Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4272171
O tom, že aj športovci majú pozitívny vzťah k prírode nás presvedčili žiaci V.A a VI.A triedy. Dňa 9. marca 2011 pracovali v troch skupinách pod vedením našich učiteľov, ktorí pre nich pripravili zaujímavé teoretické a praktické aktivity. Teoretická časť bola zastúpená metodickým filmom zameraným na kondičnú prípravu. Dievčatá sa v praktickej športovej časti venovali cvičeniu fitnes a zumby s hudobným doprovodom, chlapci hrali stolný tenis a frisbee. Environmentálna výchova prebiehala v triede pri príležitosti Medzinárodného dňa lesa doplňovaním textu s využitím čitateľskej gramotnosti a pantomímou. V rámci naplnenia praktickej časti environmentálnej výchovy žiaci v závere zbierali odpadky v parku pri Technickej univerzite vo Zvolene.