Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4668372
OZNAM O PREVÁDZKE ŠKOLY OD 26. 10. 2020
Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ SR o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v základných školách a na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu aktuálne opatrenie školy od 26. 10. 2020 je nasledovné: 
1. Prevádzka školy je zabezpečená v čase od 6,30 do 16,00 hod. 
2. Žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ pokračujú vo vyučovaní v prezenčnej forme v škole podľa obvyklého rozvrhu hodín svojej triedy, okrem žiakov s nariadenou karanténou; 
3. Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ sa vyučujú dištančne podľa zverejneného rozvrhu triedy. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná. Upravený rozvrh hodín bude zverejnený aj na EduPage. Ďalšie informácie podajú triedni učitelia a vyučujúci odborných predmetov. Žiaci ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie (sociálne prostredie, zdravotné znevýhodnenie, technické možnosti) majú prezenčné vyučovanie zabezpečené priamo v škole. Rodičia sú telefonicky kontaktovaní o povolení chodiť do školy. 
4. Ranný ŠKD je v prevádzke od 6,30 hod – do 7,30 hod, popoludňajší klub do 16,00 hod. 

V pondelok 26.10.2020 o 9,00 hod je plánovaná online triedna komunita s cieľom prípravy bezstresových podmienok prechodu žiakov na dištančné vzdelávanie. 

Zmena termínu jesenných prázdnin 
30. 10. 2020 – 2. 11. 2020
6. 11. 2020 – 9. 11. 2020 


Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >