Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2020 


Výchovné zameranie aktivít:
• Efektívne vedenie triedy vytváraním zmysluplných hraníc. 
• Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania, pravidlá správania a životné zručnosti.

Vestibulová prezentácia: 
KARNEVAL - zážitkové učenie.

3.2.20 - Polročné prázdniny žiakov školy; Prázdninový vláčik ŠKD - tvorivá dielňa v Bábkovom divadle 
na Rázcestí v B. Bystrici; Aktualizačné štúdium PZ a OZ Rešpektujem seba a okolie

4.2.20,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-7.2.20 - LVVK 7. ročníka, Krahule

7.2.20 - Kurz správania a spoločenského tanca žiakov 8. ročníka

8.2.20sobota - Účasť žiakov 9. ročníka na medzinárodnej súťaži FLL v Žiline

11.2.20,8:30 - Ekotopfilm, festival filmov o prírode (žiaci III.C, IV.C)

12.2.20 - Z húsenice motýľom, akreditovaný program VMR pre žiakov 4. ročníka 

14.2.20,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery vysielanie rádia Slobodná Trojka

19.2.20 - Dospievam alebo život plný zmien - akreditovaný vzdelávací program VMR pre dievčatá 7. ročníka

19.2.20 - Ja a moje JA II., akreditovaný program VMR pre žiakov 8. ročníka ZŠ

19.2.20,10:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

24.-28.2.20 - Jarné prázdniny detí

24.2.20 - Prázdninový vláčik: Historická prechádzka Fiľakovomnávšteva Mestského vlastivedného múzea a Fiľakovského hradu.

25.2.20 - Prázdninový vláčik: Špunti v galériizážitkový program v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

29.2.20 - sobota - Voľby do NR SR (v škole tri volebné okrsky)

Poznámky:
1/ Športové súťaže okresného a regionálneho charakteru prebiehajú podľa schváleného kalendára.
2/ Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2020 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.
3/ Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO.
4/ Vizuálna kontrola tried (poriadok po skončení vyučovania, uteráky, telocvičné úbory) sa uskutoční
21.02.2020.
5/ EURÓPA v ŠKOLE, zaslať organizátorom žiacke projekty výtvarného a literárneho zamerania.
6/ Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.

Štatistiky

Návštevníkov: 3948165
Úspešný Mladý filmový tvorca 2018

V minulých rokoch sme sa na informatike s piatakmi venovali tvorbe animácií. Využívali sme metódu Stop Motion, kde animovaný (umelo vytvorený) pohyb vytvárali prostredníctvom odfotenia polohy objektu, jeho jemným posunutím a opätovným odfotením. Vznikli tak úžasné animácie. 

Tento rok sme sa zapojili do súťaže Mladý filmový tvorca, ktorú organizuje už štvrtý rok agentúra SEA Agentúra pre vzdelanie a vedu. Do tejto celoslovenskej súťaže sme poslali štyri práce. Dve boli na tému Bezpečne do školy a dve na tému Voda a jej význam

Nesmierne nás potešilo, keď sme zistili, že sme získali umiestnenie v oboch kategóriách. Paula Tomášová získala 2. miesto za animáciu s názvom Voda, matka života a Ruthy Urbánková získala 3. miesto s animáciou, ktorú nazvala Ako správne do školy. Ich oceňovanie prebehlo na vysokej úrovni 8. novembra 2018 počas veľtrhu Bibliotéka a pedagogika za účasti generálneho riaditeľa bratislavskej Incheby. Dievčatá získali super kamerku a poukážky na knihy. 

Ešte raz blahoželáme a veríme, že toto nebol posledný animátorský úspech. 

Všetky ocenené práce si záujemcovia môžu pozrieť nhttp://www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/sutaz-mlady-filmovy-tvorca/vysledky-4-rocnik.