Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce 


JÚL 2017
3.7.-6.7.17 - Prázdninový vláčik ŠKD - B. Štiavnica, Martin,  Bratislava

JÚL - AUGUST 2017 - letné prázdniny :)


Štatistiky

Návštevníkov: 3028737
Veľvyslanec Indie na našej škole
Dňa 26. mája navštívil veľvyslanec Indie Param Jit Mann našu školu, kde otvoril putovnú fotodokumentačnú výstavu o Indii pod názvom India v priestore a čase. Zároveň mal možnosť stretnúť sa so žiakmi školy, ktorí s ním absolvovali workshop v anglickom jazyku.

Viac sa dozviete na oficiálnej facebookovej stránke.

Videoreportáž v StredTV :