Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú

Štatistiky

Návštevníkov: 3766655
Otvorenie školského roku 2005/2006
Otvorenie školského roku 2005/2006
Návšteva školy - JÁN RIAPOŠ
JÁN RIAPOŠ

- predseda SLOVENSKÉHO PARAOLYMPIJSKÉHO VÝBORU, držiteľ "zlatej olympijskej medaily" na POH v Aténach (stolný tenis).
Medzinárodný deň školských knižníc 2005
Medzinárodný deň školských knižníc 2005

Školská knižnica je v našej škole integrálnou súčasťou edukačného procesu a organizátorom rôznych podujatí pre žiakov, učiteľov i rodičov počas školského roka. Preto sme privítali Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásený na 24.10.2005 a spojili ho so zaujímavými podujatiami s hlavnou myšlienkou "Objavovanie dobrodružstva " v rôznych podobách prostredníctvom hlavnej hrdinky - "knihy".
Ekozber papiera a konferencia DVA SVETY
Environmentálne aktuálne aktivity:

1. Ekozber papiera na našej škole
2. Konferencia DVA SVETY vo Zvolene

V súčasnosti sú krajiny podľa úrovne rozvinutosti rozdelené na DVA SVETY. 20% obyvateľstva Zeme si rozdeľuje takmer 80% všetkých príjmov planéty. PLOT SLOVAKIA neustále hľadá dobrovoľníkov na rozvojovú pomoc. Aj my - žiaci 8. a 9. ročníka sme sa aktívne zúčastnili konferencie s názvom VEĽVYSLANCI PRE ROZVOJ. Veríme, že môžeme pomôcť (napr. ekozberom papiera), prípadne sa v blízkej budúcnosti pripojiť k tým, ktorí pomáhajú ...
HALLOWEEN 2005
Tekvicový sviatok - HALLOWEEN 2005

Už tradične (po desiaty krát) vestibul našej školy ožíva nádhernými "tekvicovými" prácami žiakov. Rozlúčka s jeseňou má mnoho podôb a toto je jedna z nich. Potešte sa aj Vy, výtvormi našich detí ...
Vianočná Viedeň
VIANOČNÁ VIEDEŇ - zážitkové učenie a pobyt v cudzojazyčnom prostredí

December a Viedeň. Dva pojmy, ktoré patria k sebe. Už 15 rokov každý rok v decembri navštívia žiaci školy hlavné mesto Rakúska, tradičné cisárske a kráľovské mesto, kde hľadáme svoju históriu a spoznávame prítomnosť.
Podoby vianoc a zimy
PODOBY VIANOC A ZIMY
Zápis do 1. ročníka ZŠ
ZÁPIS DO 1. ročníka ZŠ

Až 75 malých škôlkárov spolu s rodičmi, starými rodičmi i súrodencami navštívilo školu v dňoch slávnostného zápisu. V príjemnej atmosfére plnili deti niekoľko "dôležitých" úloh na CESTE ZA POKLADOM, ktorý strážil starý - prastarý pavúk PAVKO. Odmenou pre všetkých úspešných bol perník TROJKY, zápisný diplom a samozrejme darček podľa vlastného výberu. Profesionálny servis rodičom i deťom zabezpečovalo 10 p.učiteliek, špeciálny i liečebný pedagóg a školský psychológ. Pohoda, radosť, očakávania ... HURÁ, ŠKOLA !
Deň športu
MAJSTROVSTVÁ OKRESU vo volejbale chlapcov - DEŇ ŠPORTU

Tri postupujúce družstvá škôl z obvodných kôl volejbalu chlapcov sa 15.02.2006 zišli v hale RATES na MAJSTROVSTVÁCH okresu. Ako hostiteľská škola sme vytvorili hráčom, ich trénerom a skvelému obecenstvu našich žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ vynikajúcu atmosféru. P. riaditeľka Ľ. Bieliková majstrovstvá otvorila a pripomenula aktuálne myšlienky XX. ZOH v Turíne. Nielen organizátorom (pp. Tužinskému, Osvaldovi, Lörinčíkovej, Ptáčovskej) patrí poďakovanie. Patrí aj našim školským ROZTLIESKAVAČKAM, tanečníkom, dievčatám z improvizovaného desiatového bufetu ale i všetkým účastníkom športových súťaží medzi prestávkami zápasov.
Zvíťazili chlapci z našej školy (ako ináč !). Blahoželáme !
Svetový deň vody 2006
SVETOVÝ DEŇ VODY 2006

Napĺňajúc heslo UNESCA-VODA PRE ŽIVOT zorganizoval slovenský vodohospodársky podnik (závod Povodie Stredného Hrona) exkurziu do areálu VHD HAŤ VO ZVOLENE. Nádherné počasie, odborný výklad desiatich sprievodcov, množstvo vystaveného materiálu a techniky... to bolo zážitkov! Deti z krúžku STROM ŽIVOTA najviac zaujala videoprojekcia, protipovodňová ochrana a zabezpečenie Hrona pri haváriách. Vidieť naživo Kaplanove turbíny, čerpadlá, elektrocentrály či pomôcky na záchyt ropných havárií sa podarilo žiakom 4. a 9. ročníka ZŠ. Zážitky z vydarenej akcie STROMÁCI využili aj pri príprave "vodnej" relácie v školskom rozhlase.
Deň otvorených dverí apríl 2006
Deň otvorených dverí apríl 2006

