Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3093857
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Miroslava Lietavová V. A Mgr. Helena Danková
Mgr. Vlasta Barnová
I. B
Mgr. Andrea Golianová V. B PaedDr. Marianna Močárová
Mgr. Maroš Hudík
I. C
Mgr. Katarína Šalátová V. C Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľubomír Jančík
II. A
Mgr. Jarmila Bellová VI. A
PaedDr. Gabriela Rendlová Ing. Soňa Marcineková
II. B
Mgr. Tatiana Valverde VI. B
Mgr. Branislav Poliačik Mgr. Katarína Melicherová
II. C
Mgr. Emília Štefániková VI. C
Mgr. Darina Klementová Mgr. Michaela Očovanová
III. A
Mgr. Mariana Sujová VII. A
Mgr. Alena Račáková PaedDr. Anna Viselková
III. B
Mgr. Martina Mazúchová
VII. C 
Mgr. Bronislava Korpeľová  Asistenti učiteľa:
III. C Mgr. Monika Rovňanová VIII. A Mgr. Jana Strhárska  Bc. Jana Moravčíková
IV. A Mgr. Zuzana Krnáčová VIII.C Mgr. Mária Krupová  Viera Roháčová
IV. B Mgr. Ivana Foltániová IX. A
Mgr. Anna Jankovská  
IV. C Mgr. Miroslava Kurčíková IX. C Mgr. Pavel Oravec  
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Mgr. Martina Šafránová V.  Mgr. Radoslav Šulek
 Mgr. Lívia Mojzsisová
II.  Mgr. Alena Hanáková VI.  Ing. Katarína Beláková  
III.  Bc. Dagmar Lietavová
VII.  Viera Roháčová   
IV.  Bc. Janka Luptáková
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.