Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - JÚN 2017


Výchovná úloha mesiaca: ŠKOLA PRE ŽIVOT

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode Ostrý Grúň
• Technika a tvorivosť, ukážky tvorivosti a zručností žiakov


21.6.17 - Projekt ŠKD Kytica zdravia, preventívny program - Sanitka v škole

22.6.–27.6.17 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka Holidaypark Kováčová

26.6.17, 8.00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

27.6.17,10.00 - Rozlúčka s absolventmi školy, Zvolenský zámok

27.6.17, 7.45 - Triednické práce.

28.6.17 - ŠIKULA, podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

28.6.17 - Rozdávanie učebníc. Starostlivosť o inventár triedy.

29.6.17 - Aktivity v kolektíve

30.6.17, 8.00 - Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017. Rozdávanie vysvedčení

30.6.17, 9.00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore


JÚL 2017
3.7.-6.7.17 - Prázdninový vláčik ŠKD - B. Štiavnica, Martin,  Bratislava

Štatistiky

Návštevníkov: 3018384
Nemáte oprávnenie prezerať tento zdroj.
Musíte sa prihlásiť.