Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Objednávanie učebných pomôcok pre prvákov
Vážení rodičia budúcich prvákov,
ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene Vám ponúka 
objednávku sady učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2020/2021. 

Na internetovom odkaze www.daffer.sk/11114 sa zobrazí zoznam učebných pomôcok, odporúčaný našimi skúsenými pedagógmi, s možnosťou priameho nákupu. 

Jednotlivé učebné pomôcky sú predvolené podľa reálnej potreby detí na jeden školský rok, preto Vás prosíme neznižovať ich počet kusov.

Objednávanie učebných pomôcok je možné do 31. 07. 2020.

 
OBNOVENÉ VYUČOVANIE NA ŠKOLE
Nástenka - Opäť v škole
Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva (2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020) bude od 1. júna 2020 obnovené školské vyučovanie v 1. - 5. ročníku ZŠ v obmedzenom režime a zároveň bude obnovená prevádzka školského klubu.

 
Oznámenie
Riaditeľka školy oznamuje:
v 1. – 4. ročníku ZŠ sa rozhodnutím pedagogickej rady konanej dňa 12.05.2020 a v súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bude záverečné hodnotenie v 2. polroku realizovať kombinovanou formou s prihliadnutím na základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania ako sú spravodlivosť, poskytovanie spätnej väzby, sebahodnotenie a akceptovanie jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie v domácom prostredí.

Celý článok...
 
Rodinné vyučovanie
Nikdy svojich žiakov neučím. 
Len im poskytnem prostredie a podmienky, 
v ktorých sa môžu učiť.
Albert Einstein

Spôsob, akým práve žijeme a budeme žiť, 
spôsob, akým bude prebiehať učenie sa i vyučovanie v školách sa dramaticky mení aj pod vplyvom súčasného učenia na diaľku. Reagujúc na prerušenie vyučovania na školách sme vytvorili nové inšpirujúce digitálne úložisko pre žiakov, ich rodičov a učiteľov s názvom Rodinné vyučovanie.

Uvedomujeme si, že učiteľ je tvorcom, moderátorom a sprievodcom didaktických situácií a vzdelávacích stratégií v škole. Na druhej strane sme aj v praxi dokazujeme, že rodič je vždy vítaný partner vo vzdelávaní. Často sme spolu hľadali príležitosti, ktoré by mohli byť kreatívnym a inovatívnym spôsobom využívané v prospech detí. Postupne sme vytvárali podmienky k realizácii systémových zmien. Dôkazom je náš Školsky vzdelávací program, v ktorom je dostatok možností a vytvorených podmienok na vyučovanie moderným, inovatívným a úspešným spôsobom. Sú v ňom rozpracované vyučovacie predmety, ktoré sú jedinečné práve pre našu školu (Mladý vedec, Robotika, Tvorba projektov a prezentačných zručností, Tvorivá matematika, Obohatenie, Tvorivé čítanie, Manažment osobných financií a i.). 

Dnes vytvárame priestor a ponúkame spolupracujúce prístupy, ktoré môžu mať preukázateľný dopad na rozvoj vzdelávania. Sústredíme sa na previazanosť domácich prác so vzdelávaním, skúsime deti odtiahnúť od techniky a tým umožniť vzdelávanie všetkým (aj tým,ktorí nemajú rýchly mobil či internet). V COOLtivátore nájdete aj zaznamenanú reflexiu od aktérov vzdelávania či príklady dobrej praxe, ktoré môžu byť motiváciou k zvyšovaniu kvality domáceho vyučovania. 

Viete, aké je aktuálne heslo našej školy?  BUDE DOBRE Smile Naozaj, bude dobre ....  
Ľuboslava Bieliková


Perinka 

Milé deti, rodičia a priatelia školy,

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene Vám počas učenia sa na diaľku prináša dobrovoľnícku aktivitu zameranú na zmiernenie sociálnej izolácie. 

Na školskom cloude je zriadené priestor s názvom Perinka (klikni pre jej zobrazenie) so zvukovými nahrávkami čítaných textov, ktoré sú určené širokej verejnosti, najmä deťom a starším ľuďom. Radi by sme úložisko priebežne obohacovali o ďalšie nahrávky, podnecovali tvorivú aktivitu a poskytli priestor na prácu vo verejnom živote pre druhých. Vytvorené zvukové nahrávky posielajte na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. podľa zverejnených pokynov. 

Ďakujeme za vašu spoluprácu, chuť pomáhať a podporovať sa navzájom SmileSmileSmile.

COOLtivátor
COOLtivátor


V novozaloženom COOLtivátore
(klikni)
 nájdete námety / inšpirácie / aktivity, fotopostupy i videá našich učiteľov, detí, rodičov... (M)UČENIE na diaľku.                    

 

pdf Viac o COOLtivátore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ART 3 galeria

Na škole máme zriadenú ART 3 galériu (klikni) prác žiakov, ktorá nám spríjemňuje školský život, učí nás zastaviť sa, porozmýšľať... a vnímať „umelcov“ pohľad. Jednoducho povedané, umelecké galérie v triedach i v celej škole prinášajú radosť, potešenie, harmóniu i poľudšenie života. Aj dnes v rodinnom vzdelávaní vznikajú kreatívne výstupy detí - kresby, vlasnoručne zhotovené rúška na tvár, rôzne priestorové modely, fotografie, denníky, záznamy toho, čo a ako vnímame to, čo sa okolo nás deje... Vnímame pomoc, poznanie, múdrosť i skryté posolstvá... vnímame ZÁZRAKY DETSTVA.

Milí návštevníci, chceme vás pozvať na digitálnu prehliadku toho, čo vzniká, keď sa učíme byť pokojným i keď krajina okolo nás nie je. 

 
Ku dňu učiteľov
Pozdrav ku dňu učiteľov