Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Zber triedeného odpadu. 
Rozvojové výchovné programy: vychádzky, základný plavecký výcvik, šport v záujmovom vzdelávaní, Zvolenská športová jeseň, exkurzná činnosť, projekt Záchrana som ja, testovanie telesnej zdatnosti prvákov (ISTŽ), preventívne hygienické opatrenia v triedach ap.

2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Realizácia tvorivých podujatí, besied, osobných stretnutí, rozhovorov v ľudsko-právnej oblasti. Od práv k povinnostiam.

Vestibulové prezentácie
Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
Tekvicová slávnosť, výstava

1.10.18,12:00 - Zábavná autoškola, dopravná výchova v praxi pre žiakov 9. ročníka (Autoškola Gonda ZV)

2.10.18,14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

2.10.18 - Malý chodec - preventívny program ŠKD s MsP.

3.10.18,18:30 - Škola základ života - DJGT Zvolen (8. a 9. ročník)

4.10.18 - J.C. Hronský - beseda v KKĽŠ (3. a 4. ročník)

4.10.18 - Nie je strecha ako strecha - environmentálne popoludnie detí ŠKD v spolupráci CHKO Poľana (4. ročník)

1.-5.10.18 - Základný plavecký výcvik žiakov 2. ročníka

10.10.18 - Mlieko a produkty od slovenských kravičiek - exkurzia ŠKD na PD Očová (1. a 2.ročník) 

10.-12.10.18 - Jesenný ekozber papiera

12.10.18 - Minerálne pramene detvianskeho regiónu, Kalinka, Klokoč - prírodovedné učenie v spolupráci s OZ Slatinka

17.10.18 - Hovorme o jedle: Chutné maľovanie (mlieko a mliečne produkty) projektový deň v ŠKD

17.10.18 - Testovanie telesnej zdatnosti žiakov (1. ročníka)

19.10.18 - Adaptačné vzdelávanie (V.A, V.B), tím psychológov z CPPPaP

22.10.18 - Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku ČSR - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

23.10.18 - Burza stredných škôl Stredoškolák

24.10.18 - Katkine výmysly - bábkové predstavenie (1. a 2. ročník ŠKD) - nebezpečenstvo virtuálneho sveta.

25.-26.10.18 - Metodické dni pre PZ v sieti proaktívnych škôl - ZŠ s MŠ J.A.K., Hubeného 25, Bratislava

24.-26.10.18 - Tekvicová slávnosť - komunitná tvorivá výstava

26.10.18 - Zážitkové workshopy Rozhodovanie, Deň, kedy sa mlčalo - 7. a 8. ročník (ĽP v praxi) lektori z Post Bellum

29.10.18 - Projektový deň školy variabilné aktivity tried - celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

30.10.18 - Štátny sviatok

31.10.-2.11.18 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 5.11.2018)

31.10.18 - Darovanie krvi, dobrovoľníctvo v praxi.


Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3311438
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Jarmila Bellová V. A Mgr. Mária Laciková
Mgr. Vlasta Barnová 
I. B
Mgr. Marcela Homolová V. B Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľuboslava Bieliková
I. C
Mgr. Tatiana Valverde V. C Mgr. Pavel Oravec
Mgr. Eva Devečková
II. A
Mgr. Miroslava Lietavová VI. A
Mgr. Helena Danková Mgr. Maroš Hudík
II. B
Mgr. Adriana Golianová VI. B
PaedDr. Marianna Močárová Mgr. Ľubomír Jančík
II. C
Mgr. Katarína Šalátová VII. A
Mgr. Katarína Melicherová Mgr. Anna Jankovská
III. A
Mgr. Zuzana Krnáčová VII. B
Mgr. Branislav Poliačik Ing. Soňa Marcineková
III. B
Mgr. Ivana Foltániová
VII. C 
Mgr. Darina Klementová PaedDr. Anna Viselková
III. C Mgr. Miroslava Kurčíková VIII. A Mgr. Alena Račáková Mgr. Alena Zagrapanová
IV. A Mgr. Ľubica Balciarová VIII.C Mgr. Bronislava Korpeľová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Martina Mazúchová IX. A
Mgr. Jana Strhárska Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Monika Rovňanová IX. C Mgr. Mária Krupová Katarína Onofruková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Bc. Dagmar Lietavová V.  Mgr. Alena Hanáková
 Mgr. Ján Mojzsis
II.  Ing. Katarína Beláková VI.  Viera Roháčová  
III.  Bc. Janka Luptáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Mgr. Radoslav Šulek
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.