Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2021 


A keď si už húsenica myslela, že nastal koniec sveta, stal sa z nej motýľ.
Barbora H. Howelt


Výchovné zameranie úloh:
Návrat detí do školy. Socializácia, dôraz na denné rutiny a stereotypy; prosociálne hry, monitorovanie dynamiky vzťahov v kolektíve s dôrazom na emočné potreby jednotlivcov, vyrovnávanie rozdielov v edukácii (utvrdzovanie/zovšeobecňovanie učiva).

Vestibulová prezentácia: Rozprávkový kolotoč


1. a 6.4.21 - Veľkonočné prázdniny, dezinfekcia priestorov školy

8.4.21, od 9:00 - Dobrovoľné PCR testovanie v školskom prostredí v spolupráci s AGEL a.s. Časový harmonogram, bezpečnosť, spolupráca so ZZ

9.4.21, 20:00 - Online inscenácia Labyrinty a raje Jana Amosa (SND Bratislava)

12.4.21 - Návrat do škôl. Prezenčné vyučovanie žiakov prvého stupňa. Socializácia, sociálne opory v detskom svete, rutinné hry

12.04.21 - Interaktívne online workshopy o P. Dobšinskom (Thalia Teatro) pre žiakov 6. ročníka (Pod lupou)

7.,13.,20.,27.4.21 - Projekt Čerstvé hlavičky (zdravý životný štýl detí)

12.-16.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Rozprávky z lesa100. výročie narodenia R. Mórica. Zážitkové čítanie v spolupráci s KK ĽŠ.

13.4.21 - Okresné kolo Pytagoriády P3–P5 (žiaci 3. - 5. ročníka)

14.4.21 - Okresné kolo Pytagoriády P6–P8 (žiaci 6. - 8. ročníka)

14.–16.4.21 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ  (v čase 15:oo -18:oo h vo vestibule školy)

19.4.21 - Návrat do školy pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ podľa Plánu adaptačného obdobia  (8.a 9. ročník)

19.-23.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Stromy v našom meste. Inšpiratívne aktivity s komunitou podporujúce zelenú budúcnosť

26.-30.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Divadlo bez opony. Dobrú chuť, vlk! Online bábkové predstavenie BD na Rázcestí


Poznámky:
1/ Od 26. - 30. 4. 2021 online Ekotopfilm, pútavá environmentálna výchova (Zmeníme planétu alebo seba?)

2/ V súlade s Rozhodnutím Ministra MŠVVaŠ SR (2021/12811:1-A1810) s účinnosťou od 26. 4. 2021 sa obnovuje vyučovanie vo všetkých školách s prihliadnutím na podmienky pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u.

Štatistiky

Návštevníkov: 4703412
Je displej náš kamarát? (VI. B - 2021)
V dlhom období dištančného vzdelávania sa zvýšil čas, ktorý deti trávia pred obrazovkou počítača, telefónu či tabletu. Okrem hrania počítačových hier používajú internet aj na štúdium. S kamarátmi sa stretávajú virtuálne - prostredníctvom sociálnych sietí a četov. Logicky sa tým zvyšuje aj riziko kyberšikanovania alebo iných problémov spojených s nadmerným používaním digitálnych technológií. Je teda displej náš kamarát alebo nie?

Na túto otázku sme hľadali odpovede na triednickej aktivite so žiakmi. Informácie o kyberšikanovaní im ukázali, že toto riziko hrozí každému a treba sa chrániť. Prebrali sme postupy prevencie, ale aj kroky, ktoré pomôžu, keď už vznikne problém. Paletu spoločných aktivít doplnil triedny anonymný dotazník, v ktorom deti hodnotili svoje skúsenosti so sociálnymi sieťami, rodinné pravidlá pre hranie video hier a online komunikáciu s kamarátmi. Téma je aktuálna a ukázalo sa, že väčšina rodín v našej triede jej venuje náležitú pozornosť. 

Podvečerná online prednáška pre rodičov zaujala viac ako polovicu triedy a zúčastnili sa aj niektorí žiaci. Obsah tvorili informácie z webinára so psychologičkou S. Kubíkovou (Kubíková, S.: Ako pomôcť žiakom sústrediť sa v dobe displejov?, Akadémia veľkých diel) o vplyve digitálneho sveta na školákov. Hovorili sme prakticky o tom, ako ustrážiť čas dieťaťa pri online hrách a aj o téme kyberšikanovania. 

Prednáška bola doplnená výsledkami z dotazníka, ktoré rodičov informovali o aktuálnej situácii v našej triede. Dozvedeli sa koľko percent našich detí trávi priveľa času pri hrách, koľkí majú pevne stanovené pravidlá, ale aj to, koľkí už mali zlú skúsenosť na sociálnych sieťach. 

V spätnej väzbe sa rodičia vyjadrili, že prednáška bola užitočná a je potrebné o tejto téme diskutovať v komunite škola – žiaci - rodičia.

Pre tých, ktorí sa aktivít nemohli zúčastniť, prikladáme článok so spomínaným obsahom.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >