Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na OKTÓBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Manuál opatrení pre školy a školské zaradenia (aktualizovaná úprava organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania). Rozvojové programy pohybovej gramotnosti: vychádzky v ŠKD, učenie vonku/v prírode, preventívne hygienické opatrenia v kolektívoch ap.
2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti zdravia, sociokultúrnej gramotnosti a sociálneho učenia. 
Projekty Kozmo, Zippyho kamaráti, Kamaráti Jabĺčka, Otvorené školy (webináre), Ja a moje mesto, Chutné maľovanie, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.


7.10.20 - Preventívne programy pre posilnenie triednych spoločenstiev, Spolupráca s CPPPaP (projekty Kozmo, Zippyho kamaráti, Kamaráti Jabĺčka)

7.10.20, od 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ (možnosť online), písomná pozvánka pre žiakov s adaptačnými ťažkosťami

7.10.20 - Malý chodec, preventívny program ŠKD; Dopravná výchova v spolupráci s MsP, 1. ročník

8. a 9.10.20 - Učenie vonku (Včelí a vtáčí bufet)

9.10.20 - Krížom – krážom  regiónom: Objavujeme a spoznávame Gavurky. 
Zážitková regionálna výchova (ŠKD 2., 3. ročník)

14.10.20 - Projekt Otvorené školy, otvorenie s prof. Patakyovou

15.10.20, 8:00 - Kreatívne programovanie a modelovanie (V. C + VI. C)

16.10.20, 12:00 - Kreatívne programovanie a modelovanie (IX. B)

19.- 23.10.20 - Hovorme o jedle. Čo vieme a nevieme o potravinách. 
Projektový týždeň ŠKD. Variabilné aktivity/prezentácie

20., 21.,23.10.20 - Učenie vonku (Včelí a vtáčí bufet. Záhady v mapách)

20. a 22.10. 20 - PROF analýzy ( IX. A, IX. B v spolupráci s kariérnym poradcom)

22.10.20 - Stretnutia žiakov/tried s psychológmi CPPPaP (6. a 7. ročník)

27.10.20 - Stretnutia žiakov/tried s psychológmi CPPPaP (3., 4., 5., 8. ročník)

28.10.20 - Stretnutia žiakov/tried s psychológmi CPPPaP (1. a 2. ročník) podľa časového harmonogramu

26. - 27.10.20 - Tekvicová slávnosť, komunitná tvorivá výstava

28.10.20 - Učenie s témou, variabilné aktivity tried, Knižné kamarátstva 2020 (Panta Rhei), Zážitkové učenie s NO SEEDs, OZ Post Bellum

30.- 31.10.20 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 4. 11.  2020), Vzdelávacie aktivity PZ a OZ.

Vestibulové prezentácie:
Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
Tekvicová slávnosť, výstava

Poznámky
1) Podujatia k tradičnému Mesiacu úcty k starším sa realizujú v súlade s plánmi práce TU.
2) Školská knižnica. Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Kreatívne čítanie,1. ročník. Projekt v spolupráci s SPN Bratislava a ZŠ s MŠ v Bratislave Vrakuni.Pravá sloboda spočíva v tom, 
že smieme robiť všetko, 
čo niekomu inému neškodí.
Claudius