Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
• Hodnotová výchova. Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností).
• Tvorba bezpečného prostredia. Školský poriadok ZŠ, pravidlá dištančného vyučovania.
• Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania/ kyberšikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi).

Vestibulová prezentácia 
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

4.11. od 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ (aj online)

6. a 9.11.20 - Jesenné prázdniny detí

10.–13.11.20 - Odborné zasadnutia metodických orgánov školy

10.11.20, 13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.20 - Online aktivita projektu Otvorené školy (VII. B) s dobrovoľníkom

16.11.20, 14:00 - Zasadnutie pedagogickej rady 

18.11.20, 10:20 - Panelová diskusia ŽŠR s vedením školy

19.11.20, 9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN)

20.11.20, 10:00 - Pasovanie za rytierov a princezné. Slávnostná akcia žiakov l. ročníka ZŠ

23.-27.11.20 - Šikanovanie, kyberšikanovanie (3. ročník ZŠ). Tvorivé diskusie, prezentácie. Bezpečne doma, bezpečne v komunite (4. ročník ZŠ).
23.-27.11.20 - Týždeň hlasného čítania v ŠKD (2. a 3. ročník ZŠ)

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí (CGT)
2) V priebehu mesiaca sa uskutoční fotografovanie žiakov 1. ročníka ZŠ

Niekde uprostred problému stojí príležitosť.
Hra na botanikov ...alebo čo všetko sa naučíme v parku (III. B)
Ráno sme sa v triede trochu pohrali s kockami (nie, nemyslite si, že len tak sme sa hrali na koberci, my sme stavali stavby podľa plánov, kreslili sme pohľady spredu, sprava, zľava i zhora), potom sme sa obliekli a šli sme do parku. Tam už na nás čakala lektorka pre júnové outdoorové vzdelávanie Ing. Lesanka Blažencová. 

Park je veľmi zaujímavé miesto, plné života. Hľadali sme rôzne rastlinky, písali sme ich názvy na chodník. Najzaujímavejšie to však bolo pri jazierku pri TU, pretože tam nie je pokosená tráva, všetky kvety tam nádherne kvitli a čmeliaky si veselo bzučali. V nepokosenej tráve naozaj pulzuje život. Vystrihli sme si makety motýľov z papiera. Tie stačilo priložiť ku kvetom a príroda nám sama vytvorila nádherne farebné motýlie krídla. 

Botanik musí poznať rastliny i stromy a my sme sa ich učili rozoznávať i označovať. Dokonca sme si merali aj obvod stromov pomocou krajčírskeho metra. Veď sme sa na matematike učili jednotky dĺžky, tak sme si to meranie precvičili reálne v prírode. Nielen s pravítkom v zošite. A aby sme nezabudli, že pohľady na veci z rôznych strán sú rôzne, obišli sme budovy a pozreli sa na ne z každej strany. Len zhora sa nám nepodarilo. :) 

A čo na to deti? Jednohlasne zhodnotili náš botanicko – matematicko – výtvarný deň ako ÚŽASNÝ

 
Ďalšia >