Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 4386069
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Miroslava Lietavová V. A Mgr. Jana Strhárska  Mgr. Maroš Hudík
I. B
Mgr. Andrea Golianová V. B PaedDr. Eva Balážová  Mgr. Ľubomír Jančík
I. C
Mgr. Mária Mozoľová V. C Mgr. Mária Krupová  Mgr. Anna Jankovská
II. A
Mgr. Jarmila Bellová VI. A
Mgr. Pavel Oravec  Mgr. Alena Račáková
II. B
Mgr. Tatiana Labátová VI. B
Mgr. Pavel Zboran  Mgr. Martina Šafránová
II. C
Mgr. Tatiana Valverde VII. A
Mgr. Helena Danková  PaedDr. Anna Viselková
III. A
Mgr. Ľubica Balciarová VII. B
PaedDr. Marianna Močárová  
III. B
Mgr. Martina Mazúchová VIII. A
Mgr. Katarína Melicherová  
III. C Mgr. Monika Rovňanová VIII. B Mgr. Branislav Poliačik  
IV. A Mgr. Zuzana Krnáčová VIII. C Mgr. Darina Klementová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Ivana Foltániová IX. A
Mgr. Bronislava Korpeľová  Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Miroslava Kurčíková      Mgr. Z. Ličáková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Ing. Katarína Beláková V.  Mgr. Radoslav Šulek  Mgr. Vlasta Barnová
II.  Bc. Janka Zummer-Luptáková VI.  Viera Roháčová  Mgr. Ján Mojzsis
III.  Mgr. Alena Hanáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Bc. Dagmar Lietavová  VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2018/2019