Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovná úloha mesiaca: 
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie medzi deťmi. 

Vestibulové prezentácie:
Projekt Stretnutie generácií
Zážitkové učenie v Budapešti

8.1.2018 - Novoročný vinš v školskom rozhlase

16.1.18, 16:00 - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ

17.1.18, 16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2. stupňa ZŠ. 

24.1.18, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov 

24.1.18 - Keď zubatá kosu brúsi... Projekt VMR (V. B)

26.1.18 - S modelom v ruke. Zážitkové učenie v ŠKD

31.1.18 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2017/2018

2.2.2018 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 5.2.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3133197
Cezpoľný beh

Dňa 25.septembra 2014 sa v okolí základnej školy na Rázusovej ulici vo Zvolene uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu v kategóriách chlapci a dievčatá. Tento rok sa darilo dievčatám aj chlapcom, keď Denisa Lukáčová a Jerguš Lajoš obsadili zhodne 4.miesta v konkurencii troch desiatok pretekárok a pretekárov.

Výraznejší úspech sa podarilo dosiahnuť v súťaži družstiev, keď 3. miesto vybojovali dievčatá v zložení D. Lukáčová (IX.A), V. Karlíková (VIII.A) a M. Liptáková (VIII.B) a tak isto 3. miesto chlapci v zložení J. Lajoš (VIII.C), H. Özkan (VIII.B) a L. Lajtoš (VIII.A).