Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák

Štatistiky

Návštevníkov: 4624001
OZNAM O PREVÁDZKE ŠKOLY OD 26. 10. 2020
Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ SR o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v základných školách a na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu aktuálne opatrenie školy od 26. 10. 2020 je nasledovné: 
1. Prevádzka školy je zabezpečená v čase od 6,30 do 16,00 hod. 
2. Žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ pokračujú vo vyučovaní v prezenčnej forme v škole podľa obvyklého rozvrhu hodín svojej triedy, okrem žiakov s nariadenou karanténou; 
3. Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ sa vyučujú dištančne podľa zverejneného rozvrhu triedy. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná. Upravený rozvrh hodín bude zverejnený aj na EduPage. Ďalšie informácie podajú triedni učitelia a vyučujúci odborných predmetov. Žiaci ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie (sociálne prostredie, zdravotné znevýhodnenie, technické možnosti) majú prezenčné vyučovanie zabezpečené priamo v škole. Rodičia sú telefonicky kontaktovaní o povolení chodiť do školy. 
4. Ranný ŠKD je v prevádzke od 6,30 hod – do 7,30 hod, popoludňajší klub do 16,00 hod. 

V pondelok 26.10.2020 o 9,00 hod je plánovaná online triedna komunita s cieľom prípravy bezstresových podmienok prechodu žiakov na dištančné vzdelávanie. 

Zmena termínu jesenných prázdnin 
30. 10. 2020 – 2. 11. 2020
6. 11. 2020 – 9. 11. 2020 


Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >