Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2016/2017
 Názov záujmového vzdelávania   Vedúci záujmového vzdelávania 
 Detská atletika Ing. Eva Čuga 
 Florbalový krúžok Mgr. Ľubomír Jančík 
 Minifutbal 1 Mgr. Ľubomír Jančík 
 Kamarátka kniha Mgr. Alena Hanáková 
 Karate Ing. Miloš Hitka 
 Mediálny krúžok Mgr. Ľuboslava Bieliková
Mgr. Alena Zagrapanová 
 Môj región Bc. Dagmar Lietavová
 Monitor bez stresu Mgr. Helena Danková
PaedDr. Eva Devečková 
 PLACES Ing. Soňa Marcineková
Mgr. Alena Račákov
 Robotický krúžok Mgr. Maroš Hudík 
 Španielčina hrou Mgr. Tatiana Valverde 
 Športovo-turistický krúžok Mgr. Branislav Poliačik 
 Tvorivá matematika
a slovenčina
Mgr. Helena Danková
PaedDr. Gabriela Rendlová
 Zdravotnícky krúžok Mgr. Emília Štefániková