Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
• Hodnotová výchova. Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností).
• Tvorba bezpečného prostredia. Školský poriadok ZŠ, pravidlá dištančného vyučovania.
• Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania/ kyberšikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi).

Vestibulová prezentácia 
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

4.11. od 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ (aj online)

6. a 9.11.20 - Jesenné prázdniny detí

10.–13.11.20 - Odborné zasadnutia metodických orgánov školy

10.11.20, 13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.20 - Online aktivita projektu Otvorené školy (VII. B) s dobrovoľníkom

16.11.20, 14:00 - Zasadnutie pedagogickej rady 

18.11.20, 10:20 - Panelová diskusia ŽŠR s vedením školy

19.11.20, 9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN)

20.11.20, 10:00 - Pasovanie za rytierov a princezné. Slávnostná akcia žiakov l. ročníka ZŠ

23.-27.11.20 - Šikanovanie, kyberšikanovanie (3. ročník ZŠ). Tvorivé diskusie, prezentácie. Bezpečne doma, bezpečne v komunite (4. ročník ZŠ).
23.-27.11.20 - Týždeň hlasného čítania v ŠKD (2. a 3. ročník ZŠ)

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí (CGT)
2) V priebehu mesiaca sa uskutoční fotografovanie žiakov 1. ročníka ZŠ

Niekde uprostred problému stojí príležitosť.
Prezentácie ročníkových prác (III. C)
Počas troch júnových dní sa v našej triede uskutočnili prezentácie ročníkových prác žiakov. 

Prvá vystupujúca bola Nelly so zaujímavou ročníkovou prácou s názvom Nikto neunikne. Ukázala nám rôzne nevšedné pomôcky, ktoré sa využívajú pri vyšetrovaní. Oboznámila nás aj s detektívom Sherlockom Holmesom. 

Druhá prezentovala Emmka a názov jej práce je Naša budúcnosť. Porozprávala nám ako je na tom naša planéta Zem v dnešnej dobe. Ninka Ch. so svojou prezentáciou Mať či nemať koňa spísala výhody a nevýhody pre každého, kto chce mať koňa. V jej autorskej brožúrke sa dočítate nielen koľko kôň stojí, ale aj napr. koľko sena pre neho potrebujete na mesiac. 

Druhý deň upútala Tami svojou prezentáciou Podmorský div sveta - chobotnica. Naštudovala si informácie o inteligencii chobotnice. Viete, že má mozog dvojročného dieťaťa? Porozprávala nám mnoho zaujímavých informácií, ktoré doplnila krátkymi pútavými videami.

Jakubko s projektom SMNCH (Sprievodca mojimi náučnými chodníkmi) predstavil vlastný návrh náučného chodníka v Čeríne – Čačíne. Musíme naplánovať spoločnú turistiku a po chodníku sa prejsť.

Damián si vybral za celoročnú tému spracovania Violončelo. Deťom zahral niekoľko piesní na violončele, dokonca sme si mohli na jeho úžasnom nástroji zahrať aj my ostatní.

Ninka M. v zaujímavej prezentácii Je čas ísť do stajne porozprávala ako sa z malého žriebätka stane veľký kôň. 

Michalova prezentácia Mapy bola zameraná na históriu, vývoj a zaujímavosti máp. Julka sa v ročníkovej práci zaoberala Svetom robotov. Jedného robota nielen vyrobila, ale pred žiackym obecenstvom ho naprogramovala. Bolo to nesmierne inšpirujúce...

Už sa tešíme na budúcoročné tvorivé ročníkové práce :) 

Bodkáči, žiaci III. C

 
Ďalšia >