Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608623
Deň dobrých skutkov

Blíži sa vianočný čas a pre toto obdobie sú charakteristické dobročinné podujatia a darovacie akcie. My si však myslíme, že pomáhať by sa nemalo len počas Vianoc, ale počas celého roka. Túto myšlienku sa snažíme vštepiť aj našim žiakom. 

Aj preto sme sa rozhodli pridať sa k celosvetovému dňu s názvom Giving Tuesday, čo znamená Deň dobrých skutkov, ktorý pripadol tohto roku na utorok 27.11.2018. 

Naša škola už tri roky spolupracuje s Charitou svätej Alžbety vo Zvolene pri pomoci slabším, chudobnejším, menej šťastným. So sestrou Patríciou sme sa dohodli, že sa spolu s deťmi budeme podieľať na výdaji obeda pre bezdomovcov. Ten prebieha v pracovné dni v čase od 13:00 hod.

Zamestnanci ZŠ P. Jilemnického 1035/2, známej ako Trojka, finančnou zbierkou prispeli na kúpu ovocia pre týchto spoluobčanov. Žiaci IV.B a IV.C napiekli doma spolu so svojimi rodičmi koláčiky a v škole pripravili obložené chlebíky. Všetky potraviny na prípravu obložených chlebov (a iných pochutín) zabezpečili zamestnanci Hypermarketu Tesco vo Zvolene. 

Tí mohli dobrovoľne v rámci Dňa dobrých skutkov darovať jeden stravný lístok. S riaditeľkou Tesca pani Krchňovou sme sa dohodli, že tieto stravné lístky v hodnote 76 eur poputujú prostredníctvom nášho nápadu na pohostenie do Charity svätej Alžbety vo Zvolene. 
Z dobrých myšlienok vzniklo veľmi príjemné popoludnie dobrých skutkov. Deti spríjemnili zvolenským bezdomovcom deň nielen chutným jedlom, ale i hudobným vystúpením. 

Veríme, že tento deň bol pre nich nielen uspokojením ich základných potrieb, ale aj pohladením pre dušu. Z reakcií detí sme vyčítali, že aj pre nich to bol veľmi silný zážitok. Možno práve pochopili v čom spočíva sila dobrého skutku. 

M. Mazúchová, M. Rovňanová, triedne učiteľky štvrtákov
(uverejnené v MY_ZVOLENSKO, 03.12.2018)