Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608685
Jožko Mrkvička a popolarizácia čítania

Koncom apríla znovu zavítal medzi deti Jožko Mrkvička. Prišiel autobusom z hlavného mesta a mal so sebou batoh plný zaujímavých kníh. Postupne čítal všetkým deťom prvého stupňa, pričom pre každý ročník mal pripravené iné čitateľské ukážky. Deťom prečítal niekoľko neznámych príbehov a knižných úryvkov. Počas čítania komunikoval a vťahoval do deja všetkých prítomných. Na záver predstavil vhodnú, pútavú literatúru pre detskú vekovú kategóriu. Čitateľské podujatie bolo veľmi milé, vtipné a zábavné. Deti prejavili o čítanie záujem, čo bolo cieľom tohto podujatia.

DP: Bolo to zábavné a vtipné. Najviac sa mi páčila kniha o tom, ako si zabudla Alicka desiatu. Tak isto sa mi páčila rozprávka o Maxovi a divočinách. Dúfam, že čoskoro prídete a budete nám čítať ďalšie knihy (odkaz pre J. Mrkvičku).

TĎ: Čítanie s pánom Mrkvičkom sa mi veľmi páčilo. Cítila som sa s ním ako v krásnej rozprávke. Tie Najviac sa mi páčil Max a divočiny, Kvetko Neposedko na prechádzke a Malé biele chlpaté. Jožko Mrkvička má žiarivý úsmev.

TP: Prvá rozprávka bola o milej babičke, ktorá dobre varila a mala vnuka, ktorý mal za kamaráta kura. Spolu s kuraťom vyriešil problém medzi spolužiačkami. Potom s kuraťom začaroval kamaráta babičky na rezanec do polievky. Druhý príbeh bol o pánovi, ktorého stále prenasledoval jeho vlastný dom. Vymyslel veľa plánov, ako mu utiecť, ale nevyšli. Nakoniec za ním išla aj garáž a smetný kôš. A potom chceli ísť do parku. Príbehy sa mi páčili a aj Jožko Mrkvička bol super.

LN: Najviac sa mi páčil úryvok o kurati a Toníkovi. Dobre som sa pri čítaní zasmiala.

JD: Prišiel k nám dnes Mrkvička, neprišla s ním mačička.
Nehovoril blbosti, ale také milé smiešnosti.
Bola tam s ním zábava, taká dobrá úľava.
On má dcéru Alicku, zabudla si desiatu.

EB: S Jožkom Mrkvičkom bola zábava,
úsmev smútok našťastie udáva.
Veľa kníh nám prečítal, k tomu ešte opísal.

KK: Jožko Mrkvička, to je pán, vymyslel všetko, čo sa dá.
Zábavné má rozprávky, aj deťom ich prečíta.
Smiech k rozprávkam veru patrí.