Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3055071
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Miroslava Lietavová V. A Mgr. Helena Danková
Mgr. Vlasta Barnová
I. B
Mgr. Andrea Golianová V. B PaedDr. Marianna Močárová
Mgr. Maroš Hudík
I. C
Mgr. Katarína Šalátová V. C Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľubomír Jančík
II. A
Mgr. Jarmila Bellová VI. A
PaedDr. Gabriela Rendlová Ing. Soňa Marcineková
II. B
Mgr. Tatiana Valverde VI. B
Mgr. Branislav Poliačik Mgr. Katarína Melicherová
II. C
Mgr. Emília Štefániková VI. C
Mgr. Darina Klementová Mgr. Michaela Očovanová
III. A
Mgr. Mariana Sujová VII. A
Mgr. Alena Račáková PaedDr. Anna Viselková
III. B
Mgr. Martina Mazúchová
VII. C 
Mgr. Bronislava Korpeľová  Asistenti učiteľa:
III. C Mgr. Monika Rovňanová VIII. A Mgr. Jana Strhárska  Bc. Jana Moravčíková
IV. A Mgr. Zuzana Krnáčová VIII.C Mgr. Mária Krupová  Viera Roháčová
IV. B Mgr. Ivana Foltániová IX. A
Mgr. Anna Jankovská  
IV. C Mgr. Miroslava Kurčíková IX. C Mgr. Pavel Oravec  
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Mgr. Martina Šafránová V.  Mgr. Radoslav Šulek
 Mgr. Lívia Mojzsisová
II.  Mgr. Alena Hanáková VI.  Ing. Katarína Beláková  
III.  Bc. Dagmar Lietavová
VII.  Viera Roháčová   
IV.  Bc. Janka Luptáková
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.