Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2018 


Vestibulové prezentácie: 
• Pomocná ruka, dobrovoľníctvo
• VALETÍN, priateľstvo, láska, hodnotový systém (VMR)

2.2.18 - Polročné prázdniny žiakov školy. Prázdninový vláčik ŠKD, BB Bubácka rozprávka

5.–9.2.18 - LVVK 7. ročníka ZŠ, Krahule

6.2.18,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.2.18 - Robohranie, súťažná prehliadka robotov, TU ZV

8.2.18,10:20 - Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti - podujatie ŽŠR a MsP Zvolen

12.2.18 - Fotografovanie prvákov

14.2.18,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

14.2.18 - Matematický expres, medzinárodná internetová súťaž tímov

15.2.18 - Trenčiansky robotický deň, kategória Follower

19.-23.2.18 - Jarné prázdniny. Prázdninový vláčik ŠKD 

19.2.18 - Múzeum hrou, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica

20.2.18 - Podpoľanie, krásny to kraj, Podpolianske múzeum Detva

28.2.-2.3. - RoboCup 2018, Martin

Poznámka: 
Pohár vedy NEWTON 2018 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3167539
Matematický expres

Matematický expres (MatX) je nová celoslovenská matematická internetová súťaž pre žiakov 7. – 9. ročníkazákladných škôl a prímy – kvarty osemročných gymnázií. Súťaž organizuje nezisková organizácia P – MAT, ktorá pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 15 rokov.

Dňa 11. marca 2015 sa uskutočnil historicky prvý MatX. Štvorčlenné tímy súťažili on-line. V časovom limite 90 minútriešili postupne 45 úloh. Zaujímavý spôsob bodovania znamenal pre súťažiacich výzvu pre zvolenie si správnej taktiky, ktorou si mohli zabezpečiť vyšší počet bodov (bližšie informácie na stránke: www.p-mat.sk).
Celkovo sa do súťaže prihlásilo 135 tímov zo 45 škôl.

Našu školu reprezentovali žiaci v kategórii 8. ročník:
Barbora Laššáková, VIII.C 
Miroslava Liptáková, VIII.B
Dominik Radler, VIII.C 
Andrej Slovák, VIII.C

Počínali si vynikajúco a v konkurencii 24 škôl získali s výrazným náskokom 1. miesto.

Srdečne blahoželáme!