Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovná úloha mesiaca: 
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie medzi deťmi. 

Vestibulové prezentácie:
Projekt Stretnutie generácií
Zážitkové učenie v Budapešti

8.1.2018 - Novoročný vinš v školskom rozhlase

16.1.18, 16:00 - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ

17.1.18, 16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2. stupňa ZŠ. 

24.1.18, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov 

24.1.18 - Keď zubatá kosu brúsi... Projekt VMR (V. B)

26.1.18 - S modelom v ruke. Zážitkové učenie v ŠKD

31.1.18 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2017/2018

2.2.2018 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 5.2.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3133199
Kalokagatia po našom – olympijský deň žiakov primárneho vzdelávania (videoreportáž)

Bolo že to radosti zo športovania, z hry, z prekonávania prekážok...

Na 12 stanovištiach boli plno malých olympionikov, ktorí nástup športovcov, olympijskú hymnu, vztyčovanie vlajky, sľub športovca i sľub rozhodcu brali tak vážne, že sa hrdosťou na nich pozerali nielen hostia, okoloidúci i všetci prítomní dospeláci.

Vydarená „trojkárska“ olympiáda našich detí!

Ďakujeme vedeniu Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene za poskytnutie telovýchovného areálu i technickej pomoci. << Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2