Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697864
Záchrana som ja Ďalší úspech žiakov z TROJKY!

Byť s tými, ktorí pomáhajú, je lepšie,
ako byť s tými, ktorí vám nepomôžu.

Je veľmi dôležité v rámci vzdelávacieho procesu odovzdávať školákom nové poznatky z rôznych oblastí a zároveň v nich podporiť rozvoj o pocity zodpovednosti, solidarity a empatie ku všetkým, ktorí to potrebujú. A nielen to. Dôležitú úlohu zohráva aj odvaha - nebáť sa a hlavne vedieť, ako nielen sebe ale aj kamarátom a spolužiakom pomôcť v situáciách, v ktorých sa môžu ocitnúť každý deň. 

Aj o tom je práve projekt ZÁCHRANA SOM JA

Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Zároveň je návratom k základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Projekt podporila Nadácia Allianz a NO Falck. Úlohou bolo napísať príbeh, ktorýmusí byť tematicky zameraný na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Každý príbeh musel obsahovať 3 ilustrácie (kresby), ktoré budú priamo súčasťou aj písaného príbehu, a to: 
ilustrácia zobrazujúca život zachraňujúce telefónne čísla: 150, 155, 158, 112, 
ilustrácia zobrazujúca tému bezpečnosti na cestách, 
ilustrácia podľa vlastného výberu.

Lákadlom boli aj ceny 50 triednych kolektívov mohlo vyhrať:
- AED – automatický externý defibrilátor pre školu, 
- akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor,
- zážitkový kurz prvej pomoci so záchranármi a sanitkou pre celý 1. stupeň ZŠ. 

Do 2. ročníka projektu sme sa zapojili aj my žiaci III. C a IV. C triedy pod vedením svojich triednych učiteliek a túto neskutočnú cenu sme vyhrali!
Deti o  projekte napísali:
Celé toto „haló“ sa začalo iba nevinným počúvaním pesničky Separ a Seprp KPR (kardiopulmonálna resuscitácia). Akonáhle sme ju dopočúvali, pani učiteľka nám začala rozprávať o súťaži ZÁCHRANA SOM JA. Najprv sme si mysleli, že je to nejaká hlúposť, ale potom, keď nám povedala, že sa tam dá vyhrať AED (automatický externý defibrilátor), tak sme sa všetci začali na seba dívať a došlo nám, že to hlúposť nie je. Na každom pracovnom vyučovaní a výtvarnej výchove sme sa venovali tejto téme. Písali sme príbeh a kreslili obrázky. Na jednej hodine slovenčiny sme sa rozprávali o písaní listov a pri tejto príležitosti sme odovzdali aj štvrtácku poštu a poslali to do Bratislavy. Raz na stretnutí so štvrtákmi nám pani učiteľky ohlásili, že sme vyhrali hlavnú cenu. A tak k nám prišla vzácna návšteva. Ujovia a tety z Falck-u nám porozprávali a demonštrovali prvú pomoc. Pri tejto príležitosti nám odovzdali hlavnú výhru AED. Vidíte, že iba obyčajná súťaž sa môže zmeniť na najkrajšie chvíle vášho života.
- O niekoľko dní sme sa dozvedeli, že sme VYHRALI. Jupííí! Tak a už je to tu, odovzdávanie cien. Naučila som sa, ako ľuďom  zachraňovať život. Mala som z toho veľmi dobrý pocit. 
Najlepšie je na tom to, že sme to robili spolu.

Odkaz pre záchranárov:
- Je úžasné, že chcete pomáhať ľuďom.
- Chcel by som Vám odkázať, že sa mi to páčilo.
- Boli ste výborní na školskom dvore. 
- Ďakujeme, že ste si nás vybrali.
- Ste veľmi múdri a dobrí ľudia, že obetujú aj svoj život kvôli ľuďom. Ďakujem. 
- Máte veľmi náročnú a namáhavú prácu.

Odkaz pre ľudí: 
- Zapájajte sa do takýchto súťaží, môže vás to povzbudiť, aby ste pomáhali a zachraňovali aj vy. 
- Musíte si takúto súťaž skúsiť aj vy! 
- Pomáhajte zvieratám aj ľuďom! 
- Musíme si pomáhať a chrániť sa. 
- Zachraňujte! 
- Nebojte sa zachrániť niekomu život, urobíte dobrý skutok a budete šťastný. 
- Buďte odvážni a podajte prvú pomoc! 

zaznamenali Miroslava Kurčíková, Monika Rovňanová

<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2