Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2018 


Vestibulové prezentácie: 
• Pomocná ruka, dobrovoľníctvo
• VALETÍN, priateľstvo, láska, hodnotový systém (VMR)

2.2.18 - Polročné prázdniny žiakov školy. Prázdninový vláčik ŠKD, BB Bubácka rozprávka

5.–9.2.18 - LVVK 7. ročníka ZŠ, Krahule

6.2.18,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.2.18 - Robohranie, súťažná prehliadka robotov, TU ZV

8.2.18,10:20 - Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti - podujatie ŽŠR a MsP Zvolen

12.2.18 - Fotografovanie prvákov

14.2.18,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

14.2.18 - Matematický expres, medzinárodná internetová súťaž tímov

15.2.18 - Trenčiansky robotický deň, kategória Follower

19.-23.2.18 - Jarné prázdniny. Prázdninový vláčik ŠKD 

19.2.18 - Múzeum hrou, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica

20.2.18 - Podpoľanie, krásny to kraj, Podpolianske múzeum Detva

28.2.-2.3. - RoboCup 2018, Martin

Poznámka: 
Pohár vedy NEWTON 2018 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3167584
ECO MOBILITY TOUR

Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili vzdelávacieho koncertu pod garanciou Ministerstva životného prostredia SR s environmentálnou tematikou. Thomas Puskailer s Martinom Madejom, v spolupráci so SAŽP, predstavili vzdelávaciu šou, ktorej cieľom je zábavnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, a tak priblížiť problematiku mobility v mestách. Súčasťou ekokoncertov je bohatý interaktívny program, súčasťou ktorého sú aj krátke videá (eko-odkazy) so známymi osobnosťami (Adelou Banašovou, Sajfom a Nelou Pociskovou). 

Koncert nenásilnou, interaktívnou a zábavnou formou pozdvihol environmentálne povedomie účastníkov a priblížil problematiku ekologickej formy dopravy v mestách.