Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2017/2018
banner záujmového vzdelávania
 Názov záujmového vzdelávania   Vedúci záujmového vzdelávania   Termín 
Cvičenia zo SJL a MAT Mgr. Anna Jankovská
PaedDr. Gabriela Rendlová
utorok
pondelok
 Florbalový krúžok Mgr. Ľubomír Jančík  štvrtok
 Minifutbal 1 Mgr. Ľubomír Jančík  pondelok
 Kamarátka kniha Mgr. Alena Hanáková  nepravidelná činnosť
 Karate Ing. Miloš Hitka  pondelok
streda
 Mediálny krúžok Mgr. Ľuboslava Bieliková
Mgr. Alena Zagrapanová 
nepravidelná činnosť
 Robotický krúžokzačiatočníci Mgr. Maroš Hudík  štvrtok + nepravidelná činnosť
 Robotický krúžok, pokročilí Mgr. Maroš Hudík  pondelok + nepravidelná činnosť
Španielčina hrou Mgr. Tatiana Valverde  utorok
štvrtok
 Športový krúžok PaedDr. Marianna Močárová  streda
 Športovo-turistický krúžok Mgr. Branislav Poliačik  streda
Zdravotnícky krúžok, začiatočníci Mgr. Emília Štefániková streda
 Zdravotnícky krúžok, pokročilí Mgr. Emília Štefániková  streda