Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2017/2018
banner záujmového vzdelávania
 Názov záujmového vzdelávania   Vedúci záujmového vzdelávania   Termín 
Cvičenia zo SJL a MAT Mgr. Anna Jankovská
PaedDr. Gabriela Rendlová
utorok
pondelok
 Florbalový krúžok Mgr. Ľubomír Jančík  štvrtok
 Minifutbal 1 Mgr. Ľubomír Jančík  pondelok
 Kamarátka kniha Mgr. Alena Hanáková  nepravidelná činnosť
 Karate Ing. Miloš Hitka  pondelok
streda
 Mediálny krúžok Mgr. Ľuboslava Bieliková
Mgr. Alena Zagrapanová 
nepravidelná činnosť
 Robotický krúžokzačiatočníci Mgr. Maroš Hudík  štvrtok + nepravidelná činnosť
 Robotický krúžok, pokročilí Mgr. Maroš Hudík  pondelok + nepravidelná činnosť
Španielčina hrou Mgr. Tatiana Valverde  utorok
štvrtok
 Športový krúžok PaedDr. Marianna Močárová  streda
 Športovo-turistický krúžok Mgr. Branislav Poliačik  streda
Zdravotnícky krúžok, začiatočníci Mgr. Emília Štefániková streda
 Zdravotnícky krúžok, pokročilí Mgr. Emília Štefániková  streda