Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608612
Úspešný Robotický battle na Alejovej 

Posledná robotická súťaž v tomto školskom roku je za nami - úspešne! Robotický battle na Alejovej v Košiciach sme absolvovali 4. júna 2018 s 12 chalanmi - 6 tímov v 3 kategóriách (Racing Lego, Robotická výzva, Vlastný model). 

V Racingu sme mali nasadené 4 tímy, najlepšie umiestnenie dosiahol tím Kukuruc (Alexander Dorka V. A, Erik Slivka V. B) a to celkové 7. miesto. Je to úžasný úspech, keď pripomenieme, že jazdili v konkurencii vyše 40-tich tímov z celého Slovenska. 

Naše super auto "Black Panther" s dvojstupňovou prevodovkou, klasickou otáčavou prednou nápravou, s diaľkovým ovládaním a kamerkou prezentoval Patrik Bačko v kategórii Vlastný model. S konštrukciou mu pomáhal aj náš „robotik“ Martin Katriňák. Porota ocenila prezentačné zručnosti, ale aj dizajn auta, no tento rok bola naozaj silná konkurencia. 

V kategórii Robotická výzva sa tím RoboGen (Ivan Marianek VII. C, Tomáš Hitka VIII. C) prebojoval do semifinále, potom do finále a tam... tam to vyhrali! Za programátorskú pomoc ďakujeme aj neprítomnej Hanke Sujovej z IX. C. Chalani z robotického krúžku si zaslúžia pochvalu za prácu, ktorú predviedli a za progres, ktorý dosiahli. Gratulujeme tímu Race Cube (Samuel Latta a Patrik Bačko, obaja zo VI. C), Drive team (Michal Holčík, Tomáš Blaženec, Martin Kubíni, všetci z V. B) a tímu Potkan z V.C (Oliver Kazda, Tomáš Renčo, Rastislav Španiel).