Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1/ Prezentačné a dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov, 70. narodeniny školy, Vianočná zbierka UNICEF.
2/ Etické hodnoty detí - výchova a formovanie emocionálneho správania/prežívania. 

Vestibulové prezentácie:
• Aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám
• Škola priateľská k deťom

4.-8.12.18 - ERASMUS+ Mosty medzi školou a životom, návšteva ZŠ Mělník (PZ)

4.12.18,14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

5.-7.12.18 - Vianočná zbierka UNICEF + ZŠR

6.12.18 - Mikuláš, podujatie so ŽŠR/Radou rodičov

10.12.18 - Od Kataríny do troch kráľov, adventný výchovný koncert (ŠKD)

12.12.18 - Medové oblátky, medovnikárske dielne pre deti ŠKD - exkurzia do obce Slatinka, v spolupráci s OZ Slatinka.

12.12.18 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo 

13.12.18 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo

14.12.18 - Radostník k 70. narodeninám školy (KC TU Zvolen)

19.12.18,9:30 - Osobnosť mojej školy - slávnostné vyhodnotenie na Zvolenskom Zámku

19.12.18 - Ako to bolo voľakedy - stretnutie s remeslom - animačný program s POS. Projekt VMR.

21.12.18 - Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov 1.–4. ročníka podporujúce zdravý životný štýl

21.12.18 - Projekt Otvorená škola, aktivity k ľudským právam (VII .B, VIII. C)

21.12.18,10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom.

od 27.12.18 - Vianočné prázdniny pre žiakov - vyučovanie začne v pondelok 8.1.2019

Poznámky
1) Vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA koordinuje pp. Jankovská, Korpeľová
2) Počas  mesiaca prebieha podujatie Vianočná pošta (III.C), písanie pozdravov do domova seniorov. Zároveň prebiehajú tvorivé dielne s vianočnou témou v spolupráci s POS Zvolen.
3) Čitateľský oriešok, celoslovenská súťaž podporujúca rozvoj čítania s porozumením.Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3381220
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Jarmila Bellová V. A Mgr. Mária Laciková
Mgr. Vlasta Barnová 
I. B
Mgr. Marcela Homolová V. B Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľuboslava Bieliková
I. C
Mgr. Tatiana Valverde V. C Mgr. Pavel Oravec
Mgr. Eva Devečková
II. A
Mgr. Miroslava Lietavová VI. A
Mgr. Helena Danková Mgr. Maroš Hudík
II. B
Mgr. Adriana Golianová VI. B
PaedDr. Marianna Močárová Mgr. Ľubomír Jančík
II. C
Mgr. Katarína Šalátová VII. A
Mgr. Katarína Melicherová Mgr. Anna Jankovská
III. A
Mgr. Zuzana Krnáčová VII. B
Mgr. Branislav Poliačik Ing. Soňa Marcineková
III. B
Mgr. Ivana Foltániová
VII. C 
Mgr. Darina Klementová PaedDr. Anna Viselková
III. C Mgr. Miroslava Kurčíková VIII. A Mgr. Alena Račáková Mgr. Alena Zagrapanová
IV. A Mgr. Ľubica Balciarová VIII.C Mgr. Bronislava Korpeľová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Martina Mazúchová IX. A
Mgr. Jana Strhárska Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Monika Rovňanová IX. C Mgr. Mária Krupová Katarína Onofruková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Bc. Dagmar Lietavová V.  Mgr. Alena Hanáková
 Mgr. Ján Mojzsis
II.  Ing. Katarína Beláková VI.  Viera Roháčová  
III.  Bc. Janka Luptáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Mgr. Radoslav Šulek
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.