Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na OKTÓBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Rozvojové programy pohybovej gramotnosti.
2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Od slov k činom. Poďme sa hrať. KOZMO. Zippyho kamaráti. Realizácia tvorivých podujatí, besied, osobných stretnutí, rozhovorov v ľudsko-právnej oblasti. Ja a moje mesto.

Vestibulové prezentácie:
• Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
• Tekvicová slávnosť, výstava


2.-3.10.19 - Poďme sa hrať, tvorivé dielne pre deti s VIN 

2.-4.10.19 - Jesenný ekozber papiera 

7.-11.10.19 - Krátkodobý pobyt žiakov z Českej republiky a Nemecka ERASMUS+, Mosty medzi školou a životom

7.- 11.10.19 - Hovorme o jedle: Dodržiavaj pitný režim! Projektový týždeň, variabilné aktivity v oddeleniach ŠKD.

9.10.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

11.10.19 - Sliač, kúpele v náruči lesov. Exkurzia prvákov ŠKD

15.10.19 - Ja a moje mesto, zážitkové učenie žiakov 3. ročníka ZŠ

16.10.19 - Hronsek, pamiatka UNESCO. Exkurzia tretiakov ŠKD

18.10.19 - Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka

18.10.19 - Adaptačné vzdelávanie (V. A, V. B), CPPPaP

22.10.19 - Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ (145. výr. J. G. Tajovského) - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

25.10.19 - Slatinským chodníčkom. Exkurzná štvrtákov zo ŠKD.

27.-28.10.19 - Tekvicová slávnosť, komunitná tvorivá výstava.

29.10.19 - Projektový deň školy variabilné aktivity tried. Celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

30.- 31.10.19 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 04.11. 2019)

30.10.19 - Prázdninový vláčik. Terakotová armáda - ôsmy div sveta. Celodenný poznávací výlet, Lučenec. 

Genialita je zdravý sedliacky rozum vo sviatočných šatách. 
J. Billings

Štatistiky

Návštevníkov: 3734949
.
......
Nič nie je bez začiatku. A teda ani bez konca. Možno aj preto sa my ľudia usilujeme za každú cenu dopátrať počiatkov a koncov dejov, vecí. A čo sa vlastne končí a čo začína? Beh života zdá sa, že zastane len na okamih ...


......Ósmačka Barborka sa vo svojom príhovore kreatívne rozlúčila s absolventmi školy písmenkami slova ROZLÚČKA

R – ako radosť, ktorú deviataci rozdávali všetkým naokolo,
O – ako ochota pomôcť ostatným, ktorí to potrebovali,
Z – ako zdravý rozum, ktorí si deviataci zachovali aj počas ťažkých dní,
L – ako lenivosť, ktorú museli mnohokrát prekonávať,
Ú – ako úcta, ktorú ste vždy zachovali k učiteľom i rodičom,
Č – ako čas strávený nad knihami,
K – ako kamarátstvo, ktoré ste si vybudovali,
A – ako ambície, ktoré si absolventi berú na stredné školy.

......Sme radi, že sme Vás mohli poznať. Prajeme Vám, milí absolventi školy, veľa úspechov a Vaši mladší kamaráti dúfajú, že vždy nájdete tú zlatú strednú cestu. A cestu aj do našej školy - pozrieť, pospomínať, potešiť seba i iných...
.
.