Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3056429
Matematický expres

Matematický expres (MatX) je nová celoslovenská matematická internetová súťaž pre žiakov 7. – 9. ročníkazákladných škôl a prímy – kvarty osemročných gymnázií. Súťaž organizuje nezisková organizácia P – MAT, ktorá pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 15 rokov.

Dňa 11. marca 2015 sa uskutočnil historicky prvý MatX. Štvorčlenné tímy súťažili on-line. V časovom limite 90 minútriešili postupne 45 úloh. Zaujímavý spôsob bodovania znamenal pre súťažiacich výzvu pre zvolenie si správnej taktiky, ktorou si mohli zabezpečiť vyšší počet bodov (bližšie informácie na stránke: www.p-mat.sk).
Celkovo sa do súťaže prihlásilo 135 tímov zo 45 škôl.

Našu školu reprezentovali žiaci v kategórii 8. ročník:
Barbora Laššáková, VIII.C 
Miroslava Liptáková, VIII.B
Dominik Radler, VIII.C 
Andrej Slovák, VIII.C

Počínali si vynikajúco a v konkurencii 24 škôl získali s výrazným náskokom 1. miesto.

Srdečne blahoželáme!