Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2021 


A keď si už húsenica myslela, že nastal koniec sveta, stal sa z nej motýľ.
Barbora H. Howelt


Výchovné zameranie úloh:
Návrat detí do školy. Socializácia, dôraz na denné rutiny a stereotypy; prosociálne hry, monitorovanie dynamiky vzťahov v kolektíve s dôrazom na emočné potreby jednotlivcov, vyrovnávanie rozdielov v edukácii (utvrdzovanie/zovšeobecňovanie učiva).

Vestibulová prezentácia: Rozprávkový kolotoč


1. a 6.4.21 - Veľkonočné prázdniny, dezinfekcia priestorov školy

8.4.21, od 9:00 - Dobrovoľné PCR testovanie v školskom prostredí v spolupráci s AGEL a.s. Časový harmonogram, bezpečnosť, spolupráca so ZZ

9.4.21, 20:00 - Online inscenácia Labyrinty a raje Jana Amosa (SND Bratislava)

12.4.21 - Návrat do škôl. Prezenčné vyučovanie žiakov prvého stupňa. Socializácia, sociálne opory v detskom svete, rutinné hry

12.04.21 - Interaktívne online workshopy o P. Dobšinskom (Thalia Teatro) pre žiakov 6. ročníka (Pod lupou)

7.,13.,20.,27.4.21 - Projekt Čerstvé hlavičky (zdravý životný štýl detí)

12.-16.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Rozprávky z lesa100. výročie narodenia R. Mórica. Zážitkové čítanie v spolupráci s KK ĽŠ.

13.4.21 - Okresné kolo Pytagoriády P3–P5 (žiaci 3. - 5. ročníka)

14.4.21 - Okresné kolo Pytagoriády P6–P8 (žiaci 6. - 8. ročníka)

14.–16.4.21 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ  (v čase 15:oo -18:oo h vo vestibule školy)

19.4.21 - Návrat do školy pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ podľa Plánu adaptačného obdobia  (8.a 9. ročník)

19.-23.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Stromy v našom meste. Inšpiratívne aktivity s komunitou podporujúce zelenú budúcnosť

26.-30.4.21 - Modulový týždeň v ŠKD s témou Divadlo bez opony. Dobrú chuť, vlk! Online bábkové predstavenie BD na Rázcestí


Poznámky:
1/ Od 26. - 30. 4. 2021 online Ekotopfilm, pútavá environmentálna výchova (Zmeníme planétu alebo seba?)

2/ V súlade s Rozhodnutím Ministra MŠVVaŠ SR (2021/12811:1-A1810) s účinnosťou od 26. 4. 2021 sa obnovuje vyučovanie vo všetkých školách s prihliadnutím na podmienky pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u.

OZNAM O PREVÁDZKE ŠKOLY OD 26. 10. 2020
Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ SR o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v základných školách a na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu aktuálne opatrenie školy od 26. 10. 2020 je nasledovné: 
1. Prevádzka školy je zabezpečená v čase od 6,30 do 16,00 hod. 
2. Žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ pokračujú vo vyučovaní v prezenčnej forme v škole podľa obvyklého rozvrhu hodín svojej triedy, okrem žiakov s nariadenou karanténou; 
3. Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ sa vyučujú dištančne podľa zverejneného rozvrhu triedy. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná. Upravený rozvrh hodín bude zverejnený aj na EduPage. Ďalšie informácie podajú triedni učitelia a vyučujúci odborných predmetov. Žiaci ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie (sociálne prostredie, zdravotné znevýhodnenie, technické možnosti) majú prezenčné vyučovanie zabezpečené priamo v škole. Rodičia sú telefonicky kontaktovaní o povolení chodiť do školy. 
4. Ranný ŠKD je v prevádzke od 6,30 hod – do 7,30 hod, popoludňajší klub do 16,00 hod. 

V pondelok 26.10.2020 o 9,00 hod je plánovaná online triedna komunita s cieľom prípravy bezstresových podmienok prechodu žiakov na dištančné vzdelávanie. 

Zmena termínu jesenných prázdnin 
30. 10. 2020 – 2. 11. 2020
6. 11. 2020 – 9. 11. 2020 


Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >