Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697833
Úspešný Robotický battle na Alejovej 

Posledná robotická súťaž v tomto školskom roku je za nami - úspešne! Robotický battle na Alejovej v Košiciach sme absolvovali 4. júna 2018 s 12 chalanmi - 6 tímov v 3 kategóriách (Racing Lego, Robotická výzva, Vlastný model). 

V Racingu sme mali nasadené 4 tímy, najlepšie umiestnenie dosiahol tím Kukuruc (Alexander Dorka V. A, Erik Slivka V. B) a to celkové 7. miesto. Je to úžasný úspech, keď pripomenieme, že jazdili v konkurencii vyše 40-tich tímov z celého Slovenska. 

Naše super auto "Black Panther" s dvojstupňovou prevodovkou, klasickou otáčavou prednou nápravou, s diaľkovým ovládaním a kamerkou prezentoval Patrik Bačko v kategórii Vlastný model. S konštrukciou mu pomáhal aj náš „robotik“ Martin Katriňák. Porota ocenila prezentačné zručnosti, ale aj dizajn auta, no tento rok bola naozaj silná konkurencia. 

V kategórii Robotická výzva sa tím RoboGen (Ivan Marianek VII. C, Tomáš Hitka VIII. C) prebojoval do semifinále, potom do finále a tam... tam to vyhrali! Za programátorskú pomoc ďakujeme aj neprítomnej Hanke Sujovej z IX. C. Chalani z robotického krúžku si zaslúžia pochvalu za prácu, ktorú predviedli a za progres, ktorý dosiahli. Gratulujeme tímu Race Cube (Samuel Latta a Patrik Bačko, obaja zo VI. C), Drive team (Michal Holčík, Tomáš Blaženec, Martin Kubíni, všetci z V. B) a tímu Potkan z V.C (Oliver Kazda, Tomáš Renčo, Rastislav Španiel).