Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2021 


A keď si už húsenica myslela, že nastal koniec sveta, stal sa z nej motýľ.
Barbora H. Howelt


Výchovné zameranie úloh:
Návrat detí do školy. Socializácia, dôraz na denné rutiny a stereotypy; prosociálne hry, monitorovanie dynamiky vzťahov v kolektíve s dôrazom na emočné potreby jednotlivcov, vyrovnávanie rozdielov v edukácii (utvrdzovanie/zovšeobecňovanie učiva).

Vestibulová prezentácia: Rozprávkový kolotoč


1. a 6.4.21 - Veľkonočné prázdniny, dezinfekcia priestorov školy

8.4.21, od 9:00 - Dobrovoľné PCR testovanie v školskom prostredí v spolupráci s AGEL a.s. Časový harmonogram, bezpečnosť, spolupráca so ZZ

9.4.21, 20:00 - Online inscenácia Labyrinty a raje Jana Amosa (SND Bratislava)

12.4.21 - Návrat do škôl. Prezenčné vyučovanie žiakov prvého stupňa. Socializácia, sociálne opory v detskom svete, rutinné hry

12.04.21 - Interaktívne online workshopy o P. Dobšinskom (Thalia Teatro) pre žiakov 6. ročníka (Pod lupou)

7.,13.,20.,27.4.21 - Projekt Čerstvé hlavičky (zdravý životný štýl detí)

12.-16.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Rozprávky z lesa100. výročie narodenia R. Mórica. Zážitkové čítanie v spolupráci s KK ĽŠ.

13.4.21 - Okresné kolo Pytagoriády P3–P5 (žiaci 3. - 5. ročníka)

14.4.21 - Okresné kolo Pytagoriády P6–P8 (žiaci 6. - 8. ročníka)

14.–16.4.21 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ  (v čase 15:oo -18:oo h vo vestibule školy)

19.4.21 - Návrat do školy pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ podľa Plánu adaptačného obdobia  (8.a 9. ročník)

19.-23.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Stromy v našom meste. Inšpiratívne aktivity s komunitou podporujúce zelenú budúcnosť

26.-30.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Divadlo bez opony. Dobrú chuť, vlk! Online bábkové predstavenie BD na Rázcestí


Poznámky:
1/ Od 26. - 30. 4. 2021 online Ekotopfilm, pútavá environmentálna výchova (Zmeníme planétu alebo seba?)

2/ V súlade s Rozhodnutím Ministra MŠVVaŠ SR (2021/12811:1-A1810) s účinnosťou od 26. 4. 2021 sa obnovuje vyučovanie vo všetkých školách s prihliadnutím na podmienky pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u.

Štatistiky

Návštevníkov: 4703341
NÁVRAT DO ŠKOLY - od 12. apríla 2021
Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11979:1-A1810 obnovuje prezenčnú formu vyučovania pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ od pondelka 12.apríla 2021. 

Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6,30 -16,00 hod.
Naďalej zostávajú v platnosti všetky aktuálne hygienické opatrenia, predovšetkým R-O-R, ranný filter, denne 2 ks rúšok/respirátorov a aktualizované Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (s negatívnym výsledkom testu jedného zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní). 

Organizačné pokyny, vrátane nástupu detí do školy (1. a 2. ročník bočným vchodom z dvora, žiaci 3. a 4. ročníka hlavným vchodom) a platný rozvrh vyučovania sú zverejnené rodičom aj na webovom sídle školy/triedy.

Každý rodič individuálne prihlasuje svoje dieťa na obed (tel. číslo 0911 390 138, individuálny elektronický prístup).

NÁVRAT DO ŠKÔL OD 12. 04. 2021

 

Základná škola

Forma vyučovania

Možnosť

Podmienka

1. - 4. ročník ZŠ

prezenčná forma

 

negatívny výsledok jedného zákonného zástupcu a pedagogického zamestnanca (PZ)

5. - 9. ročník ZŠ

dištančná forma

možnosť vytvárania skupín 5+1

negatívny výsledok jedného zákonného zástupcu a PZ

Školský klub

prezenčná forma

6,30 -16,00 h

negatívny výsledok jedného zákonného zástupcu a PZ

Školská jedáleň

obedy len pre žiakov v prezenčnej forme a prítomných zamestnancov


Zákonný zástupca žiaka predkladá v pondelok Čestné vyhlásenie o bezinfekčnostiv ktorom vyznačí dátum posledného negatívneho výsledku RT-PCR testu, nie staršieho ako 7 dní (možnosť službukonajúceho pedagóga pri vstupe do budovy školy nahliadnuť do výsledku testu). Na recepcii/pri informátorke sú nevyplnené Čestné vyhlásenia pre všetkých rodičov, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si dokument.

Vážení rodičia, prosíme vás, aby ste aj naďalej  monitorovali aktuálne oznamy na webovom sídle školy. So želaním zdravých nasledujúcich dní 

Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy

 
Zvolenských školákov otestovali na covid zo slín - SME | MY Zvolen
Testovanie zo slín - 8.4.2021
 
Otvorenie triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním v školskom roku 2021/2022
baner - trieda APROGEN - 1. ročník 2021/2022
 
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
baner prvý ročník 2021/2022

 
2 % z Vašich daní naozaj pomáhajú
sovičky
Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli na podporu skvalitnenia edukačného procesu v predchádzajúcom roku 2% z dane Rodičovskému združeniu pri III. Základnej škole vo Zvolene. V prípade, že ste sa rozhodli darovať nám Vaše 2% (3%) z dane aj za rok 2020 použite predvyplnené vyhlásenie:

 VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 (3 %) zaplatenej dane za rok 2020 (.PDF - predvyplnené, stačí dopísať potrebné údaje a vytlačiť)

Ďakujeme.