Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3261285
Organizácia školského roka

Časový rozvrh vyučovacích hodín
1. 7.45 - 8.30 hod.
2. 8.40 - 9.25 hod.
3. 9.35 - 10.20 hod.
4. 10.40 - 11.25 hod.
5. 11.35 - 12.20 hod.
6. 12.30 - 13.15 hod.
7. 13.45 - 14.25 hod.
8. 14.35 - 15.15 hod.

Školský klub detí
Ráno 6.30 - 7.30 hod.
Popoludnie 11.30 - 17.00 hod.

Školské prázdniny
Jesenné 30. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Vianočné 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018
Polročné 2. 2. 2018
Jarné 19. 2. 2018 - 23. 2. 2018
Veľkonočné 29. 3. 2018 - 3. 4. 2018
Letné 2. 7. 2018 - 31. 8. 2018

Školské vyučovanie
Začiatok 1. polroka 1. 9. 2017
Začiatok vyučovania 4. 9. 2017
Koniec 1. polroka 31. 1. 2018
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2018
Začiatok vyučovania 1. 2. 2018
Koniec 2. polroka 29. 6. 2018

Testovanie 9 - 2018
riadny termín 21. 3. 2018
náhradný termín 5. 4. 2018

Talentové skúšky (približný termín)
0. 3. - 0. 4. 2018

Prijímacie skúšky na SŠ (približný termín)
1. kolo
0. 5. 2018 (1. termín)
0. 5. 2018 (2. termín)
2. kolo 0. 6. 2018


acroread.gif
Organizačná štruktúra školy v školskom roku 2017/2018

acroread.gif
Priestorový plán učební a tried v školskom roku 2017/2018