Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3055090
Organizácia školského roka

Časový rozvrh vyučovacích hodín
1. 7.45 - 8.30 hod.
2. 8.40 - 9.25 hod.
3. 9.35 - 10.20 hod.
4. 10.40 - 11.25 hod.
5. 11.35 - 12.20 hod.
6. 12.30 - 13.15 hod.
7. 13.45 - 14.25 hod.
8. 14.35 - 15.15 hod.

Školský klub detí
Ráno 6.30 - 7.30 hod.
Popoludnie 11.30 - 17.00 hod.

Školské prázdniny
Jesenné 30. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Vianočné 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018
Polročné 2. 2. 2018
Jarné 19. 2. 2018 - 23. 2. 2018
Veľkonočné 29. 3. 2018 - 3. 4. 2018
Letné 2. 7. 2018 - 31. 8. 2018

Školské vyučovanie
Začiatok 1. polroka 1. 9. 2017
Začiatok vyučovania 4. 9. 2017
Koniec 1. polroka 31. 1. 2018
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2018
Začiatok vyučovania 1. 2. 2018
Koniec 2. polroka 29. 6. 2018

Testovanie 9 - 2018
riadny termín 21. 3. 2018
náhradný termín 5. 4. 2018

Talentové skúšky (približný termín)
0. 3. - 0. 4. 2018

Prijímacie skúšky na SŠ (približný termín)
1. kolo
0. 5. 2018 (1. termín)
0. 5. 2018 (2. termín)
2. kolo 0. 6. 2018


acroread.gif
Organizačná štruktúra školy v školskom roku 2017/2018

acroread.gif
Priestorový plán učební a tried v školskom roku 2017/2018