Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3261286
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Miroslava Lietavová V. A Mgr. Helena Danková
Mgr. Vlasta Barnová
I. B
Mgr. Andrea Golianová V. B PaedDr. Marianna Močárová
Mgr. Maroš Hudík
I. C
Mgr. Katarína Šalátová V. C Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľubomír Jančík
II. A
Mgr. Jarmila Bellová VI. A
PaedDr. Gabriela Rendlová Ing. Soňa Marcineková
II. B
Mgr. Tatiana Valverde VI. B
Mgr. Branislav Poliačik Mgr. Katarína Melicherová
II. C
Mgr. Emília Štefániková VI. C
Mgr. Darina Klementová Mgr. Michaela Očovanová
III. A
Mgr. Mariana Sujová VII. A
Mgr. Alena Račáková PaedDr. Anna Viselková
III. B
Mgr. Martina Mazúchová
VII. C 
Mgr. Bronislava Korpeľová Mgr. Alena Zagrapanová
III. C Mgr. Monika Rovňanová VIII. A Mgr. Jana Strhárska  Asistenti učiteľa:
IV. A Mgr. Zuzana Krnáčová VIII.C Mgr. Mária Krupová Bc. Jana Moravčíková 
IV. B Mgr. Ivana Foltániová IX. A
Mgr. Anna Jankovská Viera Roháčová 
IV. C Mgr. Miroslava Kurčíková IX. C Mgr. Pavel Oravec  
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Mgr. Martina Šafránová V.  Mgr. Radoslav Šulek
 Mgr. Lívia Mojzsisová
II.  Mgr. Alena Hanáková VI.  Ing. Katarína Beláková  
III.  Bc. Dagmar Lietavová
VII.  Viera Roháčová   
IV.  Bc. Janka Luptáková
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.