Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3882496
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Miroslava Lietavová V. A Mgr. Jana Strhárska  Mgr. Maroš Hudík
I. B
Mgr. Andrea Golianová V. B PaedDr. Eva Balážová  Mgr. Ľubomír Jančík
I. C
Mgr. Mária Mozoľová V. C Mgr. Mária Krupová  Mgr. Anna Jankovská
II. A
Mgr. Jarmila Bellová VI. A
Mgr. Pavel Oravec  Mgr. Alena Račáková
II. B
Mgr. Tatiana Labátová VI. B
Mgr. Pavel Zboran  Mgr. Martina Šafránová
II. C
Mgr. Tatiana Valverde VII. A
Mgr. Helena Danková  PaedDr. Anna Viselková
III. A
Mgr. Ľubica Balciarová VII. B
PaedDr. Marianna Močárová  
III. B
Mgr. Martina Mazúchová VIII. A
Mgr. Katarína Melicherová  
III. C Mgr. Monika Rovňanová VIII. B Mgr. Branislav Poliačik  
IV. A Mgr. Zuzana Krnáčová VIII. C Mgr. Darina Klementová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Ivana Foltániová IX. A
Mgr. Bronislava Korpeľová  Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Miroslava Kurčíková      Mgr. Z. Ličáková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Ing. Katarína Beláková V.  Mgr. Radoslav Šulek  Mgr. Vlasta Barnová
II.  Bc. Janka Zummer-Luptáková VI.  Viera Roháčová  Mgr. Ján Mojzsis
III.  Mgr. Alena Hanáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Bc. Dagmar Lietavová  VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2018/2019