi spolužiačkami. Potom s kuraťom začaroval kamaráta babičky na rezanec do polievky. Druhý príbeh bol o pánovi, ktorého stále prenasledoval jeho vlastný dom. Vymyslel veľa plánov, ako mu utiecť, ale nevyšli. Nakoniec za ním išla aj garáž a smetný kôš. A potom chceli ísť do parku. Príbehy sa mi páčili a aj Jožko Mrkvička bol super.

LN: Najviac sa mi páčil úryvok o kurati a Toníkovi. Dobre som sa pri čítaní zasmiala.

JD: Prišiel k nám dnes Mrkvička, neprišla s ním mačička.
Nehovoril blbosti, ale také milé smiešnosti.
Bola tam s ním zábava, taká dobrá úľava.
On má dcéru Alicku, zabudla si desiatu.

EB: S Jožkom Mrkvičkom bola zábava,
úsmev smútok našťastie udáva.
Veľa kníh nám prečítal, k tomu ešte opísal.

KK: Jožko Mrkvička, to je pán, vymyslel všetko, čo sa dá.
Zábavné má rozprávky, aj deťom ich prečíta.
Smiech k rozprávkam veru patrí.