Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2019 


Výchovná úloha:
Rok 2019 – rok M. R. Štefánika (námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie, spolupráca, individuálne a kolektívne výstupy variabilných aktivít)
Všeobecná deklarácia ľudských povinností (práva nemôžu jestvovať bez povinností)

Vestibulové prezentácie:
Rok M. R. Štefánika
The online predstavenie v ANJ

2.5.19 - KOMPARO, testovanie žiakov 4. ročníka, príprava na T5

2.5.19 - Deň Zeme, outdoorové tvorivé a praktické aktivity (OZ Slatinka)

7.5.19 - Pietny akt (ukončenia 2.sv.vojny, Nám. SNP)

7.5.19 - Deti na nete, workshop o bezpečnosti v online svete

9.5.19 - Testovanie profesijnej orientácie žiakov 8. ročníka

13.5., 16.5.19 - Prijímacie pohovory na stredné školy

15.5.19 - Extrémizmus vs ľudské práva, konferencia v DJGT

17.5.19, 11:45 - The online divadelné predstavenie v ANJ (6.- 9. ročník) - Kongresové centrum ŠD TU Zvolen

17.5.19 - Štvorylka, účasť na celosvetovom tanečnom podujatí (30 žiakov)

12.-18.5.19 - ERASMUS+, krátkodobý pobyt žiakov v ČR

13.-17.5.19 - Škola v prírode, Chata u Daniela, Repište

22.5.19, 16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

22.5.19 - Myšky sa hrajú, činoherno-bábkové predstavenie pre ŠKD

23.5.19, 16:00- Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

23.-27.5.19 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

24.5.19 - Čo nám história rozpráva. Múzeum SNP BB - Program pre deti ŠKD (2.-3. ročník)

24.5.19 - Deň prevencie, dramatizované vystúpenie V.A + účasť V.B

27.-28.5.19 - Dopravná výchova v praxi (OZO teoretická a praktická časť) - Cestná premávka, mobilné ihrisko pre žiakov 2.-4. ročníka

20.,21.,22. a 24.5.19 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v Holidaypark Kováčová

29.5.19 - Splav Hrona (regionálna aktivita k Olympijskému dňu)

30.5.19 - Zoo Lympiáda, celoslovenská vedomostná súťaž (4. ročník)

30.5.19 - Umelá inteligencia, interaktívny program (3. ročník), Atlantis Levice

30.5.19, 10:30, 12:15 - Čitateľský maratón v KK Ľ. Štúra

31.5.19 - Oslavy MDD v triednych kolektívoch

Poznámky:
1) Športové a predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene.
2) Školské výlety podľa platnej legislatívy v čase od 27.05. 2019 do 31. 05.2019
3) V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3509820
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Jarmila Bellová V. A Mgr. Mária Laciková
Mgr. Vlasta Barnová 
I. B
Mgr. Marcela Homolová V. B Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľuboslava Bieliková
I. C
Mgr. Tatiana Valverde V. C Mgr. Pavel Oravec
Mgr. Eva Devečková
II. A
Mgr. Miroslava Lietavová VI. A
Mgr. Helena Danková Mgr. Maroš Hudík
II. B
Mgr. Adriana Golianová VI. B
PaedDr. Marianna Močárová Mgr. Ľubomír Jančík
II. C
Mgr. Katarína Šalátová VII. A
Mgr. Katarína Melicherová Mgr. Anna Jankovská
III. A
Mgr. Zuzana Krnáčová VII. B
Mgr. Branislav Poliačik Ing. Soňa Marcineková
III. B
Mgr. Ivana Foltániová
VII. C 
Mgr. Darina Klementová PaedDr. Anna Viselková
III. C Mgr. Miroslava Kurčíková VIII. A Mgr. Alena Račáková Mgr. Alena Zagrapanová
IV. A Mgr. Ľubica Balciarová VIII.C Mgr. Bronislava Korpeľová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Martina Mazúchová IX. A
Mgr. Jana Strhárska Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Monika Rovňanová IX. C Mgr. Mária Krupová Katarína Onofruková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Bc. Dagmar Lietavová V.  Mgr. Alena Hanáková
 Mgr. Ján Mojzsis
II.  Ing. Katarína Beláková VI.  Viera Roháčová  
III.  Bc. Janka Luptáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Mgr. Radoslav Šulek
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.