Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4088264
.
......
Nič nie je bez začiatku. A teda ani bez konca. Možno aj preto sa my ľudia usilujeme za každú cenu dopátrať počiatkov a koncov dejov, vecí. A čo sa vlastne končí a čo začína? Beh života zdá sa, že zastane len na okamih ...


......Ósmačka Barborka sa vo svojom príhovore kreatívne rozlúčila s absolventmi školy písmenkami slova ROZLÚČKA

R – ako radosť, ktorú deviataci rozdávali všetkým naokolo,
O – ako ochota pomôcť ostatným, ktorí to potrebovali,
Z – ako zdravý rozum, ktorí si deviataci zachovali aj počas ťažkých dní,
L – ako lenivosť, ktorú museli mnohokrát prekonávať,
Ú – ako úcta, ktorú ste vždy zachovali k učiteľom i rodičom,
Č – ako čas strávený nad knihami,
K – ako kamarátstvo, ktoré ste si vybudovali,
A – ako ambície, ktoré si absolventi berú na stredné školy.

......Sme radi, že sme Vás mohli poznať. Prajeme Vám, milí absolventi školy, veľa úspechov a Vaši mladší kamaráti dúfajú, že vždy nájdete tú zlatú strednú cestu. A cestu aj do našej školy - pozrieť, pospomínať, potešiť seba i iných...
.
.