Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Divočina v meste (IV. A)
Vzhľad okolitej krajiny a prírody je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú. Keďže naša škola je v meste, veľmi sa nám zapáčila myšlienka učiť sa v prírode. Prírodná učebňa si v júni pre nás pripravila množstvo prekvapení. Prvým bolo krásne, no skryté jazierko v Laniciach. Toto jazierko patrí k najcennejším prírodným lokalitám vo Zvolene. Je to posledný zvyšok pôvodného koryta rieky Hron. Pod košatými dubmi, brestami, jaseňmi, javormi našlo svoj úkryt mnoho vzácnych druhov živočíchov. Je to kúsok divočiny uprostred mesta, ktorý pozitívne vplýva na klímu v okolí má význam pri zadržiavaní vody a regulácií jej odtoku z krajiny.

Druhé prekvapenie nás čakalo v Parku Horné Lanice. Z detí sa stali rôzne živočíchy a cez zážitkové učenie v podnetnom prostredí sa dozvedeli o ich živote veľa zaujímavých vecí. Z niektorých sa stali dravce, mäsožravce, stavovce, či hmyz... Deti si prehĺbili svoje poznatky nielen z prírodovedy, ale aj vlastivedy, matematiky, slovenského jazyka a telesnej výchovy. 

Príroda je najlepší učiteľ na svete. Kontakt detí s ňou je prínosný pre ich zdravie, učenie a celkový rozvoj. Veľké ďakujem preto patrí lektorke Ing. Blažencovej
deti zo IV.A a IV.B

Vyjadrenie lektorky a garantky : „Deti videli živé živočíchy, čo nič iné nenahradí. Počujú zaujímavé zvuky, niektoré prvýkrát vidia z blízka žabu, vážku, už nehovoriac o larve mloka a sploštule bahennej. Tieto zážitky sú nad všetko a priamo motivujú k učeniu sa biológie alebo zmysluplnému tráveniu voľného času v prírode“.


 
Ďalšia >