Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3245325
Cezpoľný beh

Dňa 25.septembra 2014 sa v okolí základnej školy na Rázusovej ulici vo Zvolene uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu v kategóriách chlapci a dievčatá. Tento rok sa darilo dievčatám aj chlapcom, keď Denisa Lukáčová a Jerguš Lajoš obsadili zhodne 4.miesta v konkurencii troch desiatok pretekárok a pretekárov.

Výraznejší úspech sa podarilo dosiahnuť v súťaži družstiev, keď 3. miesto vybojovali dievčatá v zložení D. Lukáčová (IX.A), V. Karlíková (VIII.A) a M. Liptáková (VIII.B) a tak isto 3. miesto chlapci v zložení J. Lajoš (VIII.C), H. Özkan (VIII.B) a L. Lajtoš (VIII.A).