Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Projektový deň 2014

ABY NÁM SPOLU DOBRE BOLO

„Aj deti si zaslúžia mať svoje miesto na slnku spoločne so všetkými ostatnými obyvateľmi našej planéty.“ (SUSAN FOUNTAIN)

Očká pozerajú, ušká počúvajú. Srdiečko mi tíško bije, medzi nami dobre mi je.

Aké želania by sme si dnes mohli splniť?
Zahrajme sa spolu, urobme si detskú diskotéku, prečítajme si z knižky o Kláre a mohli by sme ísť von... Týmito slovami začal jeden z našich spoločných dní, ktorý sme nazvali dňom o nás:

NAŠA STREDA.

V tomto školskom roku sme sa stali prvákmi a učíme sa spolu žiť, učiť sa a všeličo iné... pre nás nové, nepoznané.

Pavučina pekných myšlienok o našom kamarátstve:
Chcel by som ti povedať, že si ťa vážim pre tvoju milú tvár, stále sa usmievaš a si dobrý kamarát. Mám na tebe rada, že sa so mnou hrávaš rôzne hry. Si dobrý kamarát, lebo so mnou hráš hru na dinosaury. Ja si ťa vážim preto, že si múdra a pomáhaš mi. Mám ťa rada a vždy sa ráno na Teba teším. S tebou je zábava, si veľmi srandovný, ale dobrý kámoš. Si veľmi múdra, vieš veľa o zvieratách...

Kto som? Kto si?
Veľmi sa mi páčilo, keď som so šatkou na očiach hmatom spoznával tvár našej Paulínky, najskôr som ju vôbec nepoznal. Ja som nespoznal Matúška, lebo nemal na tvári okuliare. Hanku som spoznala hneď, pamätám si ako vyzerá. Keď si druhýkrát zakukal, vedel som, že si to ty. Máš zaujímavý hlas, spoznala som ťa.

Naša trieda = to sme my (deti ) + Janka + tabuľa + knihy + aktovky + ...
Janka nám povedala, že budeme tvoriť myšlienkovú mapu. Bol to vlastne plagát o našej triede. Triedu sme si nakreslili a spoločne poskladali z obrázkov. Kreslili sme si portréty svojich kamarátov a pridali do našej nakreslenej triedy. Vytvorili sme si svoju I. C.

Náš orchester
V telocvični to bolo zábavné. S ujom Mirom sme hrali na farebných trubkách a podarilo sa nám zahrať pesničku Medveďku daj labku. Páčilo sa mi farebné hranie. Bolo nás veľa a bola to veselá hudba. Spolu sme to dokázali, hrali sme farebné tóny.

Zazvonil zvonec
Bolo veselo. Splnili sme si ranné želania. Všetci si želáme, aby nám spolu dobre bolo.

Deti z I. C a uč. Janka

 
< Predchádzajúca