Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3245320
Vitajte v škole! Welcome to our schol!

Týmito príjemnými slovami sa nám prihovára školský rozhlas každé ráno. A v prvý deň školského roku vítala na školskom dvore p. riaditeľka spolu s celým tímom zamestnancov.
Nový školský rok prináša veľa výziev, očakávaní, plánov a zámerov. Vzdelanie je totiž najväčšie bohatstvo, ktoré môžeme získať. Je to ten najlepší cestovný lístok do reálneho sveta.

Zaželajme teda našim prvákom, ale aj všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a ostatným zamestnancom školy VEĽA ÚSPECHOV, TVORIVÝCH NÁPADOV, RADOSTI A TÚŽBY V ŽIVOTE NIEČO DOKÁZAŤ.