Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MAREC 2018 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Škola priateľská k deťom, variabilné podujatia výchovy k ľudským právam
3) Naša škola, literárna a výtvarná súťaž k 70. narodeninám školy

Vestibulové prezentácie
• Osobnosti sveta počítačov
• Rozprávkový kolotoč

3.4.18, 8:30 - Konferencia Učiaca sa škola

4.4.18 - Otvorené školy, workschop projektu NOS (7. ročník)

5.4.18 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV), Arborétum ZV, žiaci 3. a 4. ročníka

10.4.18 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

12.4.18 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

13.4.18 - Spolu vyzbierame viac, jarné čistenie mesta (IV. A, B, C)

13.4.18 - Dopravná výchova, teoretická časť (1. -4. ročník)

13.4.18 - Recyklujeme ... papier, plast aj textil - projektový deň ŠKD, environmentálny program OZ Slatinka

16.4.18 - PISA 2018, medzinárodné meranie 15- ročných (náhradný termín 23.04.2018)

17.4.18 - Okresné kolo MO 6. -8. ročník

17.4.18 - exkurzná činnosť žiakov

17.4.18 - Hráme sa s písmenkami, tvorivé stretnutie predškolákov MŠ Tehelná so žiakmi I.A a I.B 

18.-20.4.18 - Ekozber papiera, environmentálna výchova v praktickom živote

20.4.18, 10:00 - Lesnícke dni 2018. Storočné letokruhy

20.4.18 - Kamarát strom - popoludnie v Španej doline, exkurzná činnosť ŠKD

20. a 21.4.18 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

23.-27.4.18 - Škola v prírode Chata Bystrá Tále (2. ročník)

23.-27.4.18 - Škola v prírode Chata Kollárová, Ostrý Grúň (4. ročník)
26.4.18, 13:00 - Stretnutie organizátorov NOS projektu Otvorené školy za účasti ŽŠR, dobrovoľníkov a účastníkov projektu

Poznámky:
V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.
V apríli končí medzinárodná súťaž Pohár vedy NEWTON 2018.


Štatistiky

Návštevníkov: 3202323

„ Keď je učenie skutočným zážitkom“

Bez podpory talentov sa nadanie a genialita nemôže realizovať. Žiak kladie veľa otázok, je zvedavý, využíva informácie, hľadá nové aplikácie, zaujíma sa o veľa vecí naokolo. Učivo o vode, živočíchoch a iných prírodných témach z hodín obohatenia, prírodovedy i vlastivedy sa nedá vyučovať len v triede. Preto kroky učiteľov a žiakov 1. stupňa základnej zvolenskej školy (Trojky), vzdelávaných v triedach APROGEN (Alternatívny program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním), viedli pred týždňom do TROPIKÁRIA v Budapešti. Cieľom tejto návštevy bolo vytvoriť žiakom špecifické podmienky na úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti.

A ako sa nám páčilo?

Kilometre ubiehajú, Zvolen, Šahy, Budapešť,
Aprogeňáci tam smerujú, v autobuse hneď chcú jesť.
Hlavná atrakcia nás čaká, žraločia krása nás láka,
Tropikárium a jeho zaujímavé akvárium.

V bazéne raje si plávajú, deti s radosťou ich chytajú,
prešli sme dlhým vyhliadkovým tunelom, odfotili sa pod korálovým útesom.
Bolo nám aj poriadne horúco, zažili sme skutočnú tropickú klímu,
aligátory, žraloky, hady, jaštery, pavúky, tieto sme veru nechceli chytať do ruky.
Krásne spomienky si domov nesieme a dlho spomínať na tieto zážitky budeme.

„V Torpikáriu bolo super! Mne sa najviac páčil dažďový prales, kde asi každých päť minút pršalo.“ 

Rasťo

 

„V tuneli to bolo skvelé, nechceli sme stadiaľ odísť. Žraloky a raje nám plávali ponad hlavy. Naj zábava bola pri bazéne, kde plávali raje. Mohli sme ich hladkať. Môj spolužiak Oliver si dokonca namočil aj rukáv.“

Evka

 

„Ráno sme vyrazili - smer Budapešť, do hlavného mesta Maďarska. V autobuse sme sa poriadne nasmiali. Keď sme dorazili do Tropikária, nemohli sme sa dočkať, kedy to všetko uvidíme. Videli sme rôzne druhy rýb, jašterice, hmyz, krokodílov, morčiatka, najmenšie opice sveta, medúzy, tunel v ktorom plávali rôzne druhy žralokov a raje. Super zážitok!“

Ruthy

 

„Najúžasnejšie bolo hladkať raje. Jedna plávala stále dookola a zospodu bola slizká.“

Hanka

 

„Modré, žlté a červené žabky a chameleón, obrovské jašterice a voľne poletujúce Zebričky austrálske, medúzy nalepené na skle akvária, morskí ježkovia so 7 cm dlhými ostňami, aj to sme mohli v Tropikáriu vidieť.“

Vaško