Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovná úloha mesiaca: 
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie medzi deťmi. 

Vestibulové prezentácie:
Projekt Stretnutie generácií
Zážitkové učenie v Budapešti

8.1.2018 - Novoročný vinš v školskom rozhlase

16.1.18, 16:00 - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ

17.1.18, 16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2. stupňa ZŠ. 

24.1.18, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov 

24.1.18 - Keď zubatá kosu brúsi... Projekt VMR (V. B)

26.1.18 - S modelom v ruke. Zážitkové učenie v ŠKD

31.1.18 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2017/2018

2.2.2018 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 5.2.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3133231
Vitajte v škole! Welcome to our schol!

Týmito príjemnými slovami sa nám prihovára školský rozhlas každé ráno. A v prvý deň školského roku vítala na školskom dvore p. riaditeľka spolu s celým tímom zamestnancov.
Nový školský rok prináša veľa výziev, očakávaní, plánov a zámerov. Vzdelanie je totiž najväčšie bohatstvo, ktoré môžeme získať. Je to ten najlepší cestovný lístok do reálneho sveta.

Zaželajme teda našim prvákom, ale aj všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a ostatným zamestnancom školy VEĽA ÚSPECHOV, TVORIVÝCH NÁPADOV, RADOSTI A TÚŽBY V ŽIVOTE NIEČO DOKÁZAŤ.