Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN2018 


Výchovná úloha:  
• Autonómna škola sebareflexie, sebaobnovy.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode 
• Technika a tvorivosť, ukážky tvorivosti a zručností žiakov

1.6.18 - Triedne podujatia ku Dňu detí - Králik Peter, filmové predstavenie SC Cinema

1.6.18,17:00 - Tanečný venček žiakov 8. ročníka ZŠ

4.6.18 - Robotický battle na Alejovej 2018 v Košiciach

5.6.18,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.18 - MO v atletika, mladší žiaci

7.6.18 - MO v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

7.6.18 - Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (1.-2. ročník), OZO - teoretická príprava

11.6.18 -  Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (3.-4. ročník), OZO - teoretická príprava

12.6.18,10:40 - Poradenstvo hrou, záver pilotného projektu

14.6.18,14:30 - DELESUN, záverečné promócie

21.6.18 - Vesmír okolo nás - exkurzia žiakov 4. ročníka ZŠ - Planetárium Žiar nad Hronom

22.6.18 - Poď s nami poza školu (pohybové aktivity žiakov)

25.6.18 - OZO, teoretická príprava 5. - 9. ročník podľa ročníkového zamerania

25.6.18 - 70 km do školy - štafetová pohybová aktivita žiakov

24.-26.6.18 - Medzinárodné finále Pohár vedy NEWTON 2018

26.6.18,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

26.6.18 - Vyhodnotenie predmetových olympiád

26.6.18 - ŠIKULA, podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

27.6.18,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

27.6.18,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, učebnicový fond

28.6.18 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov

29.6.18:
8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018. Rozdávanie vysvedčení
9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore
12:00 - Záverečné hodnotiace zasadnutia PK, MZ

2.-4.7.18 - Prázdninový vláčik ŠKD 

Poznámky:
• Vernisáž literárno – výtvarnej súťaže MOJA ŠKOLA sa uskutoční v priebehu mesiaca.
• Výstava detských výtvarných prác "Ak bude žiť športovo a zdravo, s drogami si poradíš hravo" v CVČ Domino je od 1.6.2018 do 4.7.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3236006
POHÁR VEDY – NEURÓN 2015

Tohtoročný 4. ročník medzinárodnej súťaže POHÁR VEDY opäť otvoril dvere mladým nadšencom, ktorí prejavujú hlbší záujem o prírodné vedy a techniku. Korešpondenčná časť súťaže má 4 kolá, počas ktorých prihlásené súťažiace tímy z Čiech, Slovenska, Turecka, Belgicka, Kanady a Nemecka riešia zaujímavé úlohy z troch oblastí: KREATIVITA, TEÓRIA A VÝSKUM, PRAX a PROJEKT.


Najúspešnejšie tímy z korešpondenčnej časti súťaže majú možnosť postúpiť do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční v júni 2015 v Českej republike a získať putovný POHÁR VEDY. Po vlaňajšom úspechu zúčastnených tímov z 1. a 2. stupňa našej ZŠ sme sa opäť zapojili do tejto zaujímavej súťaže.Názov tímu

Vedúci učiteľ tímu

Počet členov tímu

Aprobunkovia

Miroslava Kurčíková

14 / IV.C

Apromudrci3

Emília Štefániková

12 / III.C

Quinťáci

Mária Krupová

11 / V.C

Cerebellum

Darina Klementová

5 / VIII.C

Drím Tím

Mariana Močárová

4 / VII.C

Kobry

Mariana Močárová

6 / VII.C 
< Predchádzajúca   Ďalšia >