Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/prežívania. 
Remeselné tvorivé dielne. Vianočné školy pohybu. Vianočná zbierka UNICEF.

4. a 7.12.17 - Exkurzia Vianočná Budapešť/Tropikárium cudzojazyčné prostredie (4. – 8. ročník ZŠ)

4.12.17, 10:30 - Stromy a ich ochrana (pre deti s VIN IV. C) - TU ZV

4.-17.12.17 - Vianočná zbierka UNICEF

5.12.17,14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

5.12.17,11:00 - Burza povolaní, prezentácia SŠ

8.12.17 - Voda v zimnej krajine, zážitkové učenie environmentálne popoludnie ŠKD na Sliači

11.12.17 - Slamené ozdoby na vianočný stromček - tvorivé dielne v POS v projekte Stretnutie generácií

12.12.17 - Živá knižnica, stretnutie s remeslom, pečenie vianočných oplátok, spolupráca školskej knižnice s POS

13.12.17 - Pytagoriáda P3, P4, P5 - školské kolo

14.12.17 - Pytagoriáda P6, P7, P8 - školské kolo

6. a 14.12.17 - Pyrotechnika v rukách dieťaťa - preventívny program  ŠKD v spolupráci s MsP Zvolen

14.-22.12.17 - Ako to bolo kedysi...Opekance - ako, kedy a prečo sa piekli... vianočné remeselné dielne v spolupráci s POS

15.12.17 - Stridžie dni s FS Huncútik, čitáreň KK ĽŠ vianočný výchovný koncert

20.12.17 - Vinšujem Vám od Vianoc do Nového roku... adventná slávnosť detí ŠKD, Stará radnica

20.12.17, 9:30 - Osobnosť mojej školy - slávnostné vyhodnotenie na Zvolenskom Zámku

20.12.17 - Robohranie, workshop s robotmi LEGO Mindstorms pre žiakov s VIN (II.C, III.C)

21.12.17 - Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov 1.–4. ročníka podporujúce zdravý životný štýl

22.12.17 - Projekt Otvorená škola, aktivity k ĽP (7. ročník)

22.12.17, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase - Rozlúčka so starým rokom

od 25.12.17 - Vianočné prázdniny

8.1.2018 (pondelok) - začiatok vyučovania

Vestibulové prezentácie:
• Aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám
• Škola priateľská k deťom

Poznámka:
Vydanie vianočného čísla školského časopisu KLEBETNÍK 

Štatistiky

Návštevníkov: 3108223
Nemáte oprávnenie prezerať tento zdroj.
Musíte sa prihlásiť.