Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2021 


Z výskumu vyplýva, že najefektívnejšou
metódou vo vzdelávaní je spätná väzba. 
Od žiakov k učiteľovi a naopak. 
Pokiaľ učiteľ nevie v každom okamihu,
či žiaci chápu jeho výklad, 
nemôže učiť dobre. 

Martin Roman (Vize z krize)

Výchovné zameranie aktivít: 
• Efektívne vedenie triedy, aktivity na podporu socializácie detí (wellbeing)
• Prevencia kyberšikanovania, pravidlá správania a rozvoj životných zručností

Vestibulová prezentácia: 
• Už sa fašiang kráti... škola plná masiek

Školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (4 oddelenia celodennej činnosti)
1.-5.2.2021 - Téma týždňa: Zvolen – mesto plné histórie

8.- 12.2.2021 - Téma týždňa: Dobrý kamarát a priateľ je nad zlato. Reťazenie, spoločný produkt , tvorba leporela

3. a 10.2.2021,13:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ, Individuálne online poradenstvo rodičom

15.-19.2.2021 - Jarné prázdniny detí. Činnosť školského klubu pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry

15.-19.2.2021 - Téma týždňa: Už sa fašiang kráti... škola plná masiek

22.-26.2.2021 - Téma týždňa Ako to bolo voľakedy... slovenská Veľká noc.
Tradície, zvyky a povery. Projektový týždeň ŠKD

Poznámky
1) Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO
v online prostredí Z: ved. PK a MZ
2) Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2021 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.


Štatistiky

Návštevníkov: 4660775
Informácie k celoplošnému testovaniu COVID-19 a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom 1. stupňa, že od 3. 11. 2020 sa žiaci 1. stupňa ZŠ budú naďalej učiť prezenčne (v škole). 

Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste vo vlastnom záujme pravidelne monitorovali webovú stránku školy a školské maily.

Dôležité:
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >