Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3260906
Koniec školského roka 2017/2018 máme na dosah ruky.
Nastáva čas oddychu a prázdnin.

koniec roka
Vysnívaný je to čas, 
  má ho rád každý z nás.
Cez zimné sa sánkujeme,
cez letné sa vykúpeme.
Milí kamaráti, v školskom klube sa stretneme až v septembri.

VÁŽENÍ RODIČIA,
• školský rok končí 29. júna 2018 (piatok) 
odovzdávanie vysvedčení a posledné zvonenie deviatakov sa uskutoční od 8:00 hod.
• obed v školskej jedálni sa vydáva od 9:40 hod. do 11:00 hod.
• deti navštevujúce školský klub obedujú od 10:00 hod.
ŠKD je v prevádzke LEN do 12:30 hod. 

Všetkým želáme príjemné dovolenky a veľa pohody!     

 
Vynikajúce výsledky Testovania 9 - 2018
Kompletné výsledky Testovania 5 - 2017  
 
ĎAKUJEME....ĎAKUJEME...ĎAKUJEME
Chcem úprimne poďakovať, v mene všetkých zamestnancov školy, RODIČOM našich žiakov, ZRIAĎOVATEĽOVI – Mestu Zvolen a ODBORNEJ KOMUNITE za správy a maily, v ktorých ste ocenili profesionálnu pedagogickú prácu školy. Dôvodom blahoželaní bolo umiestnenie našej školy v TOP 10 základných škôl SR v nezávislom hodnotení INEKO. 

S radosťou a pokorou prijímajú pedagogickí a odborní zamestnanci ocenenie svojej práce, je zaväzujúce a potešujúce zároveň.
Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy 
Vyhodnotenie zberu papiera