Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3607715
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Jarmila Bellová V. A Mgr. Mária Laciková
Mgr. Vlasta Barnová 
I. B
Mgr. Marcela Homolová V. B Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľuboslava Bieliková
I. C
Mgr. Tatiana Valverde V. C Mgr. Pavel Oravec
Mgr. Eva Devečková
II. A
Mgr. Miroslava Lietavová VI. A
Mgr. Helena Danková Mgr. Maroš Hudík
II. B
Mgr. Adriana Golianová VI. B
PaedDr. Marianna Močárová Mgr. Ľubomír Jančík
II. C
Mgr. Katarína Šalátová VII. A
Mgr. Katarína Melicherová Mgr. Anna Jankovská
III. A
Mgr. Zuzana Krnáčová VII. B
Mgr. Branislav Poliačik Ing. Soňa Marcineková
III. B
Mgr. Ivana Foltániová
VII. C 
Mgr. Darina Klementová PaedDr. Anna Viselková
III. C Mgr. Miroslava Kurčíková VIII. A Mgr. Alena Račáková Mgr. Alena Zagrapanová
IV. A Mgr. Ľubica Balciarová VIII.C Mgr. Bronislava Korpeľová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Martina Mazúchová IX. A
Mgr. Jana Strhárska Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Monika Rovňanová IX. C Mgr. Mária Krupová Katarína Onofruková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Bc. Dagmar Lietavová V.  Mgr. Alena Hanáková
 Mgr. Ján Mojzsis
II.  Ing. Katarína Beláková VI.  Viera Roháčová  
III.  Bc. Janka Luptáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Mgr. Radoslav Šulek
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.