Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Štatistiky

Návštevníkov: 3096185
Matematický expres

Matematický expres (MatX) je nová celoslovenská matematická internetová súťaž pre žiakov 7. – 9. ročníkazákladných škôl a prímy – kvarty osemročných gymnázií. Súťaž organizuje nezisková organizácia P – MAT, ktorá pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 15 rokov.

Dňa 11. marca 2015 sa uskutočnil historicky prvý MatX. Štvorčlenné tímy súťažili on-line. V časovom limite 90 minútriešili postupne 45 úloh. Zaujímavý spôsob bodovania znamenal pre súťažiacich výzvu pre zvolenie si správnej taktiky, ktorou si mohli zabezpečiť vyšší počet bodov (bližšie informácie na stránke: www.p-mat.sk).
Celkovo sa do súťaže prihlásilo 135 tímov zo 45 škôl.

Našu školu reprezentovali žiaci v kategórii 8. ročník:
Barbora Laššáková, VIII.C 
Miroslava Liptáková, VIII.B
Dominik Radler, VIII.C 
Andrej Slovák, VIII.C

Počínali si vynikajúco a v konkurencii 24 škôl získali s výrazným náskokom 1. miesto.

Srdečne blahoželáme!