Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3695837
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Miroslava Lietavová V. A Mgr. Jana Strhárska  Mgr. Maroš Hudík
I. B
Mgr. Adriana Golianová V. B PaedDr. Eva Balážová  Mgr. Ľubomír Jančík
I. C
Mgr. Mária Mozoľová V. C Mgr. Mária Krupová  Mgr. Anna Jankovská
II. A
Mgr. Jarmila Bellová VI. A
Mgr. Pavel Oravec  Mgr. Alena Račáková
II. B
Mgr. Katarína Šalátová VI. B
Mgr. Pavel Zboran  Mgr. Martina Šafránová
II. C
Mgr. Tatiana Valverde VII. A
Mgr. Helena Danková  PaedDr. Anna Viselková
III. A
Mgr. Ľubica Balciarová VII. B
PaedDr. Marianna Močárová  
III. B
Mgr. Martina Mazúchová VIII. A
Mgr. Katarína Melicherová  
III. C Mgr. Monika Rovňanová VIII. B Mgr. Branislav Poliačik  
IV. A Mgr. Zuzana Krnáčová VIII. C Mgr. Darina Klementová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Ivana Foltániová IX. A
Mgr. Bronislava Korpeľová  Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Miroslava Kurčíková      Mgr. Z. Ličáková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Ing. Katarína Beláková V.  Mgr. Radoslav Šulek  Mgr. Vlasta Barnová
II.  Bc. Janka Zummer-Luptáková VI.  Viera Roháčová  Mgr. Ján Mojzsis
III.  Mgr. Alena Hanáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Bc. Dagmar Lietavová  VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2018/2019