Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na OKTÓBER 2017 


2.10.17, 7.25 - Voľby do žiackej školskej rady

3.10.17, 14.00-15.30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-5.10.17 - Agrofilm 2017 na TU Zvolen, sprievodné podujatia na TU ZV.

4.10.17 - Adaptácia piatakov, 2. modul (CPPPaP ZV)

9.10.17, 11.30 - Zábavná autoškola, dopravná výchova v praxi pre žiakov 9. ročníka (Autoškola Gonda ZV)

10.10.17 - Stop šikanovaniu! Preventívny program pre deti 3. a 4. ročníka. Beseda s príslušníkom MsP Zvolen.

11.-13.10.17 - Jesenný ekozber papiera.

16.-20.10.17 - Týždeň čsl. vzájomnosti - čítanie českých kníh v triedach, KKĽŠ.

23.10.17 - Medzinárodný deň školských knižníc - Deň M. R. Štefánika, aktivity podporujúce trvalý vzťah ku knihe

24.10.17 - OZO. Teoretická časť, terénne cvičenie 5. -9. ročník

24.10.17, 11.30 - Vietnam – brána do Indočíny. Multimediálne predstavenie v EC

25.10.17 - Tekvicová slávnosť - komunitná tvorivá výstava.

25.10.17 - -Divadlo bez opony - Mišo a jeho svet, bábkové predstavenie pre deti 1. a 2. ročníka ŠKD. Príčiny šikanovania a ich prevencia.

27.10.17 - Projektový deň školy - variabilné aktivity tried. Celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

27.10.17 - Krížom – krážom regiónom, Jeseň... a jej listy - zlaté environmentálne popoludnie v obci Slatinka (OZ Slatinka)

30.-31.10.17 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína vo štvrtok 2.11. 2017)

30.10.17 - Prázdninový vláčik ŠKD. Osudná plavba TITANICU - návšteva zábavného centra ATLANTIS v Leviciach. Prehliadka interaktívnych exponátov spojená s animačným programom.

Vestibulové prezentácie
• Holokaust, spomienkový deň vo Zvolene
• Tekvicová slávnosť, výstava

Štatistiky

Návštevníkov: 3073602
Nemáte oprávnenie prezerať tento zdroj.
Musíte sa prihlásiť.