Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Projektový deň 2015
„Človek je stvorený k vzájomnej podpore.“ / Seneca / 

Projektový deň bol akýmsi vyvrcholením týždňa, počas ktorého sme implementovali finančnú gramotnosť do vyučovacieho procesu. Zamerali sme sa hlavne na charitatívnu činnosť a podľa toho sme si aj rozplánovali náš veľmi zaujímavý deň. Žiaci sa pripravovali na návštevu Charity Svätej Alžbety, ktorá sa nachádza na Jesenského 33 vo Zvolene. Tam sme išli v popoludňajších hodinách s úmyslom prispieť našou troškou bezdomovcom, ktorí sa v tejto Charite stravujú. Mamičky s deťmi doma napiekli výborné koláčiky. Aby si nás aspoň trošku zapamätali, deti nakreslili aj obrázky, ktoré momentálne zdobia priestory budovy charity. S úsmevom na tvári nás čakala sestra Patrícia, ktorá porozprávala o tom, prečo a ako pomáhajú ľuďom bez domova, ale aj sociálne slabším rodinám. V altánku sme sa predstavili všetkým prítomným a ponúkli sme im koláčik aj chlieb. Boli veľmi vďační a aj zdvorilí. Pekne sa poďakovali a k našim deťom sa správali veľmi slušne. 

Z Charity sme odchádzali plní dojmov a s dobrým pocitom, že sme ľuďom , ktorí to potrebujú, aspoň trošku pomohli a hlavne, že sme im spríjemnili deň našou prítomnosťou a srdečnosťou. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >