Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Oznam
Vážení rodičia, 

návrat detí 1. stupňa ZŠ do školy je podmienený testovaním. Stále platí, že deti sa netestujú. Negatívny výsledok testu budú potrebovať zamestnanci škôl a jeden zákonný zástupca žiaka.

Test je platný sedem dní, dieťa s rodičom sa bude v pondelok ráno preukazovať podpísaným Čestné vyhlásenie o tom, že rodič podstúpil test s negatívnym výsledkom, prípadne sa na neho vzťahujú výnimky (napr. potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19).

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >