Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697845
Deň dobrých skutkov

Blíži sa vianočný čas a pre toto obdobie sú charakteristické dobročinné podujatia a darovacie akcie. My si však myslíme, že pomáhať by sa nemalo len počas Vianoc, ale počas celého roka. Túto myšlienku sa snažíme vštepiť aj našim žiakom. 

Aj preto sme sa rozhodli pridať sa k celosvetovému dňu s názvom Giving Tuesday, čo znamená Deň dobrých skutkov, ktorý pripadol tohto roku na utorok 27.11.2018. 

Naša škola už tri roky spolupracuje s Charitou svätej Alžbety vo Zvolene pri pomoci slabším, chudobnejším, menej šťastným. So sestrou Patríciou sme sa dohodli, že sa spolu s deťmi budeme podieľať na výdaji obeda pre bezdomovcov. Ten prebieha v pracovné dni v čase od 13:00 hod.

Zamestnanci ZŠ P. Jilemnického 1035/2, známej ako Trojka, finančnou zbierkou prispeli na kúpu ovocia pre týchto spoluobčanov. Žiaci IV.B a IV.C napiekli doma spolu so svojimi rodičmi koláčiky a v škole pripravili obložené chlebíky. Všetky potraviny na prípravu obložených chlebov (a iných pochutín) zabezpečili zamestnanci Hypermarketu Tesco vo Zvolene. 

Tí mohli dobrovoľne v rámci Dňa dobrých skutkov darovať jeden stravný lístok. S riaditeľkou Tesca pani Krchňovou sme sa dohodli, že tieto stravné lístky v hodnote 76 eur poputujú prostredníctvom nášho nápadu na pohostenie do Charity svätej Alžbety vo Zvolene. 
Z dobrých myšlienok vzniklo veľmi príjemné popoludnie dobrých skutkov. Deti spríjemnili zvolenským bezdomovcom deň nielen chutným jedlom, ale i hudobným vystúpením. 

Veríme, že tento deň bol pre nich nielen uspokojením ich základných potrieb, ale aj pohladením pre dušu. Z reakcií detí sme vyčítali, že aj pre nich to bol veľmi silný zážitok. Možno práve pochopili v čom spočíva sila dobrého skutku. 

M. Mazúchová, M. Rovňanová, triedne učiteľky štvrtákov
(uverejnené v MY_ZVOLENSKO, 03.12.2018)