Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Vítame prváčikov čítaním pod orechom
Pod hríbom. 
To je názov rozprávky, ktorú sme si „naštudovali“ pre prvákov. Rozdelili sme si role, trénovali čítanie textov, pripravili sme si kulisy a bábky, nachystali sme si aj prekvapenie – omaľovánky. A zrazu... prišli sme o dvoch účinkujúcich, ochoreli a museli ostať doma. Nás to však neodradilo a nacvičili sme si to znova. Z reakcií prvákov sme vytušili, že sa im naše dramatizované čítanie páčilo. 

Jakubko: Som veľmi nadšený, lebo tam bol aj môj brat prvák.
Ninka Ch.: Určite by som si to zopakovala ešte raz.
Nelly: Prváci sú ako tie malé hríbiky z príbehu, na ktoré pršia vedomosti v podobe dažďa – a tým rastú. 
Julka: Mne sa hranie príbehu veľmi páčilo, lebo takéto bábkové divadlo sme ešte nehrali. 
Ninka M.: Chcela by som si to zopakovať, ale pridala by som si viac textu.
Miško: Nebol som tam, lebo som ochorel, ale veľmi som chcel účinkovať.  Mal som hrať mravca.

Bodkáči

 
Ďalšia >