Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608591
Viem plávať!

Plávanie patrí k základným prostriedkom všestranného rozvoja človeka, patrí medzi životné gramotnosti. Pohyb vo vodnom prostredí pestuje u človeka húževnatosť, vytrvalosť, silu, rýchlosť, obratnosť, odvahu, otužilosť, zmysel pre orientáciu a súťaživosť a zároveň formuje charakter človeka.

V dňoch 1. – 5. 10. 2018  zorganizovala naša škola v spolupráci s Klubom vodných športov Careta Základný plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka.

Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 39 žiakov. Počas celého týždňa sa našim prístavom stali Mestské kúpele vo Zvolene. Pod odborným vedením skúsených trénerov klubu plavci zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, rozširovali a prehlbovali si techniky plaveckých spôsobov. Neplavci odbúravali strach z vody, skoky, prvé plavecké pohyby - splývanie, pohyby rúk a nôh, dýchanie do vody. Plavecký výcvik sme na konci týždňa zavŕšili pretekmi v kategóriách dievčatá, chlapci  plaveckým spôsobom prsia na 12,5m a 25m. Všetci zúčastnení dostali plavecké diplomy a niektorí aj odmeny. Bolo nám výborne, päť super dní, na ktoré budeme všetci spomínať.

Deti hodnotili:
L.J. Páčilo sa mi skákať do vody. Tréner bol prísny aj dobrý.
T.G. Tešila som sa na súťaž v plávanie, ale trochu som sa aj bála.“Potom som bola rada, že som dostala diplom.
F.S. Najviac ma bavilo šantenie a hry s trénermi. Tešil som sa, že som postúpil do vyššej skupiny plavcov.