Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovná úloha mesiaca: 
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie medzi deťmi. 

Vestibulové prezentácie:
Projekt Stretnutie generácií
Zážitkové učenie v Budapešti

8.1.2018 - Novoročný vinš v školskom rozhlase

16.1.18, 16:00 - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ

17.1.18, 16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2. stupňa ZŠ. 

24.1.18, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov 

24.1.18 - Keď zubatá kosu brúsi... Projekt VMR (V. B)

26.1.18 - S modelom v ruke. Zážitkové učenie v ŠKD

31.1.18 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2017/2018

2.2.2018 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 5.2.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3132288

„ Keď je učenie skutočným zážitkom“

Bez podpory talentov sa nadanie a genialita nemôže realizovať. Žiak kladie veľa otázok, je zvedavý, využíva informácie, hľadá nové aplikácie, zaujíma sa o veľa vecí naokolo. Učivo o vode, živočíchoch a iných prírodných témach z hodín obohatenia, prírodovedy i vlastivedy sa nedá vyučovať len v triede. Preto kroky učiteľov a žiakov 1. stupňa základnej zvolenskej školy (Trojky), vzdelávaných v triedach APROGEN (Alternatívny program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním), viedli pred týždňom do TROPIKÁRIA v Budapešti. Cieľom tejto návštevy bolo vytvoriť žiakom špecifické podmienky na úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti.

A ako sa nám páčilo?

Kilometre ubiehajú, Zvolen, Šahy, Budapešť,
Aprogeňáci tam smerujú, v autobuse hneď chcú jesť.
Hlavná atrakcia nás čaká, žraločia krása nás láka,
Tropikárium a jeho zaujímavé akvárium.

V bazéne raje si plávajú, deti s radosťou ich chytajú,
prešli sme dlhým vyhliadkovým tunelom, odfotili sa pod korálovým útesom.
Bolo nám aj poriadne horúco, zažili sme skutočnú tropickú klímu,
aligátory, žraloky, hady, jaštery, pavúky, tieto sme veru nechceli chytať do ruky.
Krásne spomienky si domov nesieme a dlho spomínať na tieto zážitky budeme.

„V Torpikáriu bolo super! Mne sa najviac páčil dažďový prales, kde asi každých päť minút pršalo.“ 

Rasťo

 

„V tuneli to bolo skvelé, nechceli sme stadiaľ odísť. Žraloky a raje nám plávali ponad hlavy. Naj zábava bola pri bazéne, kde plávali raje. Mohli sme ich hladkať. Môj spolužiak Oliver si dokonca namočil aj rukáv.“

Evka

 

„Ráno sme vyrazili - smer Budapešť, do hlavného mesta Maďarska. V autobuse sme sa poriadne nasmiali. Keď sme dorazili do Tropikária, nemohli sme sa dočkať, kedy to všetko uvidíme. Videli sme rôzne druhy rýb, jašterice, hmyz, krokodílov, morčiatka, najmenšie opice sveta, medúzy, tunel v ktorom plávali rôzne druhy žralokov a raje. Super zážitok!“

Ruthy

 

„Najúžasnejšie bolo hladkať raje. Jedna plávala stále dookola a zospodu bola slizká.“

Hanka

 

„Modré, žlté a červené žabky a chameleón, obrovské jašterice a voľne poletujúce Zebričky austrálske, medúzy nalepené na skle akvária, morskí ježkovia so 7 cm dlhými ostňami, aj to sme mohli v Tropikáriu vidieť.“

Vaško