Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2018 


Vestibulové prezentácie: 
• Pomocná ruka, dobrovoľníctvo
• VALETÍN, priateľstvo, láska, hodnotový systém (VMR)

2.2.18 - Polročné prázdniny žiakov školy. Prázdninový vláčik ŠKD, BB Bubácka rozprávka

5.–9.2.18 - LVVK 7. ročníka ZŠ, Krahule

6.2.18,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.2.18 - Robohranie, súťažná prehliadka robotov, TU ZV

8.2.18,10:20 - Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti - podujatie ŽŠR a MsP Zvolen

12.2.18 - Fotografovanie prvákov

14.2.18,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

14.2.18 - Matematický expres, medzinárodná internetová súťaž tímov

15.2.18 - Trenčiansky robotický deň, kategória Follower

19.-23.2.18 - Jarné prázdniny. Prázdninový vláčik ŠKD 

19.2.18 - Múzeum hrou, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica

20.2.18 - Podpoľanie, krásny to kraj, Podpolianske múzeum Detva

28.2.-2.3. - RoboCup 2018, Martin

Poznámka: 
Pohár vedy NEWTON 2018 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3167582

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik sa konal v dňoch 15. 6. až 19. 6. 2015 v priestoroch Holidayparku v Kováčovej.

Plavecký výcvik absolvovalo spolu 28 žiakov 6. ročníka. Všetci žiaci sa zdokonalili v jednotlivých plaveckých činnostiach. Každý žiak preplával minimálne 20 m, čím všetci splnili minimálny výkonnostný štandard plávania. Na záver absolvovali všetci šiestaci preteky na 50 metrov voľným spôsobom.

Víťazi plaveckých pretekov:
Chlapci – Alexander Stratil, VI.A, 36,6 s.
Dievčatá – Ema Sitková, VI.C, 54,3 s.