Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3260824
Fyzikálno – chemická bádateľňa

Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Aj tento rok sa starší žiaci formou rovesníckeho učenia snažili priblížiť žiakom štvrtého ročníka fyziku a chémiu cez zaujímavé experimenty.

Štvrtáci si mohli v našej bádateľni vyskúšať, ako pracujú hydraulické zariadenia, dozvedeli sa zaujímavé informácie o vlastnostiach vody a vzduchu a na zaujímavých modeloch objavovali princíp elektriny. Mohli skúmať kryštály v polarizovanom svetle a merať čas pomocou zaujímavých meradiel zostrojených žiakmi.