Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697888
Štvrtácka ŠKOLA V PRÍRODE v Hronci

Príroda je miesto, ktoré nám ponúka svoje krásy, pohladenie pre dušu, upokojenie mysle i tela. Veporské vrchy sú tiež takým miestom a práve tie sa rozozvučali detským smiechom i krikom. V apríli sme sa my - štvrtáci - presunuli z našej základne do školy v prírode do Hronca. Malebná dedinka Hronec leží v údolí Čierneho Hronu na severnom okraji Veporských vrchov, približne 5 km západne od Brezna a 4 km východne od Podbrezovej. Len kúsok od nej nájdete rekreačné zariadenie Poniklec, ktoré nám bolo náhradným domovom i školou počas týchto piatich dní. 

Zažili sme dni plné prekvapení, hry v prírode, športové súťaže i spoločenské hry podporujúce formovanie optimálnych vzťahov a zdravé súťaženie v zmysle pravidiel fair – play rozvíjajúce prosociálnosť. Bungee lano, trojgate, horský golf no i naša Olympiáda sú len zlomkom aktivít , ktoré pre nás pripravili naši animátori – Aligátori (Amazonka, Jamajka, Burčo, Zubáč). 

Všetci sme ešte stále plní zážitkov a spomienok, ktoré v nás ostanú ešte veľmi dlho. 

ŠvP očami IV.C (vyjadrené v slovných druhoch)
Podstatné mená:
lopta, hokejka, ihrisko, bránka, Poniklec, vrchy, hory, kopec, lúky, príroda, škola, učebnica, lúky, príroda, jedlo, pitie, animátori, pes, kamaráti, večierka, izby, hry, golf.

Prídavné mená:
dobrá, veselá, smiešna, zábavná, rýchla, krátka, aktívna, veľká, milá, skvelá, veľkolepá, Veporské, šťastná, milá, rozbitá, bufetové, švédske, slnečná

Číslovky: 
piati, deväť, traja, štyridsaťšesť, desať, druhý, dvaja, dve, osem, štyridsaťštyri

Slovesá: 
učí, pripravuje, zabáva, zlepšuje, utužuje, hrať, kamarátiť, športovať, behať, jesť, liezť, užíva, piť, skrývať, hladkať, robiť, pozerať, pomáhať, baliť, cestovali, lúčili, mávam, stískal