Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Štatistiky

Návštevníkov: 3093731

„ Keď je učenie skutočným zážitkom“

Bez podpory talentov sa nadanie a genialita nemôže realizovať. Žiak kladie veľa otázok, je zvedavý, využíva informácie, hľadá nové aplikácie, zaujíma sa o veľa vecí naokolo. Učivo o vode, živočíchoch a iných prírodných témach z hodín obohatenia, prírodovedy i vlastivedy sa nedá vyučovať len v triede. Preto kroky učiteľov a žiakov 1. stupňa základnej zvolenskej školy (Trojky), vzdelávaných v triedach APROGEN (Alternatívny program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním), viedli pred týždňom do TROPIKÁRIA v Budapešti. Cieľom tejto návštevy bolo vytvoriť žiakom špecifické podmienky na úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti.

A ako sa nám páčilo?

Kilometre ubiehajú, Zvolen, Šahy, Budapešť,
Aprogeňáci tam smerujú, v autobuse hneď chcú jesť.
Hlavná atrakcia nás čaká, žraločia krása nás láka,
Tropikárium a jeho zaujímavé akvárium.

V bazéne raje si plávajú, deti s radosťou ich chytajú,
prešli sme dlhým vyhliadkovým tunelom, odfotili sa pod korálovým útesom.
Bolo nám aj poriadne horúco, zažili sme skutočnú tropickú klímu,
aligátory, žraloky, hady, jaštery, pavúky, tieto sme veru nechceli chytať do ruky.
Krásne spomienky si domov nesieme a dlho spomínať na tieto zážitky budeme.

„V Torpikáriu bolo super! Mne sa najviac páčil dažďový prales, kde asi každých päť minút pršalo.“ 

Rasťo

 

„V tuneli to bolo skvelé, nechceli sme stadiaľ odísť. Žraloky a raje nám plávali ponad hlavy. Naj zábava bola pri bazéne, kde plávali raje. Mohli sme ich hladkať. Môj spolužiak Oliver si dokonca namočil aj rukáv.“

Evka

 

„Ráno sme vyrazili - smer Budapešť, do hlavného mesta Maďarska. V autobuse sme sa poriadne nasmiali. Keď sme dorazili do Tropikária, nemohli sme sa dočkať, kedy to všetko uvidíme. Videli sme rôzne druhy rýb, jašterice, hmyz, krokodílov, morčiatka, najmenšie opice sveta, medúzy, tunel v ktorom plávali rôzne druhy žralokov a raje. Super zážitok!“

Ruthy

 

„Najúžasnejšie bolo hladkať raje. Jedna plávala stále dookola a zospodu bola slizká.“

Hanka

 

„Modré, žlté a červené žabky a chameleón, obrovské jašterice a voľne poletujúce Zebričky austrálske, medúzy nalepené na skle akvária, morskí ježkovia so 7 cm dlhými ostňami, aj to sme mohli v Tropikáriu vidieť.“

Vaško