Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na OKTÓBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Rozvojové programy pohybovej gramotnosti.
2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Od slov k činom. Poďme sa hrať. KOZMO. Zippyho kamaráti. Realizácia tvorivých podujatí, besied, osobných stretnutí, rozhovorov v ľudsko-právnej oblasti. Ja a moje mesto.

Vestibulové prezentácie:
• Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
• Tekvicová slávnosť, výstava


2.-3.10.19 - Poďme sa hrať, tvorivé dielne pre deti s VIN 

2.-4.10.19 - Jesenný ekozber papiera 

7.-11.10.19 - Krátkodobý pobyt žiakov z Českej republiky a Nemecka ERASMUS+, Mosty medzi školou a životom

7.- 11.10.19 - Hovorme o jedle: Dodržiavaj pitný režim! Projektový týždeň, variabilné aktivity v oddeleniach ŠKD.

9.10.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

11.10.19 - Sliač, kúpele v náruči lesov. Exkurzia prvákov ŠKD

15.10.19 - Ja a moje mesto, zážitkové učenie žiakov 3. ročníka ZŠ

16.10.19 - Hronsek, pamiatka UNESCO. Exkurzia tretiakov ŠKD

18.10.19 - Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka

18.10.19 - Adaptačné vzdelávanie (V. A, V. B), CPPPaP

22.10.19 - Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ (145. výr. J. G. Tajovského) - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

25.10.19 - Slatinským chodníčkom. Exkurzná štvrtákov zo ŠKD.

27.-28.10.19 - Tekvicová slávnosť, komunitná tvorivá výstava.

29.10.19 - Projektový deň školy variabilné aktivity tried. Celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

30.- 31.10.19 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 04.11. 2019)

30.10.19 - Prázdninový vláčik. Terakotová armáda - ôsmy div sveta. Celodenný poznávací výlet, Lučenec. 

Genialita je zdravý sedliacky rozum vo sviatočných šatách. 
J. Billings

Štatistiky

Návštevníkov: 3734992
Projektový deň v IV.C triede: Dohovor o právach dieťaťa
Práva detí. Téma, ktorá rezonovala v našej škole a v našej triede v Projektový deň dňa 29. októbra 2013. „Lacná pracovná sila, poslušný vojak, nevedomé dieťa...“ tieto slová zazneli deťom z motivačného videa od organizácii UNICEF.

Aj to je realita dnešného sveta. Nie všetky deti majú možnosť vyrastať v prostredí lásky, starostlivosti a rešpektu ako tie naše. Dospelí uznali práva detí na zvláštnu starostlivosť až po II. svetovej vojne, ale až v roku 1989 vznikla prevratná medzinárodná zmluva Dohovor o právach dieťaťa. Vďaka nemu deti už nie sú závislé od dospelých, ale majú svoje vlastné práva. Je to veľký sľub dospelých pomáhať im a starať sa o ne. Celý dohovor sme si spoločne preštudovali a vysvetlili - v jazyku mladých ľudí. Mám právo na hru, na svoj názor, svoje vlastné meno, domov, rodinu, na vzdelanie... Škola u nás a tam – dve tváre jedného sveta. Nie všetky deti majú možnosť chodiť do školy. Hľadali sme štáty na mape Afriky a Ázie, kde práva detí ešte nie sú samozrejmosťou. Kde každodenné chodenie do školy je zatiaľ iba veľkým snom. Rozprávali sme sa o možnostiach pomoci týmto deťom a o ľuďoch, ktorí im pomáhajú. Súhlas s právami detí žiaci vyjadrili otlačením dlane na spoločný plagát a do balónov kreslili svoje predstavy a názory na práva detí. Svoje výstupy sme odprezentovali na nástenke vo vestibule školy.

E.Štefániková, tr.uč.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >