Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák
Prezentácie ročníkových prác (III. C)
Počas troch júnových dní sa v našej triede uskutočnili prezentácie ročníkových prác žiakov. 

Prvá vystupujúca bola Nelly so zaujímavou ročníkovou prácou s názvom Nikto neunikne. Ukázala nám rôzne nevšedné pomôcky, ktoré sa využívajú pri vyšetrovaní. Oboznámila nás aj s detektívom Sherlockom Holmesom. 

Druhá prezentovala Emmka a názov jej práce je Naša budúcnosť. Porozprávala nám ako je na tom naša planéta Zem v dnešnej dobe. Ninka Ch. so svojou prezentáciou Mať či nemať koňa spísala výhody a nevýhody pre každého, kto chce mať koňa. V jej autorskej brožúrke sa dočítate nielen koľko kôň stojí, ale aj napr. koľko sena pre neho potrebujete na mesiac. 

Druhý deň upútala Tami svojou prezentáciou Podmorský div sveta - chobotnica. Naštudovala si informácie o inteligencii chobotnice. Viete, že má mozog dvojročného dieťaťa? Porozprávala nám mnoho zaujímavých informácií, ktoré doplnila krátkymi pútavými videami.

Jakubko s projektom SMNCH (Sprievodca mojimi náučnými chodníkmi) predstavil vlastný návrh náučného chodníka v Čeríne – Čačíne. Musíme naplánovať spoločnú turistiku a po chodníku sa prejsť.

Damián si vybral za celoročnú tému spracovania Violončelo. Deťom zahral niekoľko piesní na violončele, dokonca sme si mohli na jeho úžasnom nástroji zahrať aj my ostatní.

Ninka M. v zaujímavej prezentácii Je čas ísť do stajne porozprávala ako sa z malého žriebätka stane veľký kôň. 

Michalova prezentácia Mapy bola zameraná na históriu, vývoj a zaujímavosti máp. Julka sa v ročníkovej práci zaoberala Svetom robotov. Jedného robota nielen vyrobila, ale pred žiackym obecenstvom ho naprogramovala. Bolo to nesmierne inšpirujúce...

Už sa tešíme na budúcoročné tvorivé ročníkové práce :) 

Bodkáči, žiaci III. C

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >