Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovná úloha mesiaca: 
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie medzi deťmi. 

Vestibulové prezentácie:
Projekt Stretnutie generácií
Zážitkové učenie v Budapešti

8.1.2018 - Novoročný vinš v školskom rozhlase

16.1.18, 16:00 - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ

17.1.18, 16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2. stupňa ZŠ. 

24.1.18, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov 

24.1.18 - Keď zubatá kosu brúsi... Projekt VMR (V. B)

26.1.18 - S modelom v ruke. Zážitkové učenie v ŠKD

31.1.18 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2017/2018

2.2.2018 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 5.2.2018.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3132220
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Miroslava Lietavová V. A Mgr. Helena Danková
Mgr. Vlasta Barnová
I. B
Mgr. Andrea Golianová V. B PaedDr. Marianna Močárová
Mgr. Maroš Hudík
I. C
Mgr. Katarína Šalátová V. C Mgr. Pavel Zboran
Mgr. Ľubomír Jančík
II. A
Mgr. Jarmila Bellová VI. A
PaedDr. Gabriela Rendlová Ing. Soňa Marcineková
II. B
Mgr. Tatiana Valverde VI. B
Mgr. Branislav Poliačik Mgr. Katarína Melicherová
II. C
Mgr. Emília Štefániková VI. C
Mgr. Darina Klementová Mgr. Michaela Očovanová
III. A
Mgr. Mariana Sujová VII. A
Mgr. Alena Račáková PaedDr. Anna Viselková
III. B
Mgr. Martina Mazúchová
VII. C 
Mgr. Bronislava Korpeľová  Asistenti učiteľa:
III. C Mgr. Monika Rovňanová VIII. A Mgr. Jana Strhárska  Bc. Jana Moravčíková
IV. A Mgr. Zuzana Krnáčová VIII.C Mgr. Mária Krupová  Viera Roháčová
IV. B Mgr. Ivana Foltániová IX. A
Mgr. Anna Jankovská  
IV. C Mgr. Miroslava Kurčíková IX. C Mgr. Pavel Oravec  
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Mgr. Martina Šafránová V.  Mgr. Radoslav Šulek
 Mgr. Lívia Mojzsisová
II.  Mgr. Alena Hanáková VI.  Ing. Katarína Beláková  
III.  Bc. Dagmar Lietavová
VII.  Viera Roháčová   
IV.  Bc. Janka Luptáková
 VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2016/2017
.