Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2020 


Výchovné zameranie aktivít:
• Efektívne vedenie triedy vytváraním zmysluplných hraníc. 
• Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania, pravidlá správania a životné zručnosti.

Vestibulová prezentácia: 
KARNEVAL - zážitkové učenie.

3.2.20 - Polročné prázdniny žiakov školy; Prázdninový vláčik ŠKD - tvorivá dielňa v Bábkovom divadle 
na Rázcestí v B. Bystrici; Aktualizačné štúdium PZ a OZ Rešpektujem seba a okolie

4.2.20,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-7.2.20 - LVVK 7. ročníka, Krahule

7.2.20 - Kurz správania a spoločenského tanca žiakov 8. ročníka

8.2.20sobota - Účasť žiakov 9. ročníka na medzinárodnej súťaži FLL v Žiline

11.2.20,8:30 - Ekotopfilm, festival filmov o prírode (žiaci III.C, IV.C)

12.2.20 - Z húsenice motýľom, akreditovaný program VMR pre žiakov 4. ročníka 

14.2.20,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery vysielanie rádia Slobodná Trojka

19.2.20 - Dospievam alebo život plný zmien - akreditovaný vzdelávací program VMR pre dievčatá 7. ročníka

19.2.20 - Ja a moje JA II., akreditovaný program VMR pre žiakov 8. ročníka ZŠ

19.2.20,10:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

24.-28.2.20 - Jarné prázdniny detí

24.2.20 - Prázdninový vláčik: Historická prechádzka Fiľakovomnávšteva Mestského vlastivedného múzea a Fiľakovského hradu.

25.2.20 - Prázdninový vláčik: Špunti v galériizážitkový program v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

29.2.20 - sobota - Voľby do NR SR (v škole tri volebné okrsky)

Poznámky:
1/ Športové súťaže okresného a regionálneho charakteru prebiehajú podľa schváleného kalendára.
2/ Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2020 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.
3/ Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO.
4/ Vizuálna kontrola tried (poriadok po skončení vyučovania, uteráky, telocvičné úbory) sa uskutoční
21.02.2020.
5/ EURÓPA v ŠKOLE, zaslať organizátorom žiacke projekty výtvarného a literárneho zamerania.
6/ Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.

Štatistiky

Návštevníkov: 3948032
Deň dobrých skutkov

Blíži sa vianočný čas a pre toto obdobie sú charakteristické dobročinné podujatia a darovacie akcie. My si však myslíme, že pomáhať by sa nemalo len počas Vianoc, ale počas celého roka. Túto myšlienku sa snažíme vštepiť aj našim žiakom. 

Aj preto sme sa rozhodli pridať sa k celosvetovému dňu s názvom Giving Tuesday, čo znamená Deň dobrých skutkov, ktorý pripadol tohto roku na utorok 27.11.2018. 

Naša škola už tri roky spolupracuje s Charitou svätej Alžbety vo Zvolene pri pomoci slabším, chudobnejším, menej šťastným. So sestrou Patríciou sme sa dohodli, že sa spolu s deťmi budeme podieľať na výdaji obeda pre bezdomovcov. Ten prebieha v pracovné dni v čase od 13:00 hod.

Zamestnanci ZŠ P. Jilemnického 1035/2, známej ako Trojka, finančnou zbierkou prispeli na kúpu ovocia pre týchto spoluobčanov. Žiaci IV.B a IV.C napiekli doma spolu so svojimi rodičmi koláčiky a v škole pripravili obložené chlebíky. Všetky potraviny na prípravu obložených chlebov (a iných pochutín) zabezpečili zamestnanci Hypermarketu Tesco vo Zvolene. 

Tí mohli dobrovoľne v rámci Dňa dobrých skutkov darovať jeden stravný lístok. S riaditeľkou Tesca pani Krchňovou sme sa dohodli, že tieto stravné lístky v hodnote 76 eur poputujú prostredníctvom nášho nápadu na pohostenie do Charity svätej Alžbety vo Zvolene. 
Z dobrých myšlienok vzniklo veľmi príjemné popoludnie dobrých skutkov. Deti spríjemnili zvolenským bezdomovcom deň nielen chutným jedlom, ale i hudobným vystúpením. 

Veríme, že tento deň bol pre nich nielen uspokojením ich základných potrieb, ale aj pohladením pre dušu. Z reakcií detí sme vyčítali, že aj pre nich to bol veľmi silný zážitok. Možno práve pochopili v čom spočíva sila dobrého skutku. 

M. Mazúchová, M. Rovňanová, triedne učiteľky štvrtákov
(uverejnené v MY_ZVOLENSKO, 03.12.2018)