Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3875080
Štvrtácka ŠKOLA V PRÍRODE v Hronci

Príroda je miesto, ktoré nám ponúka svoje krásy, pohladenie pre dušu, upokojenie mysle i tela. Veporské vrchy sú tiež takým miestom a práve tie sa rozozvučali detským smiechom i krikom. V apríli sme sa my - štvrtáci - presunuli z našej základne do školy v prírode do Hronca. Malebná dedinka Hronec leží v údolí Čierneho Hronu na severnom okraji Veporských vrchov, približne 5 km západne od Brezna a 4 km východne od Podbrezovej. Len kúsok od nej nájdete rekreačné zariadenie Poniklec, ktoré nám bolo náhradným domovom i školou počas týchto piatich dní. 

Zažili sme dni plné prekvapení, hry v prírode, športové súťaže i spoločenské hry podporujúce formovanie optimálnych vzťahov a zdravé súťaženie v zmysle pravidiel fair – play rozvíjajúce prosociálnosť. Bungee lano, trojgate, horský golf no i naša Olympiáda sú len zlomkom aktivít , ktoré pre nás pripravili naši animátori – Aligátori (Amazonka, Jamajka, Burčo, Zubáč). 

Všetci sme ešte stále plní zážitkov a spomienok, ktoré v nás ostanú ešte veľmi dlho. 

ŠvP očami IV.C (vyjadrené v slovných druhoch)
Podstatné mená:
lopta, hokejka, ihrisko, bránka, Poniklec, vrchy, hory, kopec, lúky, príroda, škola, učebnica, lúky, príroda, jedlo, pitie, animátori, pes, kamaráti, večierka, izby, hry, golf.

Prídavné mená:
dobrá, veselá, smiešna, zábavná, rýchla, krátka, aktívna, veľká, milá, skvelá, veľkolepá, Veporské, šťastná, milá, rozbitá, bufetové, švédske, slnečná

Číslovky: 
piati, deväť, traja, štyridsaťšesť, desať, druhý, dvaja, dve, osem, štyridsaťštyri

Slovesá: 
učí, pripravuje, zabáva, zlepšuje, utužuje, hrať, kamarátiť, športovať, behať, jesť, liezť, užíva, piť, skrývať, hladkať, robiť, pozerať, pomáhať, baliť, cestovali, lúčili, mávam, stískal