Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.
Projektový deň 2014

ABY NÁM SPOLU DOBRE BOLO

„Aj deti si zaslúžia mať svoje miesto na slnku spoločne so všetkými ostatnými obyvateľmi našej planéty.“ (SUSAN FOUNTAIN)

Očká pozerajú, ušká počúvajú. Srdiečko mi tíško bije, medzi nami dobre mi je.

Aké želania by sme si dnes mohli splniť?
Zahrajme sa spolu, urobme si detskú diskotéku, prečítajme si z knižky o Kláre a mohli by sme ísť von... Týmito slovami začal jeden z našich spoločných dní, ktorý sme nazvali dňom o nás:

NAŠA STREDA.

V tomto školskom roku sme sa stali prvákmi a učíme sa spolu žiť, učiť sa a všeličo iné... pre nás nové, nepoznané.

Pavučina pekných myšlienok o našom kamarátstve:
Chcel by som ti povedať, že si ťa vážim pre tvoju milú tvár, stále sa usmievaš a si dobrý kamarát. Mám na tebe rada, že sa so mnou hrávaš rôzne hry. Si dobrý kamarát, lebo so mnou hráš hru na dinosaury. Ja si ťa vážim preto, že si múdra a pomáhaš mi. Mám ťa rada a vždy sa ráno na Teba teším. S tebou je zábava, si veľmi srandovný, ale dobrý kámoš. Si veľmi múdra, vieš veľa o zvieratách...

Kto som? Kto si?
Veľmi sa mi páčilo, keď som so šatkou na očiach hmatom spoznával tvár našej Paulínky, najskôr som ju vôbec nepoznal. Ja som nespoznal Matúška, lebo nemal na tvári okuliare. Hanku som spoznala hneď, pamätám si ako vyzerá. Keď si druhýkrát zakukal, vedel som, že si to ty. Máš zaujímavý hlas, spoznala som ťa.

Naša trieda = to sme my (deti ) + Janka + tabuľa + knihy + aktovky + ...
Janka nám povedala, že budeme tvoriť myšlienkovú mapu. Bol to vlastne plagát o našej triede. Triedu sme si nakreslili a spoločne poskladali z obrázkov. Kreslili sme si portréty svojich kamarátov a pridali do našej nakreslenej triedy. Vytvorili sme si svoju I. C.

Náš orchester
V telocvični to bolo zábavné. S ujom Mirom sme hrali na farebných trubkách a podarilo sa nám zahrať pesničku Medveďku daj labku. Páčilo sa mi farebné hranie. Bolo nás veľa a bola to veselá hudba. Spolu sme to dokázali, hrali sme farebné tóny.

Zazvonil zvonec
Bolo veselo. Splnili sme si ranné želania. Všetci si želáme, aby nám spolu dobre bolo.

Deti z I. C a uč. Janka

 
< Predchádzajúca