Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3446353
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Jarmila Bellová V. A Mgr. Mária Laciková
Mgr. Vlasta Barnová 
I. B
Mgr. Marcela Homolová V. B Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľuboslava Bieliková
I. C
Mgr. Tatiana Valverde V. C Mgr. Pavel Oravec
Mgr. Eva Devečková
II. A
Mgr. Miroslava Lietavová VI. A
Mgr. Helena Danková Mgr. Maroš Hudík
II. B
Mgr. Adriana Golianová VI. B
PaedDr. Marianna Močárová Mgr. Ľubomír Jančík
II. C
Mgr. Katarína Šalátová VII. A
Mgr. Katarína Melicherová Mgr. Anna Jankovská
III. A
Mgr. Zuzana Krnáčová VII. B
Mgr. Branislav Poliačik Ing. Soňa Marcineková
III. B
Mgr. Ivana Foltániová
VII. C 
Mgr. Darina Klementová PaedDr. Anna Viselková
III. C Mgr. Miroslava Kurčíková VIII. A Mgr. Alena Račáková Mgr. Alena Zagrapanová
IV. A Mgr. Ľubica Balciarová VIII.C Mgr. Bronislava Korpeľová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Martina Mazúchová IX. A
Mgr. Jana Strhárska Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Monika Rovňanová IX. C Mgr. Mária Krupová Katarína Onofruková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Bc. Dagmar Lietavová V.  Mgr. Alena Hanáková
 Mgr. Ján Mojzsis
II.  Ing. Katarína Beláková VI.  Viera Roháčová  
III.  Bc. Janka Luptáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Mgr. Radoslav Šulek
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.