Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3056427
POHÁR VEDY – NEURÓN 2015

Tohtoročný 4. ročník medzinárodnej súťaže POHÁR VEDY opäť otvoril dvere mladým nadšencom, ktorí prejavujú hlbší záujem o prírodné vedy a techniku. Korešpondenčná časť súťaže má 4 kolá, počas ktorých prihlásené súťažiace tímy z Čiech, Slovenska, Turecka, Belgicka, Kanady a Nemecka riešia zaujímavé úlohy z troch oblastí: KREATIVITA, TEÓRIA A VÝSKUM, PRAX a PROJEKT.


Najúspešnejšie tímy z korešpondenčnej časti súťaže majú možnosť postúpiť do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční v júni 2015 v Českej republike a získať putovný POHÁR VEDY. Po vlaňajšom úspechu zúčastnených tímov z 1. a 2. stupňa našej ZŠ sme sa opäť zapojili do tejto zaujímavej súťaže.Názov tímu

Vedúci učiteľ tímu

Počet členov tímu

Aprobunkovia

Miroslava Kurčíková

14 / IV.C

Apromudrci3

Emília Štefániková

12 / III.C

Quinťáci

Mária Krupová

11 / V.C

Cerebellum

Darina Klementová

5 / VIII.C

Drím Tím

Mariana Močárová

4 / VII.C

Kobry

Mariana Močárová

6 / VII.C