Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na OKTÓBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Rozvojové programy pohybovej gramotnosti.
2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Od slov k činom. Poďme sa hrať. KOZMO. Zippyho kamaráti. Realizácia tvorivých podujatí, besied, osobných stretnutí, rozhovorov v ľudsko-právnej oblasti. Ja a moje mesto.

Vestibulové prezentácie:
• Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
• Tekvicová slávnosť, výstava


2.-3.10.19 - Poďme sa hrať, tvorivé dielne pre deti s VIN 

2.-4.10.19 - Jesenný ekozber papiera 

7.-11.10.19 - Krátkodobý pobyt žiakov z Českej republiky a Nemecka ERASMUS+, Mosty medzi školou a životom

7.- 11.10.19 - Hovorme o jedle: Dodržiavaj pitný režim! Projektový týždeň, variabilné aktivity v oddeleniach ŠKD.

9.10.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

11.10.19 - Sliač, kúpele v náruči lesov. Exkurzia prvákov ŠKD

15.10.19 - Ja a moje mesto, zážitkové učenie žiakov 3. ročníka ZŠ

16.10.19 - Hronsek, pamiatka UNESCO. Exkurzia tretiakov ŠKD

18.10.19 - Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka

18.10.19 - Adaptačné vzdelávanie (V. A, V. B), CPPPaP

22.10.19 - Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ (145. výr. J. G. Tajovského) - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

25.10.19 - Slatinským chodníčkom. Exkurzná štvrtákov zo ŠKD.

27.-28.10.19 - Tekvicová slávnosť, komunitná tvorivá výstava.

29.10.19 - Projektový deň školy variabilné aktivity tried. Celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

30.- 31.10.19 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 04.11. 2019)

30.10.19 - Prázdninový vláčik. Terakotová armáda - ôsmy div sveta. Celodenný poznávací výlet, Lučenec. 

Genialita je zdravý sedliacky rozum vo sviatočných šatách. 
J. Billings

Štatistiky

Návštevníkov: 3734947
Výstava tekvíc 2012

          Ďakujeme všetkým dospelým, ktorí si znovu našli čas na to, aby vytvorili spolu so svojimi deťmi niečo krásne a nápadité. Každý rok je to úžasný umelecký zážitok, ktorý tento rok natáčala aj regionálna televízia. Deti priniesli rovných 100 ks nádherných tekvíc.

Po hlasovaní žiakov celej školy je tu TOP 10:

1.miesto: Tekvicový domček (č.20)           kolektív žiakov II.C
2.miesto: Tekvičiak v kadibúdke (č.45)      Ema Sitková IV.C
3.miesto: Vták (č.50)                                Daniel Gaens II.A

4.miesto: Krokodíl (č.11), Tomáš Hitka, III.C
5.miesto: Tekvice v tekvici (č.25), Zoja Ivanová II.C
6.miesto: č.42 – Zuzana Otiepková , II.A
7.miesto: č.47 – Martin Abelovský , II.C
8.miesto: č.28 – Ema Weisová, V.A
9.miesto: č.79 – Šimon Gajdoš, I.A
10.miesto: č.1 – Martin Medveď, III.A

Víťazom i všetkým zúčastneným blahoželáme!