V rámci Dňa otvorených dverí na Prvouke navštívil I. A triedu canisterapeut so svojimi psíkmi Gordankou a Sheilou. Porozprával deťom o správaní sa k psíkom v rôznych situáciách. Deti veľmi zaujalo, ako psíkovia chodia pomáhať liečiť deti s rôznymi poruchami. Návšteva zanechala v deťoch silný emociálny zážitok, ale aj veľa nezodpovedaných otázok, takže návštevu plánujeme zopakovať.
Škola v prírode - POD SITNOM 2006
ŠKOLA V PRÍRODE POD SITNOM 2006

V dňoch od 18.4. do 22.4.2006 sme sa my štvrtáci spolu s našimi učiteľkami, pani zástupkyňou, vychovávatľkou Mirkou a veľkým kamarátom Milošom zúčastnili pobytu v škole v prírode pod Sitnom. Skvelá strava, ubytovanie, program a najmä skvelé počaie nám zabezpečili množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Čo všetko sme navštívili ?

Boli sme v bani, v Banskej Štiavnici. Nevynechali sme návštevu Svätého Antola, či Ranča Nádej, kde si každý vyskúšal jazdu na koni.Zaujímavý bol turnaj vo vybíjanej v Štavnických Baniach, v ktoromsi sily zmerali naši štvrtáci proti domácemu zmiešanémzu družstvu štvrtákov a šiestakov. Neopísateľným zážitkom bol výstup na vrch Sitno(1009m), pri ktorom sa mnohí poriadne zapotili. Držať na ruke štvorkilovú orlicu sa napodarí každému človeku. Sokoliari nám ukázali výcvik mnohých dravcov. Náš program bol neuveriteľne pestrý. Každý deň sme plnili úlohy Superkvízu, starali sa o čistotu izieb, písali lístočky pozitívne i negatívne do čiernej skrinky. Pod dohľadom odbornej poroty sme si zvolili svojich "Misákov školy prírody". Bohatá bola ponuka súťaží, napr. obúvanie stoličiek, či balónový tanec. Prírodu sme pozorovali pri terénnom preteku. V sobotu sme sa plný zážitkov vrátili domov k svojim rodičom.
Návšteva - tel. číslo 112
NÁVŠTEVA - TEL. ČÍSLO 112

V júni prišli medzi deti školského klubu lekári zo ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY. Našťastie nikto nepotreboval ošetrenie, ale čo keby ... Práve to sme sa spolu učili : ako pomôcť kamarátovi, rodičom či pani susedke ... Ďakujeme MUDr. Lichnovskému nielen za ich praktickú tvorivú dielňu, ale predovšetkým za ich obetavú, životy zachraňujúcu činnosť.
Krsty kníh 2006
Krsty kníh 2006
Volejbalový turnaj

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Počas celého školského roku sa na našej škole konali pravidelné stretnutia priateľov stolného tenisu, ktoré boli spestrené Vianočným a Veľkonočným turnajom. Záverečný júnový Galaturnaj bol vyvrcholením celoročných aktivít.
Výsledky:
8. - 9. ročník 4. - 5. ročník
1. Vosko Vladimír IX. A 1. Szatmári Michal V. A
2. Sonta Filip VIII. A 2. Grajciar Jaroslav V. A
3. Záhorská Eva VIII. A 3. Spiro Igor V. A
6. - 7. ročník
1. Lukáč Filip VII. A
2. Kukula Matúš VII. B
3. Beťko Martin VI. A
VOLEJBAL
1. IX. C
2. IX. A (Vosko, Broniš, Ukrop, Eleková, Kramárová)
3. VIII. A (Záhorská, Karlík, Melicherčík, Sonta, Štiak, Ľuptáková)
BASKETBAL
Skupina A
1. Vyučujúci (Osvald, Poliačik, Oravec)
2. VIII. B (Futák, Niščák, Lipieš)
3. VIII. A (Melicherčík, Cálik, Karlík)
Skupina B
1. VI. A (Holienčíková, Ľuptáková, Chrenková)
2. VII. A (Sloboda, Murgaš ml., Recabarren)
3. VI. B (Hempl, Osvald, Račko)
Zvolenskí Stromáci
Ekoaktivity krúžku - ZVOLENSKÍ STROMÁCI

Na škole už viac ako 10 rokov pracuje voľnočasový krúžok STROMU ŽIVOTA. Jeho činnosť je variabilná, rôznorodá... Ale ciele podujatí sa stále opakujú: Zážitkovou formou spoznávať život okolo seba, vytvárať si vzťahy k prírode, k spoločnosti, k ľuďom.
Fotografie sú z podujatí TÝŽDŇA PRE ZEM. V areáli CVČ Domino stromáci sadili nové stromčeky ( zaujímavé názvy napr. HAZEL, NUT ) a pripravovali súťaže, aktivity pre mladšie deti. V súčasnosti najviac času venujú deti krúžku projektu, ktorý je venovaný kultúrnemu a prírodnému dedičstvu SR s názvom PAMIATKY OKOLO NÁS.
-