Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4272082
Projektový deň v IV.C triede: Dohovor o právach dieťaťa
Práva detí. Téma, ktorá rezonovala v našej škole a v našej triede v Projektový deň dňa 29. októbra 2013. „Lacná pracovná sila, poslušný vojak, nevedomé dieťa...“ tieto slová zazneli deťom z motivačného videa od organizácii UNICEF.

Aj to je realita dnešného sveta. Nie všetky deti majú možnosť vyrastať v prostredí lásky, starostlivosti a rešpektu ako tie naše. Dospelí uznali práva detí na zvláštnu starostlivosť až po II. svetovej vojne, ale až v roku 1989 vznikla prevratná medzinárodná zmluva Dohovor o právach dieťaťa. Vďaka nemu deti už nie sú závislé od dospelých, ale majú svoje vlastné práva. Je to veľký sľub dospelých pomáhať im a starať sa o ne. Celý dohovor sme si spoločne preštudovali a vysvetlili - v jazyku mladých ľudí. Mám právo na hru, na svoj názor, svoje vlastné meno, domov, rodinu, na vzdelanie... Škola u nás a tam – dve tváre jedného sveta. Nie všetky deti majú možnosť chodiť do školy. Hľadali sme štáty na mape Afriky a Ázie, kde práva detí ešte nie sú samozrejmosťou. Kde každodenné chodenie do školy je zatiaľ iba veľkým snom. Rozprávali sme sa o možnostiach pomoci týmto deťom a o ľuďoch, ktorí im pomáhajú. Súhlas s právami detí žiaci vyjadrili otlačením dlane na spoločný plagát a do balónov kreslili svoje predstavy a názory na práva detí. Svoje výstupy sme odprezentovali na nástenke vo vestibule školy.

E.Štefániková, tr.uč.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >