Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608644
Záchrana som ja Ďalší úspech žiakov z TROJKY!

Byť s tými, ktorí pomáhajú, je lepšie,
ako byť s tými, ktorí vám nepomôžu.

Je veľmi dôležité v rámci vzdelávacieho procesu odovzdávať školákom nové poznatky z rôznych oblastí a zároveň v nich podporiť rozvoj o pocity zodpovednosti, solidarity a empatie ku všetkým, ktorí to potrebujú. A nielen to. Dôležitú úlohu zohráva aj odvaha - nebáť sa a hlavne vedieť, ako nielen sebe ale aj kamarátom a spolužiakom pomôcť v situáciách, v ktorých sa môžu ocitnúť každý deň. 

Aj o tom je práve projekt ZÁCHRANA SOM JA

Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Zároveň je návratom k základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Projekt podporila Nadácia Allianz a NO Falck. Úlohou bolo napísať príbeh, ktorýmusí byť tematicky zameraný na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Každý príbeh musel obsahovať 3 ilustrácie (kresby), ktoré budú priamo súčasťou aj písaného príbehu, a to: 
ilustrácia zobrazujúca život zachraňujúce telefónne čísla: 150, 155, 158, 112, 
ilustrácia zobrazujúca tému bezpečnosti na cestách, 
ilustrácia podľa vlastného výberu.

Lákadlom boli aj ceny 50 triednych kolektívov mohlo vyhrať:
- AED – automatický externý defibrilátor pre školu, 
- akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor,
- zážitkový kurz prvej pomoci so záchranármi a sanitkou pre celý 1. stupeň ZŠ. 

Do 2. ročníka projektu sme sa zapojili aj my žiaci III. C a IV. C triedy pod vedením svojich triednych učiteliek a túto neskutočnú cenu sme vyhrali!
Deti o  projekte napísali:
Celé toto „haló“ sa začalo iba nevinným počúvaním pesničky Separ a Seprp KPR (kardiopulmonálna resuscitácia). Akonáhle sme ju dopočúvali, pani učiteľka nám začala rozprávať o súťaži ZÁCHRANA SOM JA. Najprv sme si mysleli, že je to nejaká hlúposť, ale potom, keď nám povedala, že sa tam dá vyhrať AED (automatický externý defibrilátor), tak sme sa všetci začali na seba dívať a došlo nám, že to hlúposť nie je. Na každom pracovnom vyučovaní a výtvarnej výchove sme sa venovali tejto téme. Písali sme príbeh a kreslili obrázky. Na jednej hodine slovenčiny sme sa rozprávali o písaní listov a pri tejto príležitosti sme odovzdali aj štvrtácku poštu a poslali to do Bratislavy. Raz na stretnutí so štvrtákmi nám pani učiteľky ohlásili, že sme vyhrali hlavnú cenu. A tak k nám prišla vzácna návšteva. Ujovia a tety z Falck-u nám porozprávali a demonštrovali prvú pomoc. Pri tejto príležitosti nám odovzdali hlavnú výhru AED. Vidíte, že iba obyčajná súťaž sa môže zmeniť na najkrajšie chvíle vášho života.
- O niekoľko dní sme sa dozvedeli, že sme VYHRALI. Jupííí! Tak a už je to tu, odovzdávanie cien. Naučila som sa, ako ľuďom  zachraňovať život. Mala som z toho veľmi dobrý pocit. 
Najlepšie je na tom to, že sme to robili spolu.

Odkaz pre záchranárov:
- Je úžasné, že chcete pomáhať ľuďom.
- Chcel by som Vám odkázať, že sa mi to páčilo.
- Boli ste výborní na školskom dvore. 
- Ďakujeme, že ste si nás vybrali.
- Ste veľmi múdri a dobrí ľudia, že obetujú aj svoj život kvôli ľuďom. Ďakujem. 
- Máte veľmi náročnú a namáhavú prácu.

Odkaz pre ľudí: 
- Zapájajte sa do takýchto súťaží, môže vás to povzbudiť, aby ste pomáhali a zachraňovali aj vy. 
- Musíte si takúto súťaž skúsiť aj vy! 
- Pomáhajte zvieratám aj ľuďom! 
- Musíme si pomáhať a chrániť sa. 
- Zachraňujte! 
- Nebojte sa zachrániť niekomu život, urobíte dobrý skutok a budete šťastný. 
- Buďte odvážni a podajte prvú pomoc! 

zaznamenali Miroslava Kurčíková, Monika Rovňanová

<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2