Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2020 


Výchovné zameranie aktivít:
• Efektívne vedenie triedy vytváraním zmysluplných hraníc. 
• Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania, pravidlá správania a životné zručnosti.

Vestibulová prezentácia: 
KARNEVAL - zážitkové učenie.

3.2.20 - Polročné prázdniny žiakov školy; Prázdninový vláčik ŠKD - tvorivá dielňa v Bábkovom divadle 
na Rázcestí v B. Bystrici; Aktualizačné štúdium PZ a OZ Rešpektujem seba a okolie

4.2.20,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-7.2.20 - LVVK 7. ročníka, Krahule

7.2.20 - Kurz správania a spoločenského tanca žiakov 8. ročníka

8.2.20sobota - Účasť žiakov 9. ročníka na medzinárodnej súťaži FLL v Žiline

11.2.20,8:30 - Ekotopfilm, festival filmov o prírode (žiaci III.C, IV.C)

12.2.20 - Z húsenice motýľom, akreditovaný program VMR pre žiakov 4. ročníka 

14.2.20,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery vysielanie rádia Slobodná Trojka

19.2.20 - Dospievam alebo život plný zmien - akreditovaný vzdelávací program VMR pre dievčatá 7. ročníka

19.2.20 - Ja a moje JA II., akreditovaný program VMR pre žiakov 8. ročníka ZŠ

19.2.20,10:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

24.-28.2.20 - Jarné prázdniny detí

24.2.20 - Prázdninový vláčik: Historická prechádzka Fiľakovomnávšteva Mestského vlastivedného múzea a Fiľakovského hradu.

25.2.20 - Prázdninový vláčik: Špunti v galériizážitkový program v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

29.2.20 - sobota - Voľby do NR SR (v škole tri volebné okrsky)

Poznámky:
1/ Športové súťaže okresného a regionálneho charakteru prebiehajú podľa schváleného kalendára.
2/ Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2020 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.
3/ Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO.
4/ Vizuálna kontrola tried (poriadok po skončení vyučovania, uteráky, telocvičné úbory) sa uskutoční
21.02.2020.
5/ EURÓPA v ŠKOLE, zaslať organizátorom žiacke projekty výtvarného a literárneho zamerania.
6/ Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.

Štatistiky

Návštevníkov: 3948060
Záchrana som ja Ďalší úspech žiakov z TROJKY!

Byť s tými, ktorí pomáhajú, je lepšie,
ako byť s tými, ktorí vám nepomôžu.

Je veľmi dôležité v rámci vzdelávacieho procesu odovzdávať školákom nové poznatky z rôznych oblastí a zároveň v nich podporiť rozvoj o pocity zodpovednosti, solidarity a empatie ku všetkým, ktorí to potrebujú. A nielen to. Dôležitú úlohu zohráva aj odvaha - nebáť sa a hlavne vedieť, ako nielen sebe ale aj kamarátom a spolužiakom pomôcť v situáciách, v ktorých sa môžu ocitnúť každý deň. 

Aj o tom je práve projekt ZÁCHRANA SOM JA

Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Zároveň je návratom k základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Projekt podporila Nadácia Allianz a NO Falck. Úlohou bolo napísať príbeh, ktorýmusí byť tematicky zameraný na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Každý príbeh musel obsahovať 3 ilustrácie (kresby), ktoré budú priamo súčasťou aj písaného príbehu, a to: 
ilustrácia zobrazujúca život zachraňujúce telefónne čísla: 150, 155, 158, 112, 
ilustrácia zobrazujúca tému bezpečnosti na cestách, 
ilustrácia podľa vlastného výberu.

Lákadlom boli aj ceny 50 triednych kolektívov mohlo vyhrať:
- AED – automatický externý defibrilátor pre školu, 
- akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor,
- zážitkový kurz prvej pomoci so záchranármi a sanitkou pre celý 1. stupeň ZŠ. 

Do 2. ročníka projektu sme sa zapojili aj my žiaci III. C a IV. C triedy pod vedením svojich triednych učiteliek a túto neskutočnú cenu sme vyhrali!
Deti o  projekte napísali:
Celé toto „haló“ sa začalo iba nevinným počúvaním pesničky Separ a Seprp KPR (kardiopulmonálna resuscitácia). Akonáhle sme ju dopočúvali, pani učiteľka nám začala rozprávať o súťaži ZÁCHRANA SOM JA. Najprv sme si mysleli, že je to nejaká hlúposť, ale potom, keď nám povedala, že sa tam dá vyhrať AED (automatický externý defibrilátor), tak sme sa všetci začali na seba dívať a došlo nám, že to hlúposť nie je. Na každom pracovnom vyučovaní a výtvarnej výchove sme sa venovali tejto téme. Písali sme príbeh a kreslili obrázky. Na jednej hodine slovenčiny sme sa rozprávali o písaní listov a pri tejto príležitosti sme odovzdali aj štvrtácku poštu a poslali to do Bratislavy. Raz na stretnutí so štvrtákmi nám pani učiteľky ohlásili, že sme vyhrali hlavnú cenu. A tak k nám prišla vzácna návšteva. Ujovia a tety z Falck-u nám porozprávali a demonštrovali prvú pomoc. Pri tejto príležitosti nám odovzdali hlavnú výhru AED. Vidíte, že iba obyčajná súťaž sa môže zmeniť na najkrajšie chvíle vášho života.
- O niekoľko dní sme sa dozvedeli, že sme VYHRALI. Jupííí! Tak a už je to tu, odovzdávanie cien. Naučila som sa, ako ľuďom  zachraňovať život. Mala som z toho veľmi dobrý pocit. 
Najlepšie je na tom to, že sme to robili spolu.

Odkaz pre záchranárov:
- Je úžasné, že chcete pomáhať ľuďom.
- Chcel by som Vám odkázať, že sa mi to páčilo.
- Boli ste výborní na školskom dvore. 
- Ďakujeme, že ste si nás vybrali.
- Ste veľmi múdri a dobrí ľudia, že obetujú aj svoj život kvôli ľuďom. Ďakujem. 
- Máte veľmi náročnú a namáhavú prácu.

Odkaz pre ľudí: 
- Zapájajte sa do takýchto súťaží, môže vás to povzbudiť, aby ste pomáhali a zachraňovali aj vy. 
- Musíte si takúto súťaž skúsiť aj vy! 
- Pomáhajte zvieratám aj ľuďom! 
- Musíme si pomáhať a chrániť sa. 
- Zachraňujte! 
- Nebojte sa zachrániť niekomu život, urobíte dobrý skutok a budete šťastný. 
- Buďte odvážni a podajte prvú pomoc! 

zaznamenali Miroslava Kurčíková, Monika Rovňanová

<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2