Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697814
Viem plávať!

Plávanie patrí k základným prostriedkom všestranného rozvoja človeka, patrí medzi životné gramotnosti. Pohyb vo vodnom prostredí pestuje u človeka húževnatosť, vytrvalosť, silu, rýchlosť, obratnosť, odvahu, otužilosť, zmysel pre orientáciu a súťaživosť a zároveň formuje charakter človeka.

V dňoch 1. – 5. 10. 2018  zorganizovala naša škola v spolupráci s Klubom vodných športov Careta Základný plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka.

Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 39 žiakov. Počas celého týždňa sa našim prístavom stali Mestské kúpele vo Zvolene. Pod odborným vedením skúsených trénerov klubu plavci zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, rozširovali a prehlbovali si techniky plaveckých spôsobov. Neplavci odbúravali strach z vody, skoky, prvé plavecké pohyby - splývanie, pohyby rúk a nôh, dýchanie do vody. Plavecký výcvik sme na konci týždňa zavŕšili pretekmi v kategóriách dievčatá, chlapci  plaveckým spôsobom prsia na 12,5m a 25m. Všetci zúčastnení dostali plavecké diplomy a niektorí aj odmeny. Bolo nám výborne, päť super dní, na ktoré budeme všetci spomínať.

Deti hodnotili:
L.J. Páčilo sa mi skákať do vody. Tréner bol prísny aj dobrý.
T.G. Tešila som sa na súťaž v plávanie, ale trochu som sa aj bála.“Potom som bola rada, že som dostala diplom.
F.S. Najviac ma bavilo šantenie a hry s trénermi. Tešil som sa, že som postúpil do vyššej skupiny plavcov.