Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3245327
“Prekážky v nás prebudia vlohy, 
ktoré by v nás za priaznivých okolností zostali spať.” 
Horatius
Pohybom k zdraviu
V prvých dňoch školského roka v súlade s ŠkVP a ročným plánom školy žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ absolvovali po jednotlivých ročníkoch cvičenia v prírode. ktoré boli zamerané na absolvovanie bezpečného presunu na ihrisko po verejných komunikáciách, určovanie azimutu pomocou buzoly, prekonávanie prírodných prekážok, gymnastické cvičenia s využitím prírodných materiálov. 

Príjemné letné počasie umožnilo priebežne plniť všetky naplánované aktivity a ciele cvičení v prírode.