Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4281710
ECO MOBILITY TOUR

Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili vzdelávacieho koncertu pod garanciou Ministerstva životného prostredia SR s environmentálnou tematikou. Thomas Puskailer s Martinom Madejom, v spolupráci so SAŽP, predstavili vzdelávaciu šou, ktorej cieľom je zábavnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, a tak priblížiť problematiku mobility v mestách. Súčasťou ekokoncertov je bohatý interaktívny program, súčasťou ktorého sú aj krátke videá (eko-odkazy) so známymi osobnosťami (Adelou Banašovou, Sajfom a Nelou Pociskovou). 

Koncert nenásilnou, interaktívnou a zábavnou formou pozdvihol environmentálne povedomie účastníkov a priblížil problematiku ekologickej formy dopravy v mestách